Hajvágás és borivás

Dróse: Vágj hajat és ne igyál bort (2021-10-15)

Dróse: Vágj hajat és ne igyál bort

Egy számomra érdekes témába futottam a Talmud tanulmányozása közben. Hajnövesztés és a Messiás eljövetelének kapcsolata.

Kezdjük a királynál. Neki folytonosan a legjobb formáját kell hoznia, vagyis naponta kell kiigazítani a haját és a legszebb ruhájában kell lennie a Jesája proféta könyvében olvasottak alapján (Jesája 33:17) „Királyt az ő szépségében nézik majd szemeid, látni fognak tágas országot.”

Nála egy fokkal kevésbé szigorúbb szabályokkal rendelkeztek a hajvágással kapcsolatban a kohének és a főpap. A kohén gádol-nak legalább hetente egyszer (pénteken) hajat kellett vágnia, mielőtt a következő mismár (őrszolgálat) megérkezett volna, így tökéletesen ápolt külsővel tudta fogadni őket. A kohének 24 mismár csoportba voltak beosztva, egy szolgálat 1 hétig tartott. Szombatonként váltották egymást, a távozó kohének mutatták be a reggeli áldozatokat, míg az érkezők pedig az estieket és cserélték a színkenyeret. De elnézést, kicsit eltértem az eredeti témától, a kohének hajvágási törvényei és a bor ivás tilalma akkor és most.

A kohéneknak havonta egyszer kötelező volt a hajvágás. Ezt egy Bibliai idézetben is látjuk és le is lehet belőle vezetni. (Jehezkél 44:20) „És hajukat ne nyírják le, de vadul se ereszszék meg: nyirbálva nyirbálják hajukat.” vagyis se kopaszok ne legyenek, se nagy hajuk ne legyen. És hogy honnan jön a 30 nap? A Názír fogadalom minimális idejéből, amit a következő Tórai idézetből tudunk levezetni és kiszámolni (4Mózes 6:5) „Szent legyen” a számértékek alapján 30 (יהיה – Jod=5-Hé=10-Jod=5-Hé=10). És mivel a Nazírok a fogadalmuk révén azt a parancsot kapták, hogy növesszék meg a héber „perá” szót használva a hajzatra, ugyanazt, amit a kohének tilalmában is használ Jehezkél próféta. És így a folytonosan nyírt hajjal mindig készen voltak a Szentély szolgálatára.

De mi van akkor a mai napokban, amikor nincs szentély? A bölcseink engedékenyek és azt mondják, hogy míg a bor ivás, részegedés tilos továbbra is a kohéneknek, hogy folytonosan készen legyenek a Messiás eljövetelére és a Szentély szolgálatra, addig a haj kérdésében engedékenyek és nem követelik meg a havonta legalább 1 hajvágást. De ha a Messiás eljövetelére várunk minden pillanatban, akkor a hajnak is folytonosan késznek kéne lennie a szolgálatra? Erre azt mondják a bölcseink, hogy míg a részegséget nem tudja gyorsan kiheverni (erre Rámi bár Ábá azt mondta, hogy ha csak kis mennyiségű bort fogyasztott a kohén, akkor azt ki lehet sétálni, vagy aludni és ezzel alkalmassá válni a Szentély szolgálatra, de ezt a nézetet a bölcseink nem fogadják el) míg a hajat gyorsan le lehet vágni, ezzel is alkalmassá téve a szolgálatra a papot. Más megközelítésből, míg az ittas papi szolgálat érvénytelen ÉS az égi halált hozhatja a szolgálattevőre, addig a hosszú hajú kohén szolgálata érvényes, de az égi halál őt is utolérheti.

Így összegezve a Talmud és a Bibliai gondolatokat. A kohéneknek továbbra is tilos a részegítő italok fogyasztása, hogy alkalmasak legyenek a Szentély szolgálatra míg a hajvágás tilalma alól egészen a Harmadik Szentély megépültéig mentesülnek.

Köszönöm megtisztelő figyelmeteket.