Tízparancsolat, kőtáblák, Vasvári zsinagóga

Dróse: Tízparancsolat (2021-07-30)

Tóra kiemelt helyen foglalkozik a 10 parancsolattal, mivel azokból le lehet vezetni mind a 613 mitcvát. 2 helyen is említve van mind a 10 parancsolat: 2Mózes 20 és 5Mózes 5. A parancsolatokat 2 nagyobb csoportra lehet bontani: Istennel szembeni kötelezettségek, Emberek felé és emberi kapcsolatok szabályai.
(2Mózes 20)

Az első parancsolat: Isten uralmának elismerése

20:2. Én vagyok az Örökkévaló, a te Istened, aki kivezettelek Egyiptom országából, a rabszolgák házából. 

A Mindenható bemutatkozott már az első parancsolatban a fentebbi sorral. Közeliként az emberekhez, amit képesek felfogni: „aki kivezetett Egyiptom országából” Ennek a ténynek és a csodáknak, amiket megtapasztaltak, elégnek kellett lennie ahhoz, hogy elfogadják, imádják és ismerjék.

Második parancsolat: Isten egysége és szellemisége

20:3. Ne legyenek neked más isteneid az én színem előtt. 
4. Ne csinálj magadnak faragott képet, sem bármely alakját annak, mi az égben van, fenn és ami a földön van, alant és ami a vízben van, a föld alatt.
5. Ne borulj le előttük és ne szolgáld azokat; mert én az Örökkévaló, a te Istened, buzgó Isten vagyok, ki megbüntetem az atyák vétkét a gyermekekben, harmad- és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek;
6. de szeretetet gyakorlok ezeríziglen azokkal, akik engem szeretnek és megőrzik parancsolataimat. 

Bálványimádás tilalma. Meg kell értenie a népnek, hogy nincs más Isten csak Ha””m, aki soha nem mutatkozott meg Mózes atyánkon kívül senkinek. Nem szabad és nem is tudja ábrázolni az ember, fel se foghatja az ő jelenlétét, kinézetét. Ahogy egyszerre van mindenhol és tud mindenről és sehol nem jelenik meg fizikailag. Egyik talán legnagyobb sértés a Mindenhatóra nézve, ha azt hiszi az ember, képes felfogni az Ő mibenlétét. Aki nem tartja ezt a törvényt, az nem csak a saját, hanem a gyermekei, unokái és annak gyermekeit is bűnbe rántja. Míg ha tartod a törvényt, akkor ezer generáción keresztül áldott leszel te és leszármazottjaid is. Miért van ez így? Mivel a Mindenható nem büntetni akar, hanem áldani és megbocsátani, mondhatni, a jutalom ígéretével akarja a Mindenható ösztökélni az embert, hogy tartsa meg a törvényeit.

A harmadik parancsolat: Hamis és fölösleges eskü ellen

20:7. Ne ejtsd ki az Örökkévaló, a te Istened nevét hiába, mert nem hagyja büntetlenül az Örökkévaló azt, aki kiejti az ő nevét hiába. 

Harmadik törvény, de legalább annyira fontos, mint az első kettő. A Mindenható minden neve szent és többek közt ezért is tilos feleslegesen, vagyis esküdözésre, ígérgetésre használni, de ha jó célra használod a Mindenható nevét, akkor áldását adja a Mindenható rá és segít beteljesíteni ígéretedet.

A negyedik parancsolat: A szombat

20:8. Emlékezzél meg a szombat napjáról, hogy megszenteljed azt. 
9. Hat napon át dolgozzál és végezd minden munkádat;
10. de a hetedik nap szombatja az Örökkévalónak, a te Istenednek; ne végezz semmi munkát se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se barmod, se idegened, ki kapuidban van.
11. Mert hat napon alkotta az Örökkévaló az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van és megnyugodott a hetedik napon; azért áldotta meg az Örökkévaló a szombat napját és megszentelte azt. 

Mindenható 6 nap alatt teremtett meg mindent és a 7. napot megtartotta a pihenésnek, regenerálódásnak és a feltöltődésnek. Istennek szüksége lenne pihenésre? Mivel öröktől van és örökké lesz és rá semmi emberi nem hat, ezért neki nem, de meg akarja tanítani az embereknek, hogy muszáj néha (hetente 1 napot) a pihenéssel és a tanulással tölteni. Részint azért, hogy feltöltődjön a test. Számomra egyenlőre a szombat megtartása nehéz, mivel az életem szerves része a mozgás és a modern kor. 

Az ötödik parancsolat: A szülők tisztelete

20:12. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű legyél a földön, melyet az Örökkévaló, a te Istened neked ad. 

Szüleid és a Mindenhatónak köszönheted az életed. Ha ez kevés lenne ahhoz, hogy tisztelettel nézz rájuk, akármennyire is rossznak érzed magad, akkor érdemes elgondolkodni azon is, hogy felneveltek, nem kevés idő és szeretet ráfordítással, ha mást nem is, a pénzt is lehet említeni. Még a legrosszabb szülő is ad valamit a gyermekéhez és tanítja azt. Mivel engem mindig egyenrangúként neveltek magukkal, így úgy érzem kis előnyben vagyok azokkal szemben, akiknek a szülei nem így nevelték. Tisztelem Édesanyámat amiért felnevelt 2 gyermeket és összetartotta a családot. De tisztelem Édesapámat és a példáját követve szeretnék én is egy családot, a sajátomat ellátni mindennel, amire szüksége van. 

A hatodik parancsolat: az emberi élet szentsége

20:13. Ne ölj! 

Talán kicsit hibás a fordítás mert például az állat megölése nem bűn… de a gyilkolás az teljes mértékben tilos. Az oktalan és felesleges pusztítás. Minden életet tiszteletben kell tartani mert maga az élet Ha’’mtől származik és hozzá tér vissza.

A hetedik parancsolat: a házasság szentsége

20:13Ne törj házasságot! 

A hüpe alatt a pár hűséget fogad egymásnak, jóban és rosszban- örömben és bánatban. De van egy harmadik személy is ott velük, aki felírja ezt az esküt és akinek elszámolással tartozunk a betartásáért. Az hogy a Tóra és a Midrások pontosan leírják, hogy milyen büntetés vár arra, aki nem tartja be, sőt félre megy. Halál. Kövezés álltal. Házasság az én életemben 2 ember szövetsége, ha valamelyik fél ebből a szövetségből ki akar lépni, az szíve joga, de akkor inkább elváljanak útjaik, mintsem, hogy szeretőt tartson a másik háta mögött, szeretővel sérül mind a 3 fél. 

A nyolcadik parancsolat: A vagyon szentsége

20:13Ne lopj! 

Más tulajdonát ne kívánd meg, inkább dolgozz azért, hogy neked is lehessen. Azt mondja erről a midrás, hogy ne is nézz a máséra, mert azzal, hogy nézed, megkívánhatod és onnan már csak egy lépés az, hogy tegyél azét, hogy nálad legyen.

A kilencedik parancsolat: Hamis tanúskodás ellen

20:13 Ne vallj felebarátod ellen, mint hamis tanú. 

Ebből eredően, aki hamisan tesz vallomást akármilyen ügyben, az nem csak az embereknek hazudik, hanem magára haragítja a Mindenhatót is.

Tizedik parancsolat: Mohó kívánság ellen

20:14. Ne kívánd meg felebarátod házát! Ne kívánd meg felebarátod feleségét, szolgáját, szolgálóját, ökrét, szamarát, semmit se, ami felebarátodé!

Ahogy a 8. parancsolatnál említettem, a Midrás óva int a más tulajdonára való vágyakozástól és a ránézéstől is, mivel a vágy egy elég erős hajtóerő tud lenni, akár negatív, akár pozitív vetületben. Amit a Mindenható megadott a másiknak, azt okkal nem adta neked is meg, (még) célja van azzal, hogy számodra még küzdened kell érte. A saját életemben ezt úgy élem meg, hogy tabuként tekintek más feleségére és inkább nem is nézem meg, nem alkotok véleményt róla. Ha más jellegű tulajdona van, akkor végig gondolom, hogy miért nincs nekem még? És ha rájövök, akkor inkább a felé indulok el, hogy kell-e nekem, vagy csak maga a birtoklás vezetne hozzá. Ha tényleg kell nekem, akkor megoldom, hogy szerezzek magamnak sajátot a nélkül, hogy a másiktól elvenném. Többre becsülöm azokat a dolgokat, amiket magam szerzek meg a saját munkámmal.

A Tízparancsolat egy régi Tóratekercsben

Köszönöm a figyelmeteket és hogy végig hallgattatok. Gut Sábesz