Báruch rabbink üzenetei

Báruch rabbi napi tanításai

Jelenleg kedves rabbink naponta küld egy rövid videót: gondolatok, üzenetek, tanítások. Itt vannak sorban, a legfrissebb van elől. (Ugrás az abc listára)

Oberlander Báruch rabbival beszélgetett Szúnyogh Szabolcs a Klub rádióban 2021 december 13-án. Az 1 órás interview felvételét itt lehet meghallgatni.

Lista

Az eddigi videók címe ABC sorrendben. CTRL + F segítségével lehet keresni a listában. Minden cím után ott van a videó sorszáma, azonosítója, amivel a fenti listában meg lehet találni a keresett üzenetet.

Jelenleg (2021. december 1.) 457 videó van itt, néha bővítem ezt a listát. (Nem automatikus, kézzel készítem…)

a videó címe, azonosítószáma

“A fiú békéje” ünnepség (Sálom záchár, újabb unoka születése) – 418
“A vallásom zsidó!”, vállaljuk büszkén (A Rebbe apjának járcájtja, Áv 20.) – 098
“Lashon hara” és “rechilut” – 019
“mint oroszlán emelkedik fel” (Bálák hetisz., minél hamarabb tenni micvákat) – 343
(Újra) elkezdeni Tfilint rakni (a Smá megható ereje, Hers Méir köszöntése) – 295
A “magától végződő munka” (Midrás, hogyan dolgozzunk hétköznap?) – 268
A bűn múljon el, ne a bűnös (Noé hetisz., összetartás még a vétkesekkel is) – 154
A csónakot szándékosan kell megállítani (Hászid újév, fárbrengen) – 191
A cél nem szentesíti az eszközt (Softim hetiszakasz, igazságot igazsággal) – 379
A fejlődés: tovább a spirituális úton (Vájésev hetiszakasz, József álmai) – 194
A fizikai cselekedet súlya (Pekudé hetiszakasz, közösségi pénz elszámolása) – 269
A fizikai és a spirituális apa – 035
A harmadik jeruzsálemi szentély már tökéletes lesz (Tisa Böáv gyásznap után) – 090
A harmonikus házasság alapja (Vájécé, az isteni parancsot is megbeszélni) – 441
A haszidizmus alapja a mitzvák öröme (Elul 18, חי = élet; 2 születésnap) – 122
A helyzet nem reménytelen (a megtérés Szombatja, Jó Bepecsételést) – 399
A hit árnyéka mindenhova elkísér (Szukka, ne legyenek túl magasak a falak) – 406
A hosszú élet titka (Ki Távó hetiszakasz, a saját életfeladaton túl) – 118
A háláchá most is naprakész (mindig volt Tórai törvénykezés, Bész din) – 248
A Hánukai gyertyagyújtás (mit, mikor, hogyan? Az idei időbeosztás) – 195
A jó pap holtig tanul, miért? (Váetchánán, Smá ima, a Tóratanulás parancsa) – 361
A jó vezető (a Lévi törzs kapcsán) (Bemidbár hetisz.) – 038
A kimondott szó kötelez (Mátot hetiszakasz, Hasszid történet) – 080
A közösség ereje az összefogás (Bo hetisz., együtt fogyasztott áldozati hús) – 231
A közösségben mindenkinek van helye (“cibur”=közösség, újra a zsinagógában) – 327
A lelkesedés tilalma és a szellemi táplálék (Röé hetiszakasz) – 102
A lelkén keresztül meggyógyulhat a teste is (Mispátim, a micvák ereje) – 244
A lelkünk mindig szabad (1927 Tammuz 12, a Rebbe szabadulása, Hasszid ünnep) – 068
A lelkünkbe vésett törvények – 032
A léleknek is kell táplálék (Ékev hetiszakasz, áldás evés előtt + bencsolás) – 092
A majdnem kész restaurált Vasvári zsinagóga (Ros hasana, újév 5782) – 396
A megtérés hónapja (Softim hetiszakasz, felügyelőket a kapuidhoz) – 106
A messiási idők változásai (Maimonidesz 13 hitelve, 12. pont) – 055
A micvák miatt kell a földi világban maradni (Áron fiai, Nádáb és Ábihú) – 297
A munkabért ki kell fizetni (Hászid történet, a várva várt új ruha) – 299
A másik ember sorsa érint engem is (Ki Técé hetiszakasz, közömbösség) – 385
A Menóra lángjának meggyújtása és a gyereknevelés (Böháálotchá hetisz.) – 048
A nagymamáim szerepe (anyám és apám története a holokauszt idején) – 227
A nyelv a biztonság kulcsa (Tóratanulás, ima, hallgatás) – 416
A nők adják (tovább) a fényt (Chájé Szárá, a nő az otthon, a zsidóság lelke) – 173
A nők fontossága, jogai a zsidóságban (Pinchász hetisz., Celáfchád 5 lánya) – 070
A nők magasabb spirituális szintje (Pinchász, a férfiak kishitűek voltak) – 345
A pusztaság két arca (Bámidbár hetiszakasz, Tóra tanulás, építés) – 315
A pénz jó vagy rossz? (Ékev, a vagyon nem a végső cél, csak egy eszköz) – 369
A pénz jó, ha mások segítése a cél (Bálák hetiszakasz, Bilám vagyon-vágya) – 067
A rebecennel 32 éve szolgálunk Budapesten (a mikve a zsidó házasság alapja) – 368
A rossz gyereket is szeretni kell (Toldot hetiszakasz, Rebeka közbenjárása) – 179
A siker bizonytalan, mit tegyek? (Vájésev, Ruven és gödör mérges kígyókkal) – 454
A spirituális jólét fontossága (Szlihot, bűnbánat-ima, készülés újévre) – 125
A spirituális vendégek (uspizin) tanításai (Szukkot első négy napja) – 143
A spirituális vendégek (uspizin) tanításai II. (Szukkot utolsó három napja) – 145
A szentség átadása, Cáv hetiszakasz -Oberlander Báruch – 007
A szentséget a mindennapokba – 020
A szombati asztal: szentély az időben (Vájakhél hetisz., a Sábát megtartása) – 273
A széthúzás ellenszere (Brésit, a kedd egy szerencsés nap) – 149
A széthúzás tönkreteszi a közösséget (Korách, a megvitatás pozitív dolog) – 337
A szó nem száll el (Böháálotcha, mindig legyen tórai gondolat a fejünkben) – 326
A szó szerint teljesített micva jutalma (hászid történet, kovászos eladása) – 284
A szülő tiszteletének netovábbja (Chukát hetiszakasz, a vörös tehén kapcsán) – 065
A Szentély lerombolása (Támuz 17 böjt, 3 gyász-hét kezdete) – 072
A Szentély lerombolása, mint vigasz (Áv hó 9., a zsidó nép mindig megmarad) – 357
A Szombat szívesen látja az örömet (nincs hetiszakasz, jön az újév) – 127
A Szédernek nincs vége – 011
A tanítás legyen egyértelmű (Noé hetiszakasz) – 155
A te ajándékod is fontos (Trumá hetisz., adományok a Szentély építéséhez) – 256
A természet fölötti élet ára (Chukát hetisz., sivatag, manna, tüzes kígyók) – 341
A tiltott fa gyümölcse ehető? (Brésit, nehéz parancshoz is legyen erőnk!) – 148
A TE személyes Istened is (a Smá ima és a Tízparancsolat) – 362
A Tóra célja a mindennapi Élet (Selach hetiszakasz) – 056
A Tóra közel van (Nicávim hetiszakasz, visszatérni a zsidósághoz) – 124
A Tóratanulás átsegít a nehézségen (Smot, a zsidók sorsa Egyiptomban) – 219
A Tórát most is kapjuk (a zsidóság ma: új mikve nyílt Teheránban) – 323
A világ nem lehet akadálya az Istenszolgálatnak (Sábát Brésit) – 151
A választás, identitás szabadsága (Sávuot kapcsán) – 042
A Vasvári utcai zsinagóga felújítása (1886 épült, I. Pesti jesiva itt volt) – 236
A zsidó név meghatározó fontossága (Josua ben Nun új nevet kap Mózestől) – 328
A zsidó viták helye a zsidó bíróságon van (Mispátim hetiszakasz, Bész Din) – 247
A zsidóság felvállalása vészhelyzetben is (Smot, Mózes, mint egyiptomi) – 221
A zsidóság lényege a meggyőződés, nem a jutalom, nem a büntetés (Lech Löchá) – 160
A zsidóságért áldozatot kell hozni (szegény gyerekből Tóra-tudós) – 041
A zsinagóga spirituális és fizikai egészsége (a Vasvári renoválása) – 230
Add vissza az elveszett zsidóságot (Ki Técé; orvosnak kötelező gyógyítani) – 112
Adni (Nászó hetiszakasz, az adás mitzvája) – 045
Aki nehéz helyzetben van, több figyelmet kap (Ki Técé hétisz., 34. zsoltár) – 383
Akinek szüksége van rá, azt támogatni – 028
Alázattal tanulni a Tórát (Trumá hetiszakasz, nyitottan Isten szavára) – 253
Amalékkal nem szabad békülni! (Ki Técé hetisz., a “csakazértis” ártalmas) – 111
Ami eddig nem volt szent, váljon azzá (Jitro, a Tízparancsolat első szava) – 238
Ami tilos, az nem is létezik (Chászid történet, nem látható gyertyafény) – 271
Amikor a córesz kezdődött (rövid, ám nagyon fontos böjt, tevet 10, péntek) – 207
Amikor a rabbinak unokája születik (előírások és szokások, Sálom záchár) – 161
Amikor megáll a trenderli (Hánukai csoda ma, a mindennapokban) – 199
Amikor minden rendben van, akkor is kell Isten segítsége (Chájé Szárá) – 430
Amit kell, már Egyiptomban tegyük meg, halasztás nélkül! (mindjárt Pészah) – 274
Amit szabad, azt is mértékkel (Ködosim hetisz., “itkáfjá”, legyetek szentek) – 302
Amiért áldozunk, az a miénk (Vájikrá, a szülők feladata: mi helyes, mi nem) – 276
Annak lehet örülni, amit már megkaptunk (Szukkot: az ‘öröm” háromszor van) – 408
Anyák napja – 022
Apám emlékére (kóser étkezés és a Szombat megtartása a holocauszt alatt) – 131
Apám hánukai csodája az SS irodában (Hánuka 4. napja, a fény ereje) – 198
Az adakozás megtérül (Trumá hetiszakasz, a hordozható Szentély építése) – 254
Az akadály nem tud leállítani (Smot és Váérá hetisz., Mózes beszédhibája) – 224
Az angyalok nem, az emberek tudnak haladni, fejlődni (Ki Távó hetiszakasz) – 120
Az edények koserolása (Mátot hetiszakasz, “betérítés”: megmerítés mikvében) – 350
Az egyszerű ember vágya is a spiritualitás (Jom Kipur, főpapság-vásárlás) – 298
Az első elsődleges fontossága (Ki Técé hetiszakasz, imával kezdett nap) – 382
Az első esküvő fényes, a második csendes (második Tóraavatás a Vasváriban) – 188
Az elért eredmény kinek a sikere? (Ki técé hetiszakasz) – 384
Az ember az állatért vagy fordítva? – 018
Az ember nem bűnös (Adar 7 Mózes halálának évfordulója, hitt a zsidó népben) – 257
Az esküvő hasonlít a Tóraadásra (mazel tov Nógrádi Chaya és Shalom Ber) – 325
Az igazán jó vezető figyelme (Smot hetiszakasz, Mózes kiválasztása) – 220
Az ima ajtaja mindig mindenki előtt nyitva van (Váérá, a fáraó is imádkozna) – 223
Az isteni lélek három lépésben (Hers Méir 13., születés, brisz, bár micva) – 339
Az Isten tudja, mikor nem kell adni (Toldot hetiszakasz, Izsák vaksága) – 433
Az Istennel kötött szövetség örökké érvényes (Vájérá, Ismáel és Izsák) – 165
Az Istentől csak jó jön (Ki Távó hetiszakasz, 98 féle büntetés) – 117
Az ok égben, a következménye itt (Eszter és a nép böjtje, Purim) – 258
Az Örökkévaló nem akar pletykálni (Toldot hetiszakasz, Izsák vaksága) – 436
Az Örökkévaló nem megvesztegethető, ám megbocsátó (Êkev hetiszakasz) – 093
Az Örökkévaló szavának nem lehet akadálya (Selach hetiszakasz, kémek) – 054
Az Örökkévaló örökké tartó házassága (Ki técé hetiszakasz, a zsidó nép) – 381
Az Örökkévalóval nem lehet üzletelni (Ékev, pénz nem váltja ki a micvát) – 366
Az égi dolgok (is) legyenek közel hozzánk (Háázinu hetiszakasz, Mózes dala) – 135
Az írott és a szóbeli tant együtt tanuljuk (Softim hetiszakasz) – 104
Az újabb nemzedékkel kell foglalkozni (Chászid történet, a Pészach üzenete) – 283
Belépés a Zsinagógába (Bálák hetiszakasz, Ferenc József operaháza kapcsán) – 069
Beszéljünk szeretettel (Böháálotchá hetisz., Miriam és Áron) – 049
Bodrogkeresztúri csodarabbi, Reb Sájele (minden emberre szerettel figyelni) – 296
Botlatókő avatás, Debrecen (Eisenberg Cvi Hers, Batsheva rebecen nagyapja) – 136
Báruch haSém, jól vagyok! (a Tenger dala, mindent meg kell köszönni Neki) – 237
Báruch háSém (bH), Hála mindenért! (Vájécé hetiszakasz, Lea köszönete) – 185
Béke tűz és víz között (Pinchász hetiszakasz, határozottság és lágyság) – 074
Békésen fogadni a sértést is (Pinhász, mint Élijáhu próféta él tovább) – 349
Böjt és Purim járvány idején (csodák most is vannak és vigyázzunk egymásra) – 259
Büszke vagyok rád, fiam! (elhunyt A. J. Twerski Hasszid rabbi, pszichiáter) – 241
Cicit, emlékeztető és egy lehetőség (Selách hetiszakasz, az izraeli zászló) – 329
Csak az isteni parancsolatra lehet építeni (kóser állatvágás) – 204
Csak elő kell hozni (Slách-Löchá hetisz., Minden zsidó lelkében van hit) – 333
Családon belüli gyűlölet (Vájislách hetisz., erős érzelmek: fontos a másik) – 190
Csata önmagunk javításáért (Ki Técé hetiszakasz) – 110
Cádik és córesz? (Jonathan Sacks főrabbi halála; jámbor & szenvedés?) – 170
Egy egész év munka nélkül? (a Föld Szombatja, minden hetedik év Smita év) – 395
Egy ember, egy szavazat? (Tóra a kormányzásról, az USA választások kapcsán) – 166
Egy hétvége Nóé bárkájában (továbbadni a tanítást, közösségi hétvége) – 415
Egy napig angyalok (Jom Kipur, már az embriók is tudják, egész napos böjt) – 402
Egy részlet lehet rossz, a teljes kép mindig jó (Hászid történet) – 377
Egy zsidó nagypapa feladata (6. unoka, a Tóra tanítás micvája) – 183
Egyedül az ember fél (Ki tiszá hetiszakasz, a közösség ereje) – 263
Egységes nép, egyéni arculat (Bemidbâr hetisz., törzsek zászlói) – 039
Elhunyt rokon nevét továbbadni (nagypapa után: Mordecháj Áron Chájim) – 420
Ellenállni a vér csábításának (Röé hetisz., erőfeszítések megállás nélkül) – 371
Elnyelte a föld, felemelkedés helyett (Korách hetisz., a lázadás büntetése) – 060
Elul hónap: forduljunk az Örökkévalóhoz, közel van (sofár, Rosh Hasana jön) – 107
Előbb menekülni, aztán koncentrálni a részletekre (Jom Kipur, megtérés) – 403
Emelkedés lépésenként (felkészülés a Tóra-adásra) – 043
Emlékeztető az élet minden területén (cicisz-rojtok szombaton is, Abarbanel) – 330
Emlékszünk a múltra, így van jövőnk (gyászolunk 2000 év után is, Tisá böÁv) – 089
Engesztelés napja (Áv hó 15. és Yom Kippur) – 094
Figyelj! Lejár az idő! (Elul hónap, minden nap hív a Sofár) – 376
Fizikai és spirituális élet – 013
Fontos a fa is és az erdő is (Jitro, a súlyos ügyek kerüljenek Mózes elé) – 243
Fontos a szent nyelv! (2hetes héber olvasás-tanfolyam indul, info: zstsz.hu) – 082
Fontos Tórát tanítani és tenni a közösségért (Bemidbar 3:4) – 036
Fontosabb a kéz, mint a fej (Ékev hetiszakasz, Tfilin és a Tóra-adás) – 095
Félelem vagy önbizalom?! (Slách-Löchá hetisz., bízzunk a saját hitünkben!) – 332
Gondolat és boldogság (hála a jó és a rossz dolgokért, Hasszid történet) – 251
Gyere a zsinagógába és legyél ott (Mispátim hetiszakasz, Mózes a Hegyen) – 249
Gyere, ott leszek veled! (Bo hetiszakasz, Mózes megy a fáraóhoz) – 228
Gyereknevelés és a természetfeletti – 025
Ha baj van, akkor álmodni kell (Toldot hetiszakasz, Jákob története) – 438
Ha van értelme, már nem is nehéz (Báál Sém Tov és Alter Rebbe születésnapja) – 389
Haladjunk fontossági sorrendben (Amida, a napi három ima fő része) – 425
Hamu, áldozat után már “szabad az út” – Báruch rabbi üzenete – 005
Haragot tartani vagy inkább boldognak lenni? (megbocsátás, Jom Kipur) – 401
Harrán, a bibliai város (Lech Löchá hetiszakasz, Ábrahám utazási) – 164
Hetente 3 Tóra olvasás a zsinagógákban (fontos minden nap tanulni) – 100
Hogy bírta ki Noé a “karantént”? (van, hogy nem értjük a dolgokat) – 413
Hogy eszel a böjt után? (Hasszid történet, Támuz 17 kapcsán) – 073
Hogy lesz teljes a nap? (Vájécé hetiszakasz, reggeli, napközbeni, esti ima) – 180
Hogy vagy? Hál’ Isten! (Vájécé, Jehuda és a zsidóság neve, Lea köszönete) – 442
Hogyan kell gyászolni? (a Rebbe levele egy izraeli özvegyasszonynak) – 309
Hogyan kell kitölteni a népszámlálási ívet? (R. Lévi J. Schneerson jorcájta) – 367
Hogyan keveredik össze a Sátán? (nincs Sófár-fújás az év utolsó napján) – 130
Hogyan, mikor és kinek kell böjtölni (Tisá böáv, gyásznap) – 088
Hol gyújtsuk meg a fényünket? (Chánuká második napja, Nyugati tér) – 456
Hol maradt Mózes és gyerekei jutalma? (spirituális és fizikai áldozat) – 346
Honnan van a gazdag embernek ennivalója? (Isten szeret foglalkozni velünk) – 440
Hosszú az út a Szentföldig (Mászé hetiszakasz, 42 állomás a sivatagban) – 075
Hál’ Istennek, Báruch Hasem – 029
Hála, köszönet mindenért, Cáv hetiszakasz – 008
Hálaadás azonnal vagy később? Mindkettő! (Ki Távó hetiszakasz, zsengék) – 115
Hálaáldozat helyett ma… (Cáf, 150. zsoltár, lélegzet, korona) – 006
Háromezer éves drága lánc (Vájésev, József és Potifár felesége, Don Manuel) – 453
Háromhetes gyász kezdete (Támuz 17: böjtnap) – 344
Hétszer elesni és újra felállni (Ábrahám, mindig tovább) – 427
Híd a szív és az agy között (5. Rebbe; Boldog Újévet, Haszidizmus!) – 450
Húsevés, megtérés (özönviz után fizikailag gyengébb, spirituálisan erősebb) – 158
Ijár az egészség, gyógyulás hónapja (több tanulás: az Atyák bölcs tanításai) – 292
Ijár, a gyógyítás hónapja (mozaikszó, 2Mózes 15:26) – 037
Ima: személyes találkozás Istennel. Vasvári működik, ima az udvaron maszkban – 099
Imádkozni héberül a legjobb (2 éves a Héber Olvasókör, oho.tfilin.hu) – 206
Imádkozzunk spirituális és anyagi jólétért (Ros Hásáná és Jom Kipur között) – 133
Isten az első (Ki Távó hetiszakasz, zsengék, első gondolat, első hála) – 116
Isten az emberen keresztül adja áldását (Nászo hetiszakasz, duchenolás) – 321
Isten csókja a micváért (Bo hetiszakasz, a körülmetélés fontossága) – 229
Isten elvár Téged is a zsinagógában Ros Hásánákor! (fontos a biztonság is!) – 128
Isten felé fordulunk (Ros Hásáná, Sofár, elköteleződés) – 132
Isten nem pletykál (Toldot hetiszakasz, figyeljünk a beszédünkre!) – 178
Isten nincs benne Eszter könyvében?- Oberlander Báruch (Purim, a természetbe épített csodák) – 261
Isteni válasz minden kérdésre (Softim hetiszakasz, a Tóra mindig aktuális) – 375
Istennek tetsző élet idegenben is (Vájchi hetisz., Jákob legjobb 17 éve) – 209
Istennel együtt kerek a szám (Vájigás hetiszakasz, sikeres tervezés) – 205
Izrael kapuinak őrzője (Ékev hetiszakasz, mezuza) – 096
Jom Kipur erőt ad szabadulni a múlttól (ha kell, otthon is lehet Imádkozni) – 138
Jom Kipur-i előírások (a böjt táplál is) – 137
Jó és rossz is közelebb visz a Messiáshoz (Háázinu hetiszakasz) – 134
Jól jár, aki jár (Lech Lechá hetiszakasz, fejlődni megállás nélkül) – 417
Jól mondani és tudni elfogadni a kritikát (Debárim hetisz., Mózes szavai) – 081
Jót kell tenni, nem szabad bosszút állni (Vájchi hetisz., József példája) – 210
Kemény anyagba lehet vésni (Sávuot előtt, Áron és Mózes fiai között) – 040
Kerítés is kell a házhoz (Keszler Áron esküvője, a jó házasság alapja) – 390
Kevés érteni, vegyük a szívünkre (Váérá, jégeső: csak Jób cselekedett) – 225
Ki a vőlegény? (új Tóra avatása a Keren Or-ban, Kaddis 11 hónapig) – 447
Ki ellenség és ki barát a zsidóságban? (Mispátim, harmónikus élet) – 245
Ki kaphat kölcsönt? (aki komolyan utánajár, Elul hónap) – 387
Ki olvasná visszafelé Eszter könyvét? (Purim, egynapos ünnep 3 napig) – 262
Ki van feljebb a létrán? (Vájécé hetiszakasz, folyamatosan felfelé) – 443
Ki viszi ki? (Vájchi, áldás Dán-ra: “Segítségedet remélem, oh, Örökkévaló!) – 214
Kicsit félretenni a dühöt (Mátot hetiszakasz, Hasszid történet, szelence) – 076
Kisgyerek és a cseresznye (Isteni mértékkel adjon nekünk, közeleg az újév) – 392
Kit és mikor lehet megkérni munkára Szombaton? (Bölcseink tanításai) – 272
Kitakarítani a haragot a másik ember szívéből (Toldot hetiszakasz) – 432
Kivenni a jót a rosszból (Peszách séni, emelkedettebb szellemi szinten) – 303
Korách nevének jelentése (Korách hetisz., a héber betűk formája is fontos) – 061
Kritika: jobbá tenni, nem lejáratni (Slách-Löchá hetiszakasz, a kémek bűne) – 331
Kétezer év után is érezzük a Szentély elvesztésének gyászát (9 gyásznap) – 351
Kétszobás lakás az Élet (Chájé Szárá hetiszakasz, a Máchpélá barlang neve) – 174
Közelebb a Szentséghez, az élete árán is – 021
Közösségi szombati ima egy szovjet gyárban (Sálom Dovber unoka brisze) – 189
Legyek olyan, amilyen csak lehetek! – 064
Legyen erős a hitünk – 031
Legyen szent hely, ahol jársz! (Röé hetiszakasz, Jeruzsálem, 3. Rebbe) – 103
Legyünk büszke, vallásos zsidók mindenhol (Korách hetisz., a mezűze szerepe) – 063
Legyünk büszkék gyerekeinkre, ne csak őseinkre (Bemidbár, átadni a Tórát) – 316
Lehet a pénz az égig érő létra? (Vájislách hetisz., jóra fordított vagyon) – 187
Lehet Istent rózsával is szolgálni (Lág BáOmer, az Omer-számlálás 33. napja) – 307
Lehet-e az egyik gyerek a kedvenc? (Ki Távó hetiszakasz és József) – 386
Lág BaOmer, Tóratanulás minden nap – 030
Lásd meg a jót mindenkiben! – 023
Látni és hinni (Jitro hetiszakasz, Isten erős jelenléte) – 240
Látomások szombatja (9 gyásznap, a 3. Szentély) – 085
Ma este jön a 9. gyertyagyújtás (Hánuka utána Sábát, 200. tanítás után) – 202
Macesz törés, jó élet – 010
Magasabb spirituális szintre jutni (Korách hetiszakasz, csak a Tóra szerint) – 335
Maradjon friss a kenyér egész évben (az ünnep spirituális szintje, Mádról) – 289
Megfelelő nevelés, erős zsidó identitás (Smot, fizikai és spirituális élet) – 218
Meghalni vagy inkább élni a nagyobb áldozat? (Izsák és Ábrahám) – 426
Megtérés: az év utolsó 12 napja (hászid történet, felkészülés Ros Hásánára) – 123
Megérteni a helyzetet és úgy segíteni (Chájé Szárá hetiszakasz, jószívűség) – 429
Melyik a kedvenc gyereked? (Vájésev hetiszakasz, gyűlölet, képmutatás) – 193
Menekülni a rossztól és nem visszanézni (Vájérá hetiszakasz, Lot) – 424
Mi a “szombat-zsinór”? (Éruv Magyarországon csak Bodrogkeresztúron van) – 290
Mi a béke alapja? (Korách, Rási: okos ember elismeri a másik oldalt is) – 336
Mi a fejlődés helyes iránya? (Noáh hetiszakasz, tenni a közösségért) – 414
Mi a kútásás titka? (Toldot hetisz., a hit akadályainak eltisztítása) – 176
Mi a különbség a barátság és a szövetség között? (Nicávim hetiszakasz) – 394
Mi a legjobb befektetés? (Vájislách, a halotti ruhának nincs zsebe) – 446
Mi a szabadság célja? (Omer számlálás, a rossz ösztön légyőzése) – 287
Mi a zsidó anya legnagyobb félelme? (a zsidóság megtartása a legfontosabb) – 071
Mi bajuk volt a görögöknek Isten Tórájával? (Hánuka 7. napja) – 200
Mi fokozta Jákob szerelmét Ráhel iránt? (Vájécé, a jószívűség fontossága) – 182
Mi hozta a győzelmet? (a Chánuká szó jelentése és számértéke, Smá Izrael) – 455
Mi is adjunk, hiszen mi is kapunk (felkészülés az újévre, cödáká: adakozás) – 374
Mi is részt vehetünk a teremtésben (Tázriá hetiszakasz, körülmetélés) – 294
Mi lesz ünnep után, a hétköznapokon? (Názir, tiltás: bor, hajvágás, temető) – 324
Mi van a létra másik végén? (Vájécé, az ima egyre feljebb visz) – 181
Mi állna az Örökkévaló névjegyén? (Peszách: fizikai és lelki felemelkedés) – 285
Milyen a jó zsidó vezető? (Ki tiszá hetiszakasz, Mózes és az aranyborjú) – 267
Milyen ember volt Mózes: jó vagy rossz? (Röé hetiszakasz, lehet változni) – 373
Milyen magasra juthat fel az ember? (Ki tiszá, Mózes szájából beszélt Isten) – 264
Milyen segítség kell egy tehén megvásárolásához? (Vájécé hetiszakasz, Jákob) – 439
Milyen út vezet a túlvilágba? (Toldot hetiszakasz, Zorándy Saul emlékére) – 175
Minden egyes ember fontos (Bámidbár hetiszakasz, népszámlálás) – 314
Minden ember egy egésznek számít (minden micva érték, lsd tegnapi videó) – 167
Minden gyereket másként kell nevelni (Hágádá, négy féle fiú, náchesz = öröm) – 281
Minden hetedik év különleges (Böhár hetiszakasz, Smitá) – 310
Minden hétköznap este online előadások Facebookon (tanulni tórai előírás) – 057
Minden ima meghallgatásra kerül (Váetchánán hetiszakasz, Mózes 515 fohásza) – 087
Minden körülmények között a lehető legjobb zsidónak kell lenni (Noé hetisz.) – 157
Minden kő szentségre vár (Vájchi hetiszakasz, Efráim neve, életfeladat) – 212
Minden mitzva egyformán fontos (Ékev hetiszakasz) – 091
Minden nap szabadulni a korlátaink közül (Vájérá, kivonulás Egyiptomból) – 222
Minden nappal egyre feljebb (Hánuka 2. napja, péntek este, szombatfogadás) – 197
Minden pénz talált pénz (Toldot hetiszakasz, 150. zsoltár, Jákob) – 434
Minden szakmából meg lehet gazdagodni (Bösálách, a megélhetés Istentől jön) – 234
Minden zsidó része a zsidóságnak (a luláv csokorban bármilyen fűzfa jó) – 141
Minden zsidóban benne van az EGY (Hágádá, a négy kérdező fiú) – 282
Minden zsidót közel a Tórához (Böháálotchá hetisz., Áron és a Menóra lángja) – 052
Minden áldozathoz kell só (nem egyszeri lelkesedés, tartósan végzett micvák) – 278
Mindenhol “úgy élni, mint hal a vízben” (Vájchi hetiszakasz, Jákob áldása) – 213
Mindenki egy teljes egésznek számít – 034
Mindenki fontos, megvan a maga feladata (Korách hetisz., lázadás, irigység) – 059
Mindenki legyen ott, a csecsemők is (Bemidbár, Tóra adás, Tízparancsolat) – 319
Mindenki tanulhasson Tórát! (Atyák bölcs tanításai) – 293
Mindenki tanulhat Tórát (a főpapnak vagy a Tóra tudósnak van elsőbbsége?) – 322
Mindenki építsen szentélyt a szívében (Trumá hetiszakasz, hasszid történet) – 252
Mindent egy zsidó házasságért (A Rebbe apjának járcájtja, Áv 20.) – 097
Mindent megtenni egy másik ember segítésére (Chukát hetisz., Vörös tehén) – 340
Mindent vagy semmit? (Vájislách hetiszakasz; mentsük, ami menthető) – 448
Mindenért hála Istennek, Báruch Hasem – 027
Mindig emlékezzünk, hogy zsidók vagyunk! (Selach hetisz., a cicesz parancsa) – 058
Mindig tenni kell (Vájésev hetiszakasz, cselekedet vagy passzivitás) – 452
Mindig utazni tovább (Mászé hetiszakasz, 42 állomás a sivatagban) – 353
Mindig van lehetőség újrakezdeni, megtisztulni (Noé, özönvíz mint mikve) – 156
Mindig égjen a tűz! (Hetiszakasz kapcsán) – 003
Mindig, mindenben zsidónak lenni (Hászid tanítás: mondd el magadnak, lémor) – 317
Minnél gyöngébb, annál többet ér (Tisa böÁv, gyász és böjt) – 356
Minél több dolgot bevonni a zsidóságba, az Isten-szolgálatba (Brésit) – 150
Mit lehet tanulni egy tolvajtól? – 024
Mit tanulhatunk a biciklitől? (öreg hászidtól, a fejlődésben sincs megállás) – 445
Mit tanulhatunk az alkoholtól? (Szimchát Torá, “vagyok, aki vagyok”) – 410
Mit tanítanak a fák? (Tu bisvát, a fák újéve, a Tóra az Élet forrása) – 235
Mit taníthat a holokauszt? (a Bp-i gettó felszabadulásának 76. évfordulója) – 226
Mit tehetünk mi ma a Szentélyért? (nyílt és zárt paragrafus a Tórában) – 347
Mivel hozzuk közelebb a megváltást? (9 gyásznap: több Tóratanulás, adakozás) – 084
Miért baj, ha valaki a barátaival tesz jót? (kósersági szabályok) – 291
Miért bét a Torá első betűje? (Álef, bét, gimel: Torá, tanulás, megváltás) – 147
Miért fenyegette pusztulás a zsidókat? (Purim, a természetfeletti a lényeg) – 260
Miért fizikai javakból áll a tórai jutalom? (Böchukotáj hetiszakasz) – 311
Miért fontos a héber név? (Smot hetisz., Egyiptomban is megtartott nevek) – 215
Miért jött le Isten a Hegyre? (Jitro, a micvákat fizikailag meg kell tenni) – 242
Miért kért tőlem bocsánatot az idős Wosner rabbi? (Chaim Meir Wosner halála) – 246
Miért lengetünk lulávot? (tanulás, ima közben mozgunk, “lengetjük” magunkat) – 144
Miért láthat valaki angyalt? (Bileám, Ovrucsi-i Ávrahám Dov rabbi jorcájtja) – 444
Miért marad el a “Ros Hodes bencsolás”? (Az isteni áldás, készülés újévre) – 126
Miért nem aggódik a szamár? (Ézsaiás könyve, heti Háftárá) – 359
Miért nem félt a fiam a csúszdán? (a Vigasztalás szombatja) – 363
Miért nem sikerült csapdába ejteni a madarat? (“dimusz”, Simon bár Jocháj) – 306
Miért nevet Akiva rabbi, amikor a többiek sírnak? (2 talmudi történet) – 358
Miért nincs nagy lakoma Hánuka alkalmából? (a spirituális szabadság ünnepe) – 201
Miért nincs Sófár Ros Hásánán Sábeszkor? (a szombati hordás-tilalom súlya) – 129
Miért nincs áldás a Hágádára? (jön Peszách, az egyiptomi kivonulás ünnepe) – 280
Miért olyan fontos sietni? (Chájé Szárá, Rebeka: rózsa a tüskék között) – 428
Miért pont a sátorra emlékezünk? (Szukkot, Isten gondoskodása, szeretete) – 142
Miért rombolhatták le a Szentélyt? (oknélküli gyűlölet helyett szeretet) – 083
Miért szabad adakozni a szegényeknek? (közeleg Ros Hásáná, a zsidó újév) – 370
Miért sírt a 4 éves leendő Rebbe? (Vájérá, A nevelést korán érdemes kezdeni) – 168
Miért tíz, ha egy is elég lenne? (Brésit hetiszakasz, a világ teremtése) – 411
Miért van Ráchel egyedül eltemetve? (Chesván 11., halálozási évforduló) – 421
Miért vált újra ketté a Tenger? (Pészach, Dátán és Ávirám megtérése) – 288
Miért érthetetlen parancs “segíteni másnak”? (Toldot hetiszakasz, chukim) – 435
Mondjunk jót másokról! – 015
Még mindig hullik manna az égből (Bösálách, munka és bizalom Istenben) – 233
Mértékkel! Ez a legszentebb dolog (Nászó hetisz., a nazír fogadalma) – 046
Mózes nem hitte el az Örökkévalónak sem a “pletykát” (Ki tiszá, aranyborjú) – 266
Na, és miért pont 13? (Vájislach hetiszakasz, Bár micva – felnőtt kor) – 449
Nagyapám, a Tanító (jahrzeit, halálozási évforduló) – 119
Napi kapcsolat a távol élő szülőkkel (körültekintő utazás, Micva) – 203
Napjainkban menedékváros helyett Elul hónap (Softim hetiszakasz) – 108
Ne csináljunk elvet a helytelen cselekedetből (Vájérá, szegények támogatása) – 423
Ne próbáljuk átvenni Isten helyét (tiszteld/féld szüleidet, tízparancsolat) – 301
Ne sajnáljunk adni, több marad (Mózes 3. könyv befejezése, Hászid történet) – 313
Nehéz súlytól erősödik az izom (Chánuká, elnyomás, fény, erősebb zsidóság) – 457
Nekünk is van “menedékvárosunk” (Softim hetiszakasz, Elul hónap) – 380
Nem adunk és nem fogadunk el kamatot (a zsidó nep ősszetartozása) – 312
Nem csak csodák után jár a tized (Toldot hetiszakasz, mászer adomány) – 437
Nem elég a megszokott, mindig kicsit többet tenni a zsidóságban – 101
Nem elég a szándék, tettekre van szükség! (Vájérá, Ábrahám és az angyalok) – 163
Nem elég elképzelni (Ott kell lenni!, Ros Hásáná, a Mezericsi Mágid) – 397
Nem hangulat kérdése! (szökőév, 13. hónap, nap és hold) – 398
Nem jó a dafke, a “csak azért is” (Zahor, Amalék támadása) – 255
Nem jó érzés kicsinek lenni (megmaradni zsidónak más népek között is) – 364
Nem lehet megállni – Oberlander Bárcuh (köszönet a nézőknek és a segítőknek) – 400
Nem mindegy, hogy búza vagy árpa (a Ros Hásánái imádság fontossága) – 393
Nem mindenki vezető (Korach hetiszakasz, Mindnekinek megvan a maga helye) – 334
Nem másolás (Nászó hetisz., 12 önálló avató áldozat, saját zsidó identitás) – 047
Nem szabad kibékülni a helyzettel (Vájchi, József és fiai Egyiptomban) – 211
Nincs időm találkozni az amerikai elnökkel (Hasszid születésnap ünneplése) – 184
Nincs jobb, mint egy szerető testvér (Smot hetiszakasz, Áron és Mózes) – 217
Noé felelőssége az özönvíz kapcsán (Noé hetisz., A tudást tovább kell adni) – 153
Oberlander Báruch, Châbád rabbi: kis és nagy alef: tanulni, tanítani – 001
Okos gyerek? Talált pénztárca üzenete – 012
Omer számlálás: 49-ről 50-re? – 026
Prioritások nélkül (Ékev, minden micva egyformán fontos) – 365
Pészach utolsó két napja – 014
Rebbe, Ön csodarabbi? (a Lubavitch-i Rebbe 26. halálozási évfordulója) – 062
Rossz dolgok jó emberekkel? Miért? (Mózes Istent csak “hátulról” láthatta) – 355
Saját zsidóságunkban találjuk a boldogságot (a krakkói rabbi a Vasváriban) – 109
Se többet, se kevesebbet – 033
Segíteni az ellenség szamarának (közel kerülni Istenhez, Elul hónap) – 388
Soha nem is lesz olyan rossz (Ki Técé, bízzunk magunkban!) – 114
Soha nem vagy egyedül (Jitro hetiszakasz, az idegen istenek nem ismernek) – 239
Sohasem reménytelen a helyzet – Oberlabder Báruch (a hetedik Lubavicsi Rebbe jorcájtja) – 338
Spirituális ébresztő (a Sófár jelentősége, Ros Hásáná-ra készülünk) – 113
Szembenézni a tudatalattival (Vájikrá, a biztos vétek ellen lehet kűzdeni) – 277
Személyes beszélgetés a Jóistennel (az imába vetett hit ereje) – 354
Szentséget vigyünk a mindennapokba (Szukkot, élet a sátorban) – 140
Szentély helyett az asztalunk (Vájikrá, rendszeresen adni a szegényeknek) – 279
Szeressük egymást! – 017
Szeretet és félelem (vigyázás) egy kapcsolatban (Tízparancsolat, Tóra adás) – 318
Szeretettel megújított szövetség (Nicávim hetisz., készülünk Ros Hásánára) – 121
Szerénység vagy nagyképűség? (Vájislách hetisz., Jákob alábecsüli önmagát) – 186
Szerénység? Használni a tudást, még többet elérni (Böháálotchá hetiszakasz) – 051
Szigorúbb gyász, mint egy közeli rokon után (a Szentély lerombolása, 9 nap) – 352
Sziván 20 (XVII század lengyel rabbik, később általános holokauszt gyásznap) – 053
Szokások a temetőben, a Rebbe sírjánál (Ohel, Hábád Lubavics, New York) – 342
Sára halál utáni élete, Izsák (Chájé Szárá hetisz., továbbadni a zsidóságot) – 171
Sávuot, Szimhát Torá: mi a különbség? (táncolunk a Torával) – 146
Sötétben még jobban kell a fény (Hánuka első napja) – 196
Súlyos ítélet, mély szeretettel – 016
Talált megélhetés (Toldot hetisz., munka után, az eredmény Istentől van) – 177
Talán már csak egy, pont az enyém hiányzik (Mózes esdeklése) – 360
Tanuljuk a Tóra összes törvényét (3 év napi egy Maimonidesz magyarul online) – 078
Tanulni és tanítani (Vájákhél hetiszakasz, Mózes “fel van mentve”) – 270
Tanulás, változás, megtérés (300. napi tanítás, sin ש betű számértéke) – 300
Tanítani és elkülönülni (Lech löchá hetiszakasz, Ábrahám új neve) – 162
Tanítsuk a tudatlan szívet! (az Alter Rebbe tanításai, Hászid újév) – 192
Te is egy nélkülözhetetlen része vagy a Tórának (Szimchát Tóra) – 409
Tedd meg az első kis lépést! (Pinchász, Mire kapunk jutalmat?) – 348
Tejes ételek Sávuotkor (a Tóra célja: a fizikai világ átalakítása) – 320
Teljes szívvel fizetni (Szlichot ima Elul hónap végén, kislány és a gyűrű) – 391
Természetesnek tűnő dolgokért is hálát adunk (reggeli ima, Yudi Dukes üzen) – 079
Természeti és természet feletti újév (niszán az 1., Ros Hásáná a 7. hónap) – 275
Testi szépség a lélek uralmával (Chájé Szárá hetiszakasz, vétek nélkül) – 431
Túllépni a saját természetünkön (Noé és Ábrahám istenszolgálata) – 422
Tűzzel végzett cselekedet (Ki tiszá hetiszakasz, Mózes és a fél sékel) – 265
Utazási láz Szukot előtt? (Jom Kipur után, készülődés, ünnepi csokor) – 404
Valódi szabadság – 009
Van értelme az életnek a nap alatt? (a sátor után behozni Istent a lakásba) – 407
Vegye fel a saját ruháját – 004
Vidám-an-ortodox közösségi hétvége (újrakezdtük előlről a Tórát) – 412
Vigyük magunkkal a zsidóságot mindenhová (Vájigás, József zsidó maradt) – 208
Visszahozni a zsidósághoz (Emor hetiszakasz, kohének és a halottak) – 305
Vita, megbeszélés, állásfoglalás (Omer számlálás, felkészülés a Tóra-adásra) – 304
Vájákhél hetiszakasz rabbi – 002
Vállaljuk mindig büszkén a zsidóságot (Váetchánán hetisz., Mózes ≠ József) – 086
Válás macesz miatt? (Hászid történet, vannak prioritások az életben) – 286
Ábrahám miért héber? (Tobi & Moshe, a Tóra a jó zsidó házasság alapja) – 159
Ábrahám szövetsége koronás időkben (nagypapa a szándák Lévi körülmetélésén) – 169
Ádár egy szerencsés, örömteli hónap (Purim ünnepe) – 250
Áldást mondunk jóra és rosszra egyaránt (Ha nem is értjük, minden jó) – 077
Állandó kapcsolatban a forrással (Softim hetiszakasz, gyümölcsfa) – 105
Égi időszámítás (Chájé Szárá, Ki öreg? Ki fiatal? Hasznosan töltött idő) – 172
Éljük át az ima szavait! (Noé hetiszakasz, téva jelentése : bárka ill. szó) – 152
Élni és tenni tovább az elhunytak emlékére (Lág baOmer, Meron 2021/5781) – 308
Én vagyok a nagy hegy, vagy a feladat? (Röé hetiszakasz, áldás és átok) – 372
Értékessé válik az értéktelen (Szukkot, sátoros ünnep) – 405
És ha nem értjük az isteni parancsolatot? (Chukát hetiszakasz, vörös tehén) – 066
És, ha már a helyet sem tudjuk? (Hászid újév, kapcsolat a zsidóságunkhoz) – 451
Írásban terjeszteni a zsidóságot (Naftali Kraus halálozási évfordulója) – 232
Ítélj meg mindenkit a jó oldalról (Softim hetisz., “bírákat adj magadnak”) – 378
Ön csodarabbi? (ha nehéz is, túl lehet lépni a saját természeteden) – 139
Új gyerek, új név. Hogyan válasszunk? (szabályok, szokások) – 216
Újra közös ima = öröm – 044
Újra közös ima a zsinagógában a járvány miatti szünet után – 050
Üknagypapa kezében az ükunoka (körülmetélés, öt generáció, szándok) – 419