3-01 Vájjikrá hetiszakasz felolvasva magyarul

3-01 Vájikrá hetiszakasz felolvasva

a hallgaTora.hu zenei logója (Domján Gábor)

Cikk a zsido.com -on ITT OLVASHATÓ.

Héberül felolvasva

“Vájjikrá” – Magyarul felolvassa a Hertz Bibliából: J. K.

J. K.

Vájikrá (Leviticus), Mózes 3. könyve (Hertz-féle fordítás)

Vájikrá (3Mózes 1:1-5:26.)

I. Vájjikrá.
Lev I.
Lev 1,1
És szólította Mózest az Örökkévaló és szólt hozzá a találkozás sátrából, mondván:
Lev 1,2
Szólj Izráel fiaihoz és mondd nekik: Ha egy ember közületek bemutat áldozatot az
Örökkévalónak, a barmokból, tulkokból és juhfélékből áldozzátok áldozatotokat.
Lev 1,3
Ha az áldozat égőáldozat, a tulokféléből hímet áldozzon, hibátlant, vigye a találkozás
sátrának bejáratához, hogy kedvesen fogadja az Örökkévaló.
Lev 1,4
És tegye rá kezét az égőáldozat fejére és kedvesen fogadja tőle, hogy engesztelésül
szolgáljon számára.
Lev 1,5
És vágja le a fiatal marhát az Örökkévaló színe előtt; és Áron fiai, a papok vigyék oda a
vért és hintsék a vért köröskörül az oltárra, amely a találkozás sátrának ajtajánál van.
Lev 1,6
És fejtse le az égőáldozat bőrét és darabolja fel darabjaira.
Lev 1,7
És tegyenek Áronnak, a papnak fiai tüzet az oltárra és rendezzék el a fát a tűzön.
Lev 1,8
És rendezzék el Áron fiai, a papok a darabokat, a fejet és a hájat a fán, amely a tűzön van,
amely az oltáron van.
Lev 1,9
Beleit pedig és lábszárait mossa meg vízben és füstölögtesse el a pap az egészet az oltáron
égőáldozatnak, kellemes illatú tűzáldozatul az Örökkévalónak.
Lev 1,10És ha a juhfélékből való az áldozata, akkor a juhokból vagy a kecskékből égőáldozatul
hímet áldozzon, hibátlant.
Lev 1,11
És vágja le azt az oltárnak északra eső oldalán az Örökkévaló színe előtt és Áron fiai, a
papok, hintsék vérét az oltárra köröskörül.
Lev 1,12
És darabolja fel darabjaira, fejével és hájával és rendezze el a pap a darabokat a fán, amely
a tűzön van, amely az oltáron van,
Lev 1,13
a beleket pedig és a lábszárakat mossa meg vízben és áldozza a pap mindezt és
füstölögtesse el az oltáron, égőáldozat az, kellemes illatú tűzáldozat az Örökkévalónak.
Lev 1,14
És ha madárból való az áldozata, égőáldozatul az Örökkévalónak, akkor gerlicékből vagy
galambfiakból hozza áldozatát.
Lev 1,15
Vigye a pap az oltárhoz, csípje le a fejét, füstölögtesse el az oltáron, és vérét folyassa ki az
oltár falára,
Lev 1,16
és távolítsa el a begyét tollastul és vesse az oltár mellé kelet felől, ahol a hamu van.
Lev 1,17
És tépje szét szárnyainál fogva, de ne válassza ketté és füstölögtesse el a pap az oltáron, a
fán, amely a tűz fölött van; égőáldozat az, kellemes illatú tűzáldozat az Örökkévalónak.
Lev II.
Lev 2,1
Ha valaki lisztáldozatot áldoz az Örökkévalónak, lángliszt legyen az áldozat; öntsön rá
olajat és tegyen rá tömjént.
Lev 2,2
Vigye azt Áron fiaihoz, a papokhoz; vegyen ki tele marokkal a lánglisztből és az olajból,
minden tömjénével együtt, és füstölögtesse el a pap az illatrészét az oltáron, kellemes illatú
tűzáldozatul az Örökkévalónak.
Lev 2,3
És ami megmarad a lisztáldozatból, az Ároné és fiaié, a legszentebb ez az Örökkévaló
tűzáldozatai közül.
Lev 2,4
És midőn áldozol lisztáldozatul kemencében sült süteményt, ez lánglisztből készült
kovásztalan kalács legyen, olajjal keverve és kovásztalan lepény, olajjal megkenve.
Lev 2,5
Ha pedig lábasban készült lisztáldozat az áldozatod, lángliszt legyen olajjal keverve és
kovásztalan legyen.
Lev 2,6
Darabold el darabokra és önts rá olajat; ez lisztáldozat.
Lev 2,7
És ha serpenyőben készült lisztáldozat az áldozatod, lánglisztből, olajjal kell elkészíteni.
Lev 2,8
És vidd be a lisztáldozatot, amely ezekből az Örökkévalónak készíttetik; vigye a paphoz és
az vigye oda az oltárhoz.
Lev 2,9
És vegye le a pap a lisztáldozatból az illatrészét és füstölögtesse el az oltáron, kellemes
illatú tűzáldozat ez az Örökkévalónak.Lev 2,10
És ami megmarad a lisztáldozatból, az Ároné és fiaié legyen; ez a legszentebb az
Örökkévaló tűzáldozatai közül.
Lev 2,11
Semmiféle lisztáldozat, melyet áldoztok az Örökkévalónak, ne készüljön kovászosan; mert
se kovászt, se mézet ne füstölögtessetek el mint tűzáldozatot az Örökkévalónak.
Lev 2,12
Első termésáldozatul bemutathatjátok azokat az Örökkévalónak, de az oltárra ne
kerüljenek kellemes illatul.
Lev 2,13
És minden lisztáldozatodat sózd meg sóval és ne hagyd el a sót, Istened szövetségjelét,
lisztáldozatodról; minden áldozatoddal áldozz sót.
Lev 2,14
És ha áldozod a zsengék lisztáldozatát az Örökkévalónak, érett kalászból tűzben
megpörkölve, darált gabonaszemekből áldozd zsengéid lisztáldozatát.
Lev 2,15
Önts rá olajat és tégy rá tömjént, lisztáldozat az.
Lev 2,16
És füstölögtesse el a pap annak illatrészét a darájából és az olajból minden tömjénével
együtt; tűzáldozat ez az Örökkévalónak.
Lev III.
Lev 3,1
Ha békeáldozat az áldozata, ha a marhák közül áldoz akár hímet, akár nőstényt, hibátlant
áldozzon az Örökkévaló színe előtt.
Lev 3,2
És tegye rá kezét áldozatának fejére és vágja le a találkozás sátrának bejáratánál és hintsék
Áron fiai, a papok a vért az oltárra köröskörül.
Lev 3,3
És áldozzon a békeáldozatból tűzáldozatot az Örökkévalónak; a zsírt, amely befödi a
beleket, az egész zsírt, amely a beleken van,
Lev 3,4
a két vesét és a zsírt, amely rajtuk van, amely a vékonyán van és a májon levő hártyát a
vesékkel együtt távolítsa el.
Lev 3,5
És füstölögtessék el Áron fiai az oltáron az égőáldozattal, amely a fán van, amely a tűz
fölött van; kellemes illatú tűzáldozat ez az Örökkévalónak.
Lev 3,6
És ha juhfélékből való az áldozata, békeáldozatul az Örökkévalónak, hímet vagy nőstényt,
hibátlant áldozzon.
Lev 3,7
Ha juhot áldoz áldozatául, vigye be azt az Örökkévaló színe elé
Lev 3,8
és tegye rá kezét áldozatának fejére és vágja le a találkozás sátra előtt és hintsék Áron fiai
a vérét az oltárra köröskörül.
Lev 3,9
És áldozzon a békeáldozatból tűzáldozatot az Örökkévalónak; a zsírt, a farkát egészen, a
hátgerinc táján távolítsa el; a zsírt, amely befödi a beleket, az egész zsírt, amely a beleken van;
Lev 3,10és a két vesét és a zsírt, amely rajtuk van, amely a vékonyán van: és a májon levő hártyát a
vesékkel együtt távolítsa el.
Lev 3,11
És füstölögtesse el a pap az oltáron; tűzáldozati kenyér ez az Örökkévalónak.
Lev 3,12
És ha kecske az áldozata, vigye be az Örökkévaló színe elé.
Lev 3,13
És tegye rá kezét fejére és vágja le a találkozás sátra előtt és hintsék Áron fiai a vérét az
oltárra köröskörül.
Lev 3,14
És áldozza abból az áldozatát tűzáldozatul az Örökkévalónak: a zsírt, amely befödi a
beleket, az egész zsírt, amely a beleken van;
Lev 3,15
és a két vesét és a zsírt, amely rajtuk van, amely a vékonyán van és a májon levő hártyát a
vesékkel együtt távolítsa el.
Lev 3,16
És füstölögtesse el a pap az oltáron; tűzáldozati kenyérként, kellemes illatul. Minden zsírt
az Örökkévalónak.
Lev 3,17
Örök törvény ez nemzedékeiteken át, minden lakhelyeteken; semmiféle zsírt és semmiféle
vért ne egyetek.
Lev IV.
Lev 4,1
És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:
Lev 4,2
Szólj Izráel fiaihoz, mondván: Ha valamely személy vétkezik tévedésből az
Örökkévalónak bármely parancsolata ellen, amiket nem szabad tenni és ő elkövet egyet azok
közül;
Lev 4,3
ha a fölkent pap vétkezik, úgyhogy bűnt hoz a népre, akkor áldozzon vétkeért, amelyet
vétkezett, egy fiatal, hibátlan tulkot az Örökkévalónak vétekáldozatul.
Lev 4,4
És vigye a tulkot a találkozás sátrának bejáratához, az Örökkévaló színe elé, tegye rá kezét
a tulok fejére és vágja le a tulkot az Örökkévaló színe előtt.
Lev 4,5
És vegyen a fölkent pap a tulok véréből és vigye be a találkozás sátrába.
Lev 4,6
És mártsa a pap az ujját a vérbe és hintsen a vérből hétszer az Örökkévaló színe előtt, a
szent függöny felé.
Lev 4,7
És tegyen a pap a vérből a fűszeres-füstölőszer oltárának szarvaira az Örökkévaló színe
előtt, mely a találkozás sátrában van; a tuloknak minden vérét pedig öntse az égőáldozat
oltárának talapzatára, amely a találkozás sátrának a bejáratánál van.
Lev 4,8
És a vétekáldozat tulkának minden zsírját vegye le róla; a zsírt, amely befödi a beleket és
minden zsírt, amely a beleken van,
Lev 4,9
s a két vesét meg a zsírt, mely rajtuk van, mely a vékonyán van és a májon levő hártyát a
vesékkel együtt távolítsa el,Lev 4,10
amint leveszik a békeáldozat barmáról és füstölögtesse el a pap az égőáldozat oltárán.
Lev 4,11
És a tulok bőrét és minden húsát fejével és lábszáraival együtt, meg a beleit és ganéját,
Lev 4,12
és az egész tulkot vigye ki a táboron kívülre, tiszta helyre, a hamu lerakodó helyére és
égesse el fán, a tűzben; a hamu lerakodóján égessék el.
Lev 4,13
És ha Izráel egész községe téved és a dolog rejtve marad a gyülekezet szeme elől és ők
tettek valamit az Örökkévaló parancsolatai ellen, olyat, amit nem szabad tenni és vétekbe
esnek;
Lev 4,14
ha tudtukra jut a vétek, amiben vétkeztek, akkor áldozzon a község fiatal tulkot
vétekáldozatul és vigyék a találkozás sátra elé.
Lev 4,15
És tegyék rá a község vénei kezüket a tulok fejére az Örökkévaló színe előtt és vágják le a
tulkot az Örökkévaló színe előtt.
Lev 4,16
És vigyen be a fölkent pap a tulok véréből a találkozás sátrába.
Lev 4,17
És mártsa a pap az ujját a vérbe és hintsen belőle hétszer az Örökkévaló színe előtt; a
függöny felé.
Lev 4,18
És a vérből tegyen az oltár szarvaira, amely az Örökkévaló színe előtt van, amely a
találkozás sátrában van; és mind a vért öntse az égőáldozat oltárának talapzatára, mely a
találkozás sátrának bejáratánál van,
Lev 4,19
az egész zsírt vegye le róla és füstölögtesse el az oltáron.
Lev 4,20
És úgy bánjon a tulokkal, amint bánt a vétekáldozat tulkával, éppúgy bánjon vele; és
engesztelést szerez számukra a pap és megbocsáttatik nekik.
Lev 4,21
És vigye ki a tulkot a táboron kívülre és égesse el, amint elégette az előbbi tulkot; a
gyülekezet vétekáldozata ez.
Lev 4,22
Ha a fejedelem vétkezik és tesz valamit tévedésből az Örökkévaló, az ő Istene
parancsolatainak egyike ellen, amit nem szabad tenni és vétekbe esik,
Lev 4,23
vagy ha tudatják vele vétkét, amiben vétkezett: akkor vigyen áldozatul egy kecskebakot,
hímet, hibátlant.
Lev 4,24
És tegye rá kezét a bak fejére és vágja le azon a helyen, ahol levágják az égőáldozatot, az
Örökkévaló színe előtt; vétekáldozat ez.
Lev 4,25
És vegyen a pap a vétekáldozat véréből az ujjával és tegyen belőle az égőáldozat oltárának
szarvaira; a vérét pedig öntse az égőáldozat oltárának talapzatára.
Lev 4,26
És egész zsírját füstölögtesse el az oltáron, úgy mint a békeáldozat zsírját; és engesztelést
szerez számára a pap a vétkéért és bocsánatot nyer.Lev 4,27
És ha valaki vétkezik tévedésből az ország népéből, azzal, hogy tesz valamit az
Örökkévaló parancsolatai ellen, egyet azok közül, amiket nem szabad tenni és vétekbe esik,
Lev 4,28
vagy ha tudatják vele vétkét, amiben vétkezett, akkor vigyen áldozatául egy kecskét,
hibátlant, nőstényt, vétkéért, amelyet vétkezett.
Lev 4,29
És tegye rá kezét a vétekáldozat fejére és vágja le a vétekáldozatot az égőáldozat helyén.
Lev 4,30
És vegyen a pap a véréből az ujjával és tegye az égőáldozat oltárának szarvaira; mind a
vérét pedig öntse az oltár talapzatára.
Lev 4,31
És egész zsírját távolítsa el, úgy amint eltávolították az egész zsírt a békeáldozattól és
füstölögtesse el a pap az oltáron, kellemes illatul az Örökkévalónak; és engesztelést szerez
számára a pap és bocsánatot nyer.
Lev 4,32
És ha juhot hoz áldozatául vétekáldozatnak, nőstényt hozzon, hibátlant.
Lev 4,33
És tegye kezét a vétekáldozat fejére és vágja le vétekáldozatnak azon a helyen, amelyen
levágják az égőáldozatot.
Lev 4,34
És vegyen a pap a vétekáldozat véréből az ujjával és tegyen belőle az égőáldozat oltárának
szarvaira; mind a vérét pedig öntse az oltár talapzatára.
Lev 4,35
És egész zsírját távolítsa el, úgy amint eltávolítják a juhnak zsírját a békeáldozatból és
füstölögtesse el a pap az oltáron, az Örökkévaló tűzáldozataival; és engesztelést szerez számára
a pap vétkéért, amelyet vétkezett és bocsánatot nyer.
Lev V.
Lev 5,1
Ha valamely személy vétkezik azzal, hogy hallotta az esküszót és ő tanú, vagy látott vagy
megtudott valamit; ha nem jelenti, viseli a bűnét;
Lev 5,2
avagy ha valaki érint bármely tisztátalan dolgot vagy tisztátalan vadnak dögét vagy
tisztátalan baromnak dögét vagy tisztátalan csúszómászónak dögét, de nem tudott róla és ő
tisztátalan lett és bűnbe esett;
Lev 5,3
vagy ha érinti egy embernek tisztátalanságát, bármilyen tisztátalanságát, ami által
tisztátalanná lesz, de nem tudott róla és utóbb megtudja és bűn terheli;
Lev 5,4
vagy ha valaki esküszik, kiejtvén ajkaival, rosszat vagy jót okozva mindenben, amit kiejt
az ember esküvel, de nem tudott róla és megtudja, akkor bűnbe esik ezeknek egyike által,
Lev 5,5
és lesz, midőn vétekbe esik ezeknek egyike által, akkor vallja be, amiben vétkezett.
Lev 5,6
És vigye bűnáldozatát az Örökkévalónak vétkéért, melyet vétkezett, nőstényt a
juhfélékből, juhot vagy kecskét vétekáldozatul; és engesztelést szerez számára a pap vétkéért.
Lev 5,7Ha azonban nem jut vagyonából, amennyi elég egy juhra, akkor vigye bűnáldozatát azért,
amit vétkezett; két gerlicét vagy galambfiat az Örökkévalónak, egyet vétekáldozatul, egyet
égőáldozatul.
Lev 5,8
És vigye el ezeket a paphoz és áldozza először a vétekáldozatra valót; csípje le a fejét
nyakszirtjénél, de ne válassza el.
Lev 5,9
És hintsen a vétekáldozat véréből az oltár falára és ami megmarad a vérből, nyomják ki az
oltár talapzatára; vétekáldozat ez.
Lev 5,10
És készítse el a másikat égőáldozatnak a törvény szerint; és engesztelést szerez számára a
pap vétkéért, amelyet vétkezett és bocsánatot nyer.
Lev 5,11
És ha nem futja vagyonából amennyi elég két gerlicére vagy két galambfira, akkor vigye
áldozatát azért, amit vétkezett: egy tized éfa lánglisztet vétekáldozatnak; ne tegyen rá olajat és
ne adjon rá tömjént, mert vétekáldozat ez.
Lev 5,12
És vigye el a paphoz, vegyen ki belőle a pap tele markával illatrészként és füstölögtesse el
az oltáron az Örökkévaló tűzáldozataival; vétekáldozat ez.
Lev 5,13
És engesztelést szerez számára a pap vétkéért, melyet vétkezett ezek egyike ellen és
bocsánatot nyer; és legyen a papé mint lisztáldozat.
Lev 5,14
És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:
Lev 5,15
Ha valamely személy hűtlenséget követ el és vét tévedésből az Örökkévalónak valamely
szentelt tárgya ellen, akkor vigye bűnáldozatát az Örökkévalónak: egy hibátlan kost a
juhfélékből, becslésed szerint ezüst sékelek értékében, a szent sekel szerint, bűnáldozatnak.
Lev 5,16
És amely szentelt tárgy ellen vétett, azt fizesse meg és egy ötödét tegye hozzá és adja azt a
papnak; és a pap engesztelést szerez számára a bűnáldozat kosával és bocsánatot nyer.
Lev 5,17
És ha valamely személy vétkezik és tesz valamit az Örökkévaló parancsolatai ellen, egyet
közülük, amit nem szabad tenni, de ő nem tudja és bűnbe esik és viseli bűnét;
Lev 5,18
akkor vigyen egy hibátlan kost a juhfélékből becslésed szerint, bűnáldozatul a paphoz és a
pap engesztelést szerez számára tévedéséért, mellyel tévedett, de ő nem tudta és bocsánatot
nyer.
Lev 5,19
Bűnáldozat ez, mert bűnt követett el az Örökkévaló ellen.
Lev 5,20
És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:
Lev 5,21
Ha valamely személy vétkezik és hűtlenséget követ el az Örökkévaló ellen, úgyhogy
letagad felebarátjának valamely rábízott vagy kezébe letett tárgyat, vagy rabolt vagy
megfosztotta felebarátját;
Lev 5,22
vagy talált elveszett dolgot és letagadja és ha hazugul esküszik bármire, amit tehet az
ember, hogy vétkezzék vele;Lev 5,23
és lesz hogy ha vétkezett és bűnbe esett, akkor térítse meg a rablást, amit rabolt, vagy a
fosztogatást, amit fosztogatott, vagy a letett dolgot, amit reá bíztak, vagy az elveszett dolgot,
amit talált;
Lev 5,24
vagy bármit azokból, amikre hazugul esküszik, fizesse meg teljes összegében és egy
ötödét tegye hozzá; annak adja meg, akié, azon a napon, amikor bűnösnek találtatott.
Lev 5,25
És bűnáldozatául vigyen az Örökkévalónak egy kost, hibátlant, a nyájból, becslésed
szerint, bűnáldozatul a paphoz,
Lev 5,26
és a pap engesztelést szerez számára az Örökkévaló színe előtt és megbocsátást nyer
mindenre, amit tett, hogy bűnösség terhelje.

 

 

1 thought on “3-01 Vájikrá hetiszakasz felolvasva

Comments are closed.