chevroni Machpéla barlang

Vájchi hetiszakasz-teszt

1Mózes 48:1–50:26. פָּרָשָׁת וַיְחִי

Results

#1. Hány évet élt Jákob?

1 Mózes 47:28. És élt Jákob Egyiptom országában tizenhét évig; és voltak Jákob napjai, életének évei: száznegyvenhét év.

#2. Ki volt Efráim és Menásse?

1 Mózes 48:5. Most tehát, két fiad, akik születtek neked Egyiptom országában, amíg eljöttem hozzád Egyiptomba, az enyéim ők; Efráim és Menásse, mint Rúbén és Simon legyenek az enyéim.

#3. Mit ígért Jákob Józsefnek?

1 Mózes 48:21. És mondta Izrael Józsefnek: Íme, én meghalok, de Isten veletek lesz és visszavisz benneteket őseitek országába.

#4. Mit mondott József (apja halála után) testvéreinek?

1 Mózes 50:21. Most tehát ne féljetek, én eltartalak benneteket és gyermekeiteket; megvigasztalta őket és szívükre beszélt.

#5. Hány évet élt József?

1 Mózes 50:22. És lakott József Egyiptomban, ő és atyja háza; és élt József száztíz évig.

#6. Hogy áldotta meg Izrael elsőszülött fiát?

1 Mózes 49:3 Rúbén, elsőszülöttem vagy te, erőm és tehetségem zsengéje, első méltóságra, első hatalomra!4. De túláradtál, mint a víz, ne légy első, mert fölszálltál atyád fekvőhelyére, akkor szentségtörő voltál bizony ágyamra szállt föl.

#7. Mit jelent Menaseh (Menásse) neve?

Yosef named his first born son MENASHEH, from the word nasho, “forget.”

József elsőszülött fiát, Menásénak nevezte el, ami a naso “felejteni” szóból  származik.

Forrás:

Likkutei Sichos, Vol. V, Hosafot, Parshas Vayechi

#8. Hányadik rész a Vájchi hetiszakasz Mózes első könyvében?

#9. Mivel ér véget a hetiszakasz?

1 Mózes 50:26. És meghalt József száztíz éves korában; bebalzsamozták őt és koporsóba tették Egyiptomban.

Kész

Minden teszt (kvíz)