Báruch rabbink üzenetei

Báruch rabbi napi tanításai

Jelenleg kedves rabbink naponta küld egy rövid videót: gondolatok, üzenetek, tanítások. Itt vannak sorban, a legfrissebb van elől. (Ugrás az abc listára)

Lista

Az eddigi videók címe ABC sorrendben. CTRL + F segítségével lehet keresni a listában. Minden cím után ott van a videó sorszáma, azonosítója, amivel a fenti listában meg lehet találni a keresett üzenetet.

Jelenleg (2021. április 21.) 299 videó van itt, néha bővítem ezt a listát. (Nem automatikus, kézzel készítem majd…)

a videó címe és azonosítósor száma

“A vallásom zsidó!”, vállaljuk büszkén – Oberlander Báruch (A Rebbe apjának járcájtja, Áv 20.) 98
“Lashon hara” és “rechilut” – Oberlander Báruch 19
(Újra) elkezdeni Tfilint rakni – Oberlander Báruch (a Smá megható ereje, Hers Méir köszöntése) 295
A “magától végződő munka” – Oberlander Báruch (Midrás, hogyan dolgozzunk hétköznap?) 268
A bűn múljon el, ne a bűnös – Oberlander Báruch (Noé hetisz., összetartás még a vétkesekkel is) 154
A csónakot szándékosan kell megállítani – Oberlander Báruch (Hászid újév, fárbrengen) 191
A fejlődés: tovább a spirituális úton – Oberlander Báruch (Vájésev hetiszakasz, József álmai) 194
A fizikai cselekedet súlya – Oberlander Báruch (Pekudé hetiszakasz, közösségi pénz elszámolása) 269
A fizikai és a spirituális apa – Oberlander Báruch 35
A harmadik jeruzsálemi szentély már tökéletes lesz – Oberlander Báruch (Tisa Böáv gyásznap után) 90
A haszidizmus alapja a mitzvák öröme – Oberlander Báruch (Elul 18, חי = élet; 2 születésnap) 122
A hosszú élet titka – Oberlander Báruch (Ki Távó hetiszakasz, a saját életfeladaton túl) 118
A háláchá most is naprakész – Oberlander Báruch (mindig volt Tórai törvénykezés, Bész din) 248
A Hánukai gyertyagyújtás – Oberlander Báruch (mit, mikor, hogyan? Az idei időbeosztás) 195
A jó vezető (a Lévi törzs kapcsán) – Oberlander Báruch (Bemidbár hetisz.) 38
A kimondott szó kötelez – Oberlander Báruch (Mátot hetiszakasz, Hasszid történet) 80
A közösség ereje az összefogás – Oberlander Báruch (Bo hetisz., együtt fogyasztott áldozati hús) 231
A lelkesedés tilalma és a szellemi táplálék – Oberlander Báruch (Röé hetiszakasz) 102
A lelkén keresztül meggyógyulhat a teste is – Oberlander Báruch (Mispátim, a micvák ereje) 244
A lelkünk mindig szabad – Oberlander Báruch (1927 Tammuz 12, a Rebbe szabadulása, Hasszid ünnep) 68
A lelkünkbe vésett törvények – Oberlander Báruch 32
A léleknek is kell táplálék – Oberlander Báruch (Ékev hetiszakasz, áldás evés előtt + bencsolás) 92
A megtérés hónapja – Oberlander Báruch (Softim hetiszakasz, felügyelőket a kapuidhoz) 106
A messiási idők változásai – Oberlander Báruch (Maimonidesz 13 hitelve, 12. pont) 55
A micvák miatt kell a földi világban maradni – Oberlander Báruch (Áron fiai, Nádáb és Ábihú) 297
A munkabért ki kell fizetni – Oberlander Báruch (Hászid történet, a várva várt új ruha) 299
A Menóra lángjának meggyújtása és a gyereknevelés – Oberlander Báruch (Böháálotchá hetisz.) 48
A nagymamáim szerepe – Oberlander Báruch (anyám és apám története a holokauszt idején) 227
A nők adják (tovább) a fényt – Oberlander Báruch (Chájé Szárá, a nő az otthon, a zsidóság lelke) 173
A nők fontossága, jogai a zsidóságban – Oberlander Báruch (Pinchász hetisz., Celáfchád 5 lánya) 70
A pénz jó, ha mások segítése a cél – Oberlander Báruch (Bálák hetiszakasz, Bilám vagyon-vágya) 67
A rossz gyereket is szeretni kell – Oberlander Báruch (Toldot hetiszakasz, Rebeka közbenjárása) 179
A spirituális jólét fontossága – Oberlander Báruch (Szlihot, bűnbánat-ima, készülés újévre) 125
A spirituális vendégek (uspizin) tanításai – Oberlander Báruch (Szukkot első négy napja) 143
A spirituális vendégek (uspizin) tanításai II. – Oberlander Báruch (Szukkot utolsó három napja) 145
A szentség átadása, Cáv hetiszakasz -Oberlander Báruch 7
A szentséget a mindennapokba – Oberlander Báruch 20
A szombati asztal: szentély az időben – Oberlander Báruch (Vájakhél hetisz., a Sábát megtartása) 273
A széthúzás ellenszere – Oberlander Báruch (Brésit, a kedd egy szerencsés nap) 149
A szó szerint teljesített micva jutalma – Oberlander Báruch (hászid történet, kovászos eladása) 284
A szülő tiszteletének netovábbja – Oberlander Báruch (Chukát hetiszakasz, a vörös tehén kapcsán) 65
A Szentély lerombolása – Oberlander Báruch (Támuz 17 böjt, 3 gyász-hét kezdete) 72
A Szombat szívesen látja az örömet – Oberlander Báruch (nincs hetiszakasz, jön az újév) 127
A Szédernek nincs vége – Oberlander Báruch 11
A tanítás legyen egyértelmű – Oberlander Báruch (Noé hetiszakasz) 155
A te ajándékod is fontos – Oberlander Báruch (Trumá hetisz., adományok a Szentély építéséhez) 256
A tiltott fa gyümölcse ehető? – Oberlander Báruch (Brésit, nehéz parancshoz is legyen erőnk!) 148
A Tóra célja a mindennapi Élet – Oberlander Báruch (Selach hetiszakasz) 56
A Tóra közel van – Oberlander Báruch (Nicávim hetiszakasz, visszatérni a zsidósághoz) 124
A Tóratanulás átsegít a nehézségen – Oberlander Báruch (Smot, a zsidók sorsa Egyiptomban) 219
A világ nem lehet akadálya az Istenszolgálatnak – Oberlander Báruch (Sábát Brésit) 151
A választás, identitás szabadsága – Oberlander Báruch (Sávuot kapcsán) 42
A Vasvári utcai zsinagóga felújítása – Oberlander Báruch (1886 épült, I. Pesti jesiva itt volt) 236
A zsidó viták helye a zsidó bíróságon van – Oberlander Báruch (Mispátim hetiszakasz, Bész Din) 247
A zsidóság felvállalása vészhelyzetben is – Oberlander Báruch (Smot, Mózes, mint egyiptomi) 221
A zsidóság lényege a meggyőződés, nem a jutalom, nem a büntetés – Oberlander Báruch (Lech Löchá) 160
A zsidóságért áldozatot kell hozni – Oberlander Báruch (szegény gyerekből Tóra-tudós) 41
A zsinagóga spirituális és fizikai egészsége – Oberlander Báruch (a Vasvári renoválása) 230
Add vissza az elveszett zsidóságot – Oberlander Báruch (Ki Técé; orvosnak kötelező gyógyítani) 112
Adni – Oberlander Báruch (Nászó hetiszakasz, az adás mitzvája) 45
Akinek szüksége van rá, azt támogatni – Oberlander Báruch 28
Alázattal tanulni a Tórát – Oberlander Báruch (Trumá hetiszakasz, nyitottan Isten szavára) 253
Amalékkal nem szabad békülni! – Oberlander Báruch (Ki Técé hetisz., a “csakazértis” ártalmas) 111
Ami eddig nem volt szent, váljon azzá – Oberlander Báruch (Jitro, a Tízparancsolat első szava) 238
Ami tilos, az nem is létezik – Oberlander Báruch (Chászid történet, nem látható gyertyafény) 271
Amikor a córesz kezdődött – Oberlander Báruch (rövid, ám nagyon fontos böjt, tevet 10, péntek) 207
Amikor a rabbinak unokája születik – Oberlander Báruch (előírások és szokások, Sálom záchár) 161
Amikor megáll a trenderli – Oberlander Báruch (Hánukai csoda ma, a mindennapokban) 199
Amit kell, már Egyiptomban tegyük meg, halasztás nélkül! – Oberlander Báruch (mindjárt Pészah) 274
Amiért áldozunk, az a miénk – Oberlander Báruch (Vájikrá, a szülők feladata: mi helyes, mi nem) 276
Anyák napja – Oberlander Báruch 22
Apám emlékére – Oberlander Báruch (kóser étkezés és a Szombat megtartása a holocauszt alatt) 131
Apám hánukai csodája az SS irodában – Oberlander Báruch (Hánuka 4. napja, a fény ereje) 198
Az adakozás megtérül – Oberlander Báruch (Trumá hetiszakasz, a hordozható Szentély építése) 254
Az akadály nem tud leállítani – Oberlander Báruch (Smot és Váérá hetisz., Mózes beszédhibája) 224
Az angyalok nem, az emberek tudnak haladni, fejlődni – Oberlander Báruch (Ki Távó hetiszakasz) 120
Az egyszerű ember vágya is a spiritualitás – Oberlander Báruch (Jom Kipur, főpság megvásárlása) 298
Az első esküvő fényes, a második csendes – Oberlander Báruch (második Tóraavatás a Vasváriban) 188
Az ember az állatért vagy fordítva? – Oberlander Báruch 18
Az ember nem bűnös – Oberlander Báruch (Adar 7 Mózes halálának évfordulója, hitt a zsidó népben) 257
Az igazán jó vezető figyelme – Oberlander Báruch (Smot hetiszakasz, Mózes kiválasztása) 220
Az ima ajtaja mindig mindenki előtt nyitva van – Oberlander Báruch (Váérá, a fáraó is imádkozna) 223
Az Istennel kötött szövetség örökké érvényes – Oberlander Báruch (Vájérá, Ismáel és Izsák) 165
Az Istentől csak jó jön – Oberlander Báruch (Ki Távó hetiszakasz, 98 féle büntetés) 117
Az ok égben, a következménye itt – Oberlander Báruch (Eszter és a nép böjtje, Purim) 258
Az Örökkévaló nem megvesztegethető, ám megbocsátó – Oberlander Báruch (Êkev hetiszakasz) 93
Az Örökkévaló szavának nem lehet akadálya – Oberlander Báruch (Selach hetiszakasz, kémek) 54
Az égi dolgok (is) legyenek közel hozzánk – Oberlander Báruch (Háázinu hetiszakasz, Mózes dala) 135
Az írott és a szóbeli tant együtt tanuljuk – Oberlander Báruch (Softim hetiszakasz) 104
Az újabb nemzedékkel kell foglalkozni – Oberlander Báruch (Chászid történet, a Pészach üzenete) 283
Belépés a Zsinagógába – Oberlander Báruch (Bálák hetiszakasz, Ferenc József operaháza kapcsán) 69
Beszéljünk szeretettel – Oberlander Báruch (Böháálotchá hetisz., Miriam és Áron) 49
Bodrogkeresztúri csodarabbi, Reb Sájele – Oberlander Báruch (minden emberre szerettel figyelni) 296
Botlatókő avatás, Debrecen – Oberlander Báruch (Eisenberg Cvi Hers, Batsheva rebecen nagyapja) 136
Báruch haSém, jól vagyok! – Oberlander Báruch (a Tenger dala, mindent meg kell köszönni Neki) 237
Báruch háSém (bH), Hála mindenért! – Oberlander Báruch (Vájécé hetiszakasz, Lea köszönete) 185
Béke tűz és víz között – Oberlander Báruch (Pinchász hetiszakasz, határozottság és lágyság) 74
Böjt és Purim járvány idején – Oberlander Báruch (csodák most is vannak és vigyázzunk egymásra) 259
Büszke vagyok rád, fiam! – Oberlander Báruch (elhunyt A. J. Twerski Hasszid rabbi, pszichiáter) 241
Csak az isteni parancsolatra lehet építeni – Oberlander Báruch (kóser állatvágás) 204
Családon belüli gyűlölet – Oberlander Báruch (Vájislách hetisz., erős érzelmek: fontos a másik) 190
Csata önmagunk javításáért – Oberlander Báruch (Ki Tévé hetiszakasz) 110
Cádik és córesz? – Oberlander Báruch (Jonathan Sacks főrabbi halála; jámbor& szenvedés?) 170
Egy ember, egy szavazat? – Oberlander Báruch (Tóra a kormányzásról, az USA választások kapcsán) 166
Egy zsidó nagypapa feladata – Oberlander Báruch (6. unoka, a Tóra tanítás micvája) 183
Egyedül az ember fél – Oberlander Báruch (Ki tiszá hetiszakasz, a közösség ereje) 263
Egységes nép, egyéni arculat – Oberlander Báruch (Bemidbâr hetisz., törzsek zászlói) 39
Elnyelte a föld, felemelkedés helyett – Oberlander Báruch (Korách hetisz., a lázadás büntetése) 60
Elul hónap: forduljunk az Örökkévalóhoz, közel van – Oberlander Báruch (sofár, Rosh Hasana jön) 107
Emelkedés lépésenként – Oberlander Báruch (felkészülés a Tóra-adásra) 43
Emlékszünk a múltra, így van jövőnk – Oberlander Báruch (gyászolunk 2000 év után is, Tisá böÁv) 89
Engesztelés napja – Oberlander Báruch (Áv hó 15. és Yom Kippur) 94
Fizikai és spirituális élet – Oberlander Báruch 13
Fontos a fa is és az erdő is – Oberlander Báruch (Jitro, a súlyos ügyek kerüljenek Mózes elé) 243
Fontos a szent nyelv! – Oberlander Báruch (2hetes héber olvasás-tanfolyam indul, info: zstsz.hu) 82
Fontos Tórát tanítani és tenni a közösségért – Oberlander Báruch (Bemidbar 3:4) 36
Fontosabb a kéz, mint a fej – Oberlander Báruch (Ékev hetiszakasz, Tfilin és a Tóra-adás) 95
Gondolat és boldogság – Oberlander Báruch (hála a jó és a rossz dolgokért, Hasszid történet) 251
Gyere a zsinagógába és legyél ott – Oberlander Báruch (Mispátim hetiszakasz, Mózes a Hegyen) 249
Gyere, ott leszek veled! – Oberlander Báruch (Bo hetiszakasz, Mózes megy a fáraóhoz) 228
Gyereknevelés és a természetfeletti – Oberlander Báruch 25
Hamu, áldozat után már “szabad az út” – Báruch rabbi üzenete 5
Harrán, a bibliai város – Oberlander Báruch (Lech Löchá hetiszakasz, Ábrahám utazási) 164
Hetente 3 Tóra olvasás a zsinagógákban – Oberlander Báruch (fontos minden nap tanulni) 100
Hogy eszel a böjt után? – Oberlander Báruch (Hasszid történet, Támuz 17 kapcsán) 73
Hogy lesz teljes a nap? – Oberlander Báruch (Vájécé hetiszakasz, reggeli, napközbeni, esti ima) 180
Hogyan keveredik össze a Sátán? – Oberlander Báruch (nincs Sófár-fújás az év utolsó napján) 130
Hogyan, mikor és kinek kell böjtölni – Oberlander Báruch (Tisá böáv, gyásznap) 88
Hosszú az út a Szentföldig – Oberlander Báruch (Mászé hetiszakasz, 42 állomás a sivatagban) 75
Hál’ Istennek, Báruch Hasem – Oberlander Báruch 29
Hála, köszönet mindenért, Cáv hetiszakasz – Oberlander Báruch 8
Hálaadás azonnal vagy később? Mindkettő! – Oberlander Báruch (Ki Távó hetiszakasz, zsengék) 115
Hálaáldozat helyett ma… (Cáf, 150. zsoltár, lélegzet, korona) – Oberlander Báruch 6
Húsevés, megtérés – Oberlander Báruch (özönviz után fizikailag gyengébb, spirituálisan erősebb) 158
Ijár az egészség, gyógyulás hónapja – Oberlander Báruch (több tanulás: az Atyák bölcs tanításai) 292
Ijár, a gyógyítás hónapja – Oberlander Báruch (mozaikszó, 2Mózes 15:26) 37
Ima: személyes találkozás Istennel. Vasvári működik, ima az udvaron maszkban – Oberlander Báruch 99
Imádkozni héberül a legjobb – Oberlander Báruch (2 éves a Héber Olvasókör, oho.tfilin.hu) 206
Imádkozzunk spirituális és anyagi jólétért – Oberlander Báruch (Ros Hásáná és Jom Kipur között) 133
Isten az első – Oberlander Báruch (Ki Távó hetiszakasz, zsengék, első gondolat, első hála) 116
Isten csókja a micváért – Oberlander Báruch (Bo hetiszakasz, a körülmetélés fontossága) 229
Isten elvár Téged is a zsinagógában Ros Hásánákor! – Oberlander Báruch (fontos a biztonság is!) 128
Isten felé fordulunk – Oberlander Báruch (Ros Hásáná, Sofár, elköteleződés) 132
Isten nem pletykál – Oberlander Báruch (Toldot hetiszakasz, figyeljünk a beszédünkre!) 178
Isten nincs benne Eszter könyvében?- Oberlander Báruch (Purim, a természetbe épített csodák) 261
Istennek tetsző élet idegenben is – Oberlander Báruch (Vájchi hetisz., Jákob legjobb 17 éve) 209
Istennel együtt kerek a szám – Oberlander Báruch (Vájigás hetiszakasz, sikeres tervezés) 205
Izrael kapuinak őrzője – Oberlander Báruch (Ékev hetiszakasz, mezuza) 96
Jom Kipur erőt ad szabadulni a múlttól – Oberlander Báruch (ha kell, otthon is lehet Imádkozni) 138
Jom Kipur-i előírások – Oberlander Báruch (a böjt táplál is) 137
Jó és rossz is közelebb visz a Messiáshoz – Oberlander Báruch (Háázinu hetiszakasz) 134
Jól mondani és tudni elfogadni a kritikát – Oberlander Báruch (Debárim hetisz., Mózes szavai) 81
Jót kell tenni, nem szabad bosszút állni – Oberlander Báruch (Vájchi hetisz., József példája) 210
Kemény anyagba lehet vésni – Oberlander Báruch (Sávuot előtt, Áron és Mózes fiai között) 40
Kevés érteni, vegyük a szívünkre – Oberlander Báruch (Váérá, jégeső: csak Jób cselekedett) 225
Ki ellenség és ki barát a zsidóságban? – Oberlander Báruch (Mispátim, harmónikus élet) 245
Ki olvasná visszafelé Eszter könyvét? – Oberlander Báruch (Purim, egynapos ünnep 3 napig) 262
Ki viszi ki? – Oberlander Báruch (Vájchi, áldás Dán-ra: “Segítségedet remélem, oh, Örökkévaló!) 214
Kicsit félretenni a dühöt – Oberlander Báruch (Mátot hetiszakasz, Hasszid történet, szelence) 76
Kit és mikor lehet megkérni munkára Szombaton? – Oberlander Báruch (Bölcseink tanításai) 272
Korách nevének jelentése – Oberlander Báruch (Korách hetisz., a héber betűk formája is fontos) 61
Kétszobás lakás az Élet – Oberlander Báruch (Chájé Szárá hetiszakasz, a Máchpélá barlang neve) 174
Közelebb a Szentséghez, az élete árán is – Oberlander Báruch 21
Közösségi szombati ima egy szovjet gyárban – Oberlander Báruch (Sálom Dovber unoka brisze) 189
Legyek olyan, amilyen csak lehetek! – Oberlander Báruch 64
Legyen erős a hitünk – Oberlander Báruch 31
Legyen szent hely, ahol jársz! – Oberlander Báruch (Röé hetiszakasz, Jeruzsálem, 3. Rebbe) 103
Legyünk büszke, vallásos zsidók mindenhol – Oberlander Báruch (Korách hetisz., a mezűze szerepe) 63
Lehet a pénz az égig érő létra? – Oberlander Báruch (Vájislách hetisz., jóra fordított vagyon) 187
Lág BaOmer, Tóratanulás minden nap – Oberlander Báruch 30
Lásd meg a jót mindenkiben! – Oberlander Báruch 23
Látni és hinni – Oberlander Báruch (Jitro hetiszakasz, Isten erős jelenléte) 240
Látomások szombatja – Oberlander Báruch (9 gyásznap, a 3. Szentély) 85
Ma este jön a 9. gyertyagyújtás – Oberlander Báruch (Hánuka utána Sábát, 200. tanítás után) 202
Macesz törés, jó élet – Oberlander Báruch 10
Maradjon friss a kenyér egész évben – Oberlander Báruch (az ünnep spirituális szintje, Mádról) 289
Megfelelő nevelés, erős zsidó identitás – Oberlander Báruch (Smot, fizikai és spirituális élet) 218
Megtérés: az év utolsó 12 napja – Oberlander Báruch (hászid történet, felkészülés Ros Hásánára) 123
Melyik a kedvenc gyereked? – Oberlander Báruch (Vájésev hetiszakasz, gyűlölet, képmutatás) 193
Mi a “szombat-zsinór”? – Oberlander Báruch (Éruv Magyarországon csak Bodrogkeresztúron van) 290
Mi a kútásás titka? – Oberlander Báruch (Toldot hetisz., a hit akadályainak eltisztítása) 176
Mi a szabadság célja? – Oberlander Báruch (Omer számlálás, a rossz ösztön légyőzése) 287
Mi a zsidó anya legnagyobb félelme? – Oberlander Báruch (a zsidóság megtartása a legfontosabb) 71
Mi bajuk volt a görögöknek Isten Tórájával? – Oberlander Báruch (Hánuka 7. napja) 200
Mi fokozta Jákob szerelmét Ráhel iránt? – Oberlander Báruch (Vájécé, a jószívűség fontossága) 182
Mi is részt vehetünk a teremtésben – Oberlander Báruch (Tázriá hetiszakasz, körülmetélés) 294
Mi van a létra másik végén? – Oberlander Báruch (Vájécé, az ima egyre feljebb visz) 181
Mi állna az Örökkévaló névjegyén? – Oberlander Báruch (Peszách: fizikai és lelki felemelkedés) 285
Milyen a jó zsidó vezető? – Oberlander Báruch (Ki tiszá hetiszakasz, Mózes és az aranyborjú) 267
Milyen magasra juthat fel az ember? – Oberlander Báruch (Ki tiszá, Mózes szájából beszélt Isten) 264
Milyen út vezet a túlvilágba? – Oberlander Báruch (Toldot hetiszakasz, Zorándy Saul emlékére) 175
Minden ember egy egésznek számít – Oberlander Báruch (minden micva érték, lsd tegnapi videó) 167
Minden gyereket másként kell nevelni – Oberlander Báruch (Hágádá, négy féle fiú, náchesz = öröm) 281
Minden hétköznap este online előadások Facebookon – Oberlander Báruch (tanulni tórai előírás) 57
Minden ima meghallgatásra kerül – Oberlander Báruch (Váetchánán hetiszakasz, Mózes 515 fohásza) 87
Minden körülmények között a lehető legjobb zsidónak kell lenni – Oberlander Báruch (Noé hetisz.) 157
Minden kő szentségre vár – Oberlander Báruch (Vájchi hetiszakasz, Efráim neve, életfeladat) 212
Minden mitzva egyformán fontos – Oberlander Báruch (Ékev hetiszakasz) 91
Minden nap szabadulni a korlátaink közül – Oberlander Báruch (Vájérá, kivonulás Egyiptomból) 222
Minden nappal egyre feljebb – Oberlander Báruch (Hánuka 2. napja, péntek este, szombatfogadás) 197
Minden szakmából meg lehet gazdagodni – Oberlander Báruch (Bösálách, a megélhetés Istentől jön) 234
Minden zsidó része a zsidóságnak – Oberlander Báruch (a luláv csokorban bármilyen fűzfa jó) 141
Minden zsidóban benne van az EGY – Oberlander Báruch (Hágádá, a négy kérdező fiú) 282
Minden zsidót közel a Tórához – Oberlander Báruch (Böháálotchá hetisz., Áron és a Menóra lángja) 52
Minden áldozathoz kell só – Oberlander Báruch (nem egyszeri lelkesedés, tartósan végzett micvák) 278
Mindenhol “úgy élni, mint hal a vízben” – Oberlander Báruch (Vájchi hetiszakasz, Jákob áldása) 213
Mindenki egy teljes egésznek számít – Oberlander Báruch 34
Mindenki fontos, megvan a maga feladata – Oberlander Báruch (Korách hetisz., lázadás, irigység) 59
Mindenki tanulhasson Tórát! – Oberlander Báruch (Atyák bölcs tanításai) 293
Mindenki építsen szentélyt a szívében – Oberlander Báruch (Trumá hetiszakasz, hasszid történet) 252
Mindent egy zsidó házasságért – Oberlander Báruch (A Rebbe apjának járcájtja, Áv 20.) 97
Mindenért hála Istennek, Báruch Hasem – Oberlander Báruch 27
Mindig emlékezzünk, hogy zsidók vagyunk! – Oberlander Báruch (Selach hetisz., a cicesz parancsa) 58
Mindig van lehetőség újrakezdeni, megtisztulni – Oberlander Báruch (Noé, özönvíz mint mikve) 156
Mindig égjen a tűz! (Hetiszakasz kapcsán) – Oberlander Báruch 3
Minél több dolgot bevonni a zsidóságba, az Isten-szolgálatba – Oberlander Báruch (Brésit) 150
Mit lehet tanulni egy tolvajtól? – Oberlander Báruch 24
Mit tanítanak a fák? – Oberlander Báruch (Tu bisvát, a fák újéve, a Tóra az Élet forrása) 235
Mit taníthat a holokauszt? – Oberlander Báruch (a Bp-i gettó felszabadulásának 76. évfordulója) 226
Mivel hozzuk közelebb a megváltást? – Oberlander Báruch (9 gyásznap: több Tóratanulás, adakozás) 84
Miért baj, ha valaki a barátaival tesz jót? – Oberlander Báruch (kósersági szabályok) 291
Miért bét a Torá első betűje? – Oberlander Báruch (Álef, bét, gimel: Torá, tanulás, megváltás) 147
Miért fenyegette pusztulás a zsidókat? – Oberlander Báruch (Purim, a természetfeletti a lényeg) 260
Miért fontos a héber név? – Oberlander Báruch (Smot hetisz., Egyiptomban is megtartott nevek) 215
Miért jött le Isten a Hegyre? – Oberlander Báruch (Jitro, a micvákat fizikailag meg kell tenni) 242
Miért kért tőlem bocsánatot az idős Wosner rabbi? – Oberlander Báruch (Chaim Meir Wosner halála) 246
Miért lengetünk lulávot? – Oberlander Báruch (tanulás, ima közben mozgunk, “lengetjük” magunkat) 144
Miért marad el a “Ros Hodes bencsolás”? – Oberlander Báruch (Az isteni áldás, készülés újévre) 126
Miért nincs nagy lakoma Hánuka alkalmából? – Oberlander Báruch (a spirituális szabadság ünnepe) 201
Miért nincs Sófár Ros Hásánán Sábeszkor? – Oberlander Báruch (a szombati hordás-tilalom súlya) 129
Miért nincs áldás a Hágádára? – Oberlander Báruch (jön Peszách, az egyiptomi kivonulás ünnepe) 280
Miért pont a sátorra emlékezünk? – Oberlander Báruch (Szukkot, Isten gondoskodása, szeretete) 142
Miért rombolhatták le a Szentélyt? – Oberlander Báruch (oknélküli gyűlölet helyett szeretet) 83
Miért sírt a 4 éves leendő Rebbe? – Oberlander Báruch (Vájérá, A nevelést korán érdemes kezdeni) 168
Miért vált újra ketté a Tenger? – Oberlander Báruch (Pészach, Dátán és Ávirám megtérése) 288
Mondjunk jót másokról! – Oberlander Báruch 15
Még mindig hullik manna az égből – Oberlander Báruch (Bösálách, munka és bizalom Istenben) 233
Mértékkel! Ez a legszentebb dolog – Oberlander Báruch (Nászó hetisz., a nazír fogadalma) 46
Mózes nem hitte el az Örökkévalónak sem a “pletykát” – Oberlander Báruch (Ki tiszá, aranyborjú) 266
Nagyapám, a Tanító – Oberlander Báruch (jahrzeit, halálozási évforduló) 119
Napi kapcsolat a távol élő szülőkkel – Oberlander Báruch (körültekintő utazás, Micva) 203
Napjainkban menedékváros helyett Elul hónap – Oberlander Báruch (Softim hetiszakasz) 108
Nem elég a megszokott, mindig kicsit többet tenni a zsidóságban – Oberlander Báruch 101
Nem elég a szándék, tettekre van szükség! – Oberlander Báruch (Vájérá, Ábrahám és az angyalok) 163
Nem jó a dafke, a “csak azért is” – Oberlander Báruch (Zahor, Amalék támadása) 255
Nem másolás – Oberlander Báruch (Nászó hetisz., 12 önálló avató áldozat, saját zsidó identitás) 47
Nem szabad kibékülni a helyzettel – Oberlander Báruch (Vájchi, József és fiai Egyiptomban) 211
Nincs időm találkozni az amerikai elnökkel – Oberlander Báruch (Hasszid születésnap ünneplése) 184
Nincs jobb, mint egy szerető testvér – Oberlander Báruch (Smot hetiszakasz, Áron és Mózes) 217
Noé felelőssége az özönvíz kapcsán – Oberlander Báruch (Noé hetisz., A tudást tovább kell adni) 153
Oberlander Báruch, Châbád rabbi: kis és nagy alef: tanulni, tanítani 1
Okos gyerek? Talált pénztárca – Oberlander Báruch üzenete 12
Omer számlálás: 49-ről 50-re? – Oberlander Báruch 26
Pészach utolsó két napja – Oberlander Báruch 14
Rebbe, Ön csodarabbi? – Oberlander Báruch (a Lubavitch-i Rebbe 26. halálozási évfordulója) 62
Saját zsidóságunkban találjuk a boldogságot – Oberlander Báruch (a krakkói rabbi a Vasváriban) 109
Se többet, se kevesebbet – Oberlander Báruch 33
Soha nem is lesz olyan rossz – Oberlander Báruch (Ki Técé, bízzunk magunkban!) 114
Soha nem vagy egyedül – Oberlander Báruch (Jitro hetiszakasz, az idegen istenek nem ismernek) 239
Spirituális ébresztő – Oberlander Báruch (a Sófár jelentősége, Ros Hásáná-ra készülünk) 113
Szembenézni a tudatalattival – Oberlander Báruch (Vájikrá, a biztos vétek ellen lehet kűzdeni) 277
Szentséget vigyünk a mindennapokba – Oberlander Báruch (Szukkot, élet a sátorban) 140
Szentély helyett az asztalunk – Oberlander Báruch (Vájikrá, rendszeresen adni a szegényeknek) 279
Szeressük egymást! – Oberlander Báruch 17
Szeretettel megújított szövetség – Oberlander Báruch (Nicávim hetisz., készülünk Ros Hásánára) 121
Szerénység vagy nagyképűség? – Oberlander Báruch (Vájislách hetisz., Jákob alábecsüli önmagát) 186
Szerénység? Használni a tudást, még többet elérni – Oberlander Báruch (Böháálotchá hetiszakasz) 51
Sziván 20 – Oberlander Báruch (XVII század lengyel rabbik, később általános holokauszt gyásznap) 53
Sára halál utáni élete, Izsák – Oberlander Báruch (Chájé Szárá hetisz., továbbadni a zsidóságot) 171
Sávuot, Szimhát Torá: mi a különbség? – Oberlander Báruch (táncolunk a Torával) 146
Sötétben még jobban kell a fény – Oberlander Báruch (Hánuka első napja) 196
Súlyos ítélet, mély szeretettel – Oberlander Báruch 16
Talált megélhetés – Oberlander Báruch (Toldot hetisz., munka után, az eredmény Istentől van) 177
Tanuljuk a Tóra összes törvényét – Oberlander Báruch (3 év napi egy Maimonidesz magyarul online) 78
Tanulni és tanítani – Oberlander Báruch (Vájákhél hetiszakasz, Mózes “fel van mentve”) 270
Tanítani és elkülönülni – Oberlander Báruch (Lech löchá hetiszakasz, Ábrahám új neve) 162
Tanítsuk a tudatlan szívet! – Oberlander Báruch (az Alter Rebbe tanításai, Hászid újév) 192
Természetesnek tűnő dolgokért is hálát adunk – Oberlander Báruch (reggeli ima, Yudi Dukes üzen) 79
Természeti és természet feletti újév – Oberlander Báruch (niszán az 1., Ros Hásáná a 7. hónap) 275
Tűzzel végzett cselekedet – Oberlander Báruch (Ki tiszá hetiszakasz, Mózes és a fél sékel) 265
Valódi szabadság – Oberlander Báruch 9
Vegye fel a saját ruháját – Oberlander Báruch 4
Vigyük magunkkal a zsidóságot mindenhová – Oberlander Báruch (Vájigás, József zsidó maradt) 208
Vájákhél hetiszakasz – Oberlander Báruch rabbi 2
Vállaljuk mindig büszkén a zsidóságot – Oberlander Báruch (Váetchánán hetisz., Mózes ≠ József) 86
Válás macesz miatt? – Oberlander Báruch (Hászid történet, vannak prioritások az életben) 286
Ábrahám miért héber? – Oberlander Báruch (Tobi& Moshe, a Tóra a jó zsidó házasság alapja) 159
Ábrahám szövetsége koronás időkben – Oberlander Báruch (nagypapa a szándák Lévi körülmetélésén) 169
Ádár egy szerencsés, örömteli hónap – Oberlander Báruch (Purim ünnepe) 250
Áldást mondunk jóra és rosszra egyaránt – Oberlander Báruch (Ha nem is értjük, minden jó) 77
Állandó kapcsolatban a forrással – Oberlander Báruch (Softim hetiszakasz, gyümölcsfa) 105
Égi időszámítás – Oberlander Báruch (Chájé Szárá, Ki öreg? Ki fiatal? Hasznosan töltött idő) 172
Éljük át az ima szavait! – Oberlander Báruch (Noé hetiszakasz, téva jelentése : bárka ill. szó) 152
És ha nem értjük az isteni parancsolatot? – Oberlander Báruch (Chukát hetiszakasz, vörös tehén) 66
Írásban terjeszteni a zsidóságot – Oberlander Báruch (Naftali Kraus halálozási évfordulója) 232
Ön csodarabbi? – Oberlander Báruch (ha nehéz is, túl lehet lépni a saját természeteden) 139
Új gyerek, új név. Hogyan válasszunk? – Oberlander Báruch (szabályok, szokások) 216
Újra közös ima = öröm – Oberlander Báruch 44
Újra közös ima a zsinagógában a járvány miatti szünet után – Oberlander Báruch 50