Báruch rabbink üzenetei

Báruch rabbi napi tanításai

Jelenleg kedves rabbink naponta küld egy rövid videót: gondolatok, üzenetek, tanítások. Itt vannak sorban, a legfrissebb van elől. (Ugrás az abc listára)

Lista

Az eddigi videók címe ABC sorrendben. CTRL + F segítségével lehet keresni a listában. Minden cím után ott van a videó sorszáma, azonosítója, amivel a fenti listában meg lehet találni a keresett üzenetet.

Jelenleg (2021. június 4.) 349 videó van itt, néha bővítem ezt a listát. (Nem automatikus, kézzel készítem…)

a videó címe és azonosítósor száma

“A vallásom zsidó!”, vállaljuk büszkén (A Rebbe apjának járcájtja, Áv 20.) 098
“Lashon hara” és “rechilut” 019
“mint oroszlán emelkedik fel” (Bálák hetisz., minél hamarabb tenni micvákat) 343
(Újra) elkezdeni Tfilint rakni (a Smá megható ereje, Hers Méir köszöntése) 295
A “magától végződő munka” (Midrás, hogyan dolgozzunk hétköznap?) 268
A bűn múljon el, ne a bűnös (Noé hetisz., összetartás még a vétkesekkel is) 154
A csónakot szándékosan kell megállítani (Hászid újév, fárbrengen) 191
A fejlődés: tovább a spirituális úton (Vájésev hetiszakasz, József álmai) 194
A fizikai cselekedet súlya (Pekudé hetiszakasz, közösségi pénz elszámolása) 269
A fizikai és a spirituális apa 035
A háláchá most is naprakész (mindig volt Tórai törvénykezés, Bész din) 248
A Hánukai gyertyagyújtás (mit, mikor, hogyan? Az idei időbeosztás) 195
A harmadik jeruzsálemi szentély már tökéletes lesz (Tisa Böáv gyásznap után) 090
A haszidizmus alapja a mitzvák öröme (Elul 18, חי = élet; 2 születésnap) 122
A hosszú élet titka (Ki Távó hetiszakasz, a saját életfeladaton túl) 118
A jó vezető (a Lévi törzs kapcsán) (Bemidbár hetisz.) 038
A kimondott szó kötelez (Mátot hetiszakasz, Hasszid történet) 080
A közösség ereje az összefogás (Bo hetisz., együtt fogyasztott áldozati hús) 231
A közösségben mindenkinek van helye (“cibur”=közösség, újra a zsinagógában) 327
A léleknek is kell táplálék (Ékev hetiszakasz, áldás evés előtt + bencsolás) 092
A lelkén keresztül meggyógyulhat a teste is (Mispátim, a micvák ereje) 244
A lelkesedés tilalma és a szellemi táplálék (Röé hetiszakasz) 102
A lelkünk mindig szabad (1927 Tammuz 12, a Rebbe szabadulása, Hasszid ünnep) 068
A lelkünkbe vésett törvények 032
A megtérés hónapja (Softim hetiszakasz, felügyelőket a kapuidhoz) 106
A Menóra lángjának meggyújtása és a gyereknevelés (Böháálotchá hetisz.) 048
A messiási idők változásai (Maimonidesz 13 hitelve, 12. pont) 055
A micvák miatt kell a földi világban maradni (Áron fiai, Nádáb és Ábihú) 297
A munkabért ki kell fizetni (Hászid történet, a várva várt új ruha) 299
A nagymamáim szerepe (anyám és apám története a holokauszt idején) 227
A nők adják (tovább) a fényt (Chájé Szárá, a nő az otthon, a zsidóság lelke) 173
A nők fontossága, jogai a zsidóságban (Pinchász hetisz., Celáfchád 5 lánya) 070
A nők magasabb spirituális szintje (Pinchász, a férfiak kishitűek voltak) 345
A pénz jó, ha mások segítése a cél (Bálák hetiszakasz, Bilám vagyon-vágya) 067
A pusztaság két arca (Bámidbár hetiszakasz, Tóra tanulás, építés) 315
A rossz gyereket is szeretni kell (Toldot hetiszakasz, Rebeka közbenjárása) 179
A spirituális jólét fontossága (Szlihot, bűnbánat-ima, készülés újévre) 125
A spirituális vendégek (uspizin) tanításai (Szukkot első négy napja) 143
A spirituális vendégek (uspizin) tanításai II. (Szukkot utolsó három napja) 145
A Szédernek nincs vége 011
A Szentély lerombolása (Támuz 17 böjt, 3 gyász-hét kezdete) 072
A szentség átadása, Cáv hetiszakasz 007
A szentséget a mindennapokba 020
A széthúzás ellenszere (Brésit, a kedd egy szerencsés nap) 149
A széthúzás tönkreteszi a közösséget (Korách, a megvitatás pozitív dolog) 337
A szó nem száll el (Böháálotcha, mindig legyen tórai gondolat a fejünkben) 326
A szó szerint teljesített micva jutalma (hászid történet, kovászos eladása) 284
A Szombat szívesen látja az örömet (nincs hetiszakasz, jön az újév) 127
A szombati asztal: szentély az időben (Vájakhél hetisz., a Sábát megtartása) 273
A szülő tiszteletének netovábbja (Chukát hetiszakasz, a vörös tehén kapcsán) 065
A tanítás legyen egyértelmű (Noé hetiszakasz) 155
A te ajándékod is fontos (Trumá hetisz., adományok a Szentély építéséhez) 256
A természet fölötti élet ára (Chukát hetisz., sivatag, manna, tüzes kígyók) 341
A tiltott fa gyümölcse ehető? (Brésit, nehéz parancshoz is legyen erőnk!) 148
A Tóra célja a mindennapi Élet (Selach hetiszakasz) 056
A Tóra közel van (Nicávim hetiszakasz, visszatérni a zsidósághoz) 124
A Tórát most is kapjuk (a zsidóság ma: új mikve nyílt Teheránban) 323
A Tóratanulás átsegít a nehézségen (Smot, a zsidók sorsa Egyiptomban) 219
A választás, identitás szabadsága (Sávuot kapcsán) 042
A Vasvári utcai zsinagóga felújítása (1886 épült, I. Pesti jesiva itt volt) 236
A világ nem lehet akadálya az Istenszolgálatnak (Sábát Brésit) 151
A zsidó név meghatározó fontossága (Josua ben Nun új nevet kap Mózestől) 328
A zsidó viták helye a zsidó bíróságon van (Mispátim hetiszakasz, Bész Din) 247
A zsidóság felvállalása vészhelyzetben is (Smot, Mózes, mint egyiptomi) 221
A zsidóság lényege a meggyőződés, nem a jutalom, nem a büntetés (Lech Löchá) 160
A zsidóságért áldozatot kell hozni (szegény gyerekből Tóra-tudós) 041
A zsinagóga spirituális és fizikai egészsége (a Vasvári renoválása) 230
Ábrahám miért héber? (Tobi& Moshe, a Tóra a jó zsidó házasság alapja) 159
Ábrahám szövetsége koronás időkben (nagypapa a szándák Lévi körülmetélésén) 169
Ádár egy szerencsés, örömteli hónap (Purim ünnepe) 250
Add vissza az elveszett zsidóságot (Ki Técé; orvosnak kötelező gyógyítani) 112
Adni (Nászó hetiszakasz, az adás mitzvája) 045
Akinek szüksége van rá, azt támogatni 028
Alázattal tanulni a Tórát (Trumá hetiszakasz, nyitottan Isten szavára) 253
Áldást mondunk jóra és rosszra egyaránt (Ha nem is értjük, minden jó) 077
Állandó kapcsolatban a forrással (Softim hetiszakasz, gyümölcsfa) 105
Amalékkal nem szabad békülni! (Ki Técé hetisz., a “csakazértis” ártalmas) 111
Ami eddig nem volt szent, váljon azzá (Jitro, a Tízparancsolat első szava) 238
Ami tilos, az nem is létezik (Chászid történet, nem látható gyertyafény) 271
Amiért áldozunk, az a miénk (Vájikrá, a szülők feladata: mi helyes, mi nem) 276
Amikor a córesz kezdődött (rövid, ám nagyon fontos böjt, tevet 10, péntek) 207
Amikor a rabbinak unokája születik (előírások és szokások, Sálom záchár) 161
Amikor megáll a trenderli (Hánukai csoda ma, a mindennapokban) 199
Amit kell, már Egyiptomban tegyük meg, halasztás nélkül! (mindjárt Pészah) 274
Amit szabad, azt is mértékkel (Ködosim hetisz., “itkáfjá”, legyetek szentek) 302
Anyák napja 022
Apám emlékére (kóser étkezés és a Szombat megtartása a holocauszt alatt) 131
Apám hánukai csodája az SS irodában (Hánuka 4. napja, a fény ereje) 198
Az adakozás megtérül (Trumá hetiszakasz, a hordozható Szentély építése) 254
Az akadály nem tud leállítani (Smot és Váérá hetisz., Mózes beszédhibája) 224
Az angyalok nem, az emberek tudnak haladni, fejlődni (Ki Távó hetiszakasz) 120
Az égi dolgok (is) legyenek közel hozzánk (Háázinu hetiszakasz, Mózes dala) 135
Az egyszerű ember vágya is a spiritualitás (Jom Kipur, főpapság-vásárlás) 298
Az első esküvő fényes, a második csendes (második Tóraavatás a Vasváriban) 188
Az ember az állatért vagy fordítva? 018
Az ember nem bűnös (Adar 7 Mózes halálának évfordulója, hitt a zsidó népben) 257
Az esküvő hasonlít a Tóraadásra (mazel tov Nógrádi Chaya és Shalom Ber) 325
Az igazán jó vezető figyelme (Smot hetiszakasz, Mózes kiválasztása) 220
Az ima ajtaja mindig mindenki előtt nyitva van (Váérá, a fáraó is imádkozna) 223
Az írott és a szóbeli tant együtt tanuljuk (Softim hetiszakasz) 104
Az isteni lélek három lépésben (Hers Méir 13., születés, brisz, bár micva) 339
Az Istennel kötött szövetség örökké érvényes (Vájérá, Ismáel és Izsák) 165
Az Istentől csak jó jön (Ki Távó hetiszakasz, 98 féle büntetés) 117
Az ok égben, a következménye itt (Eszter és a nép böjtje, Purim) 258
Az Örökkévaló nem megvesztegethető, ám megbocsátó (Êkev hetiszakasz) 093
Az Örökkévaló szavának nem lehet akadálya (Selach hetiszakasz, kémek) 054
Az újabb nemzedékkel kell foglalkozni (Chászid történet, a Pészach üzenete) 283
Báruch háSém (bH), Hála mindenért! (Vájécé hetiszakasz, Lea köszönete) 185
Báruch haSém, jól vagyok! (a Tenger dala, mindent meg kell köszönni Neki) 237
Béke tűz és víz között (Pinchász hetiszakasz, határozottság és lágyság) 074
Békésen fogadni a sértést is (Pinhász, mint Élijáhu próféta él tovább) 349
Belépés a Zsinagógába (Bálák hetiszakasz, Ferenc József operaháza kapcsán) 069
Beszéljünk szeretettel (Böháálotchá hetisz., Miriam és Áron) 049
Bodrogkeresztúri csodarabbi, Reb Sájele (minden emberre szerettel figyelni) 296
Böjt és Purim járvány idején (csodák most is vannak és vigyázzunk egymásra) 259
Botlatókő avatás, Debrecen (Eisenberg Cvi Hers, Batsheva rebecen nagyapja) 136
Büszke vagyok rád, fiam! (elhunyt A. J. Twerski Hasszid rabbi, pszichiáter) 241
Cádik és córesz? (Jonathan Sacks főrabbi halála; jámbor& szenvedés?) 170
Cicit, emlékeztető és egy lehetőség (Selách hetiszakasz, az izraeli zászló) 329
Csak az isteni parancsolatra lehet építeni (kóser állatvágás) 204
Csak elő kell hozni (Slách-Löchá hetisz., Minden zsidó lelkében van hit) 333
Családon belüli gyűlölet (Vájislách hetisz., erős érzelmek: fontos a másik) 190
Csata önmagunk javításáért (Ki Tévé hetiszakasz) 110
Égi időszámítás (Chájé Szárá, Ki öreg? Ki fiatal? Hasznosan töltött idő) 172
Egy ember, egy szavazat? (Tóra a kormányzásról, az USA választások kapcsán) 166
Egy zsidó nagypapa feladata (6. unoka, a Tóra tanítás micvája) 183
Egyedül az ember fél (Ki tiszá hetiszakasz, a közösség ereje) 263
Egységes nép, egyéni arculat (Bemidbâr hetisz., törzsek zászlói) 039
Éljük át az ima szavait! (Noé hetiszakasz, téva jelentése : bárka ill. szó) 152
Élni és tenni tovább az elhunytak emlékére (Lág baOmer, Meron 2021/5781) 308
Elnyelte a föld, felemelkedés helyett (Korách hetisz., a lázadás büntetése) 060
Elul hónap: forduljunk az Örökkévalóhoz, közel van (sofár, Rosh Hasana jön) 107
Emelkedés lépésenként (felkészülés a Tóra-adásra) 043
Emlékeztető az élet minden területén (cicisz-rojtok szombaton is, Abarbanel) 330
Emlékszünk a múltra, így van jövőnk (gyászolunk 2000 év után is, Tisá böÁv) 089
Engesztelés napja (Áv hó 15. és Yom Kippur) 094
És ha nem értjük az isteni parancsolatot? (Chukát hetiszakasz, vörös tehén) 066
Félelem vagy önbizalom?! (Slách-Löchá hetisz., bízzunk a saját hitünkben!) 332
Fizikai és spirituális élet 013
Fontos a fa is és az erdő is (Jitro, a súlyos ügyek kerüljenek Mózes elé) 243
Fontos a szent nyelv! (2hetes héber olvasás-tanfolyam indul, info: zstsz.hu) 082
Fontos Tórát tanítani és tenni a közösségért (Bemidbar 3:4) 036
Fontosabb a kéz, mint a fej (Ékev hetiszakasz, Tfilin és a Tóra-adás) 095
Gondolat és boldogság (hála a jó és a rossz dolgokért, Hasszid történet) 251
Gyere a zsinagógába és legyél ott (Mispátim hetiszakasz, Mózes a Hegyen) 249
Gyere, ott leszek veled! (Bo hetiszakasz, Mózes megy a fáraóhoz) 228
Gyereknevelés és a természetfeletti 025
Hál’ Istennek, Báruch Hasem 029
Hála, köszönet mindenért, Cáv hetiszakasz 008
Hálaadás azonnal vagy később? Mindkettő! (Ki Távó hetiszakasz, zsengék) 115
Hálaáldozat helyett ma… (Cáf, 150. zsoltár, lélegzet, korona) 006
Hamu, áldozat után már “szabad az út” – Báruch rabbi üzenete 005
Háromhetes gyász kezdete (Támuz 17: böjtnap) 344
Harrán, a bibliai város (Lech Löchá hetiszakasz, Ábrahám utazási) 164
Hetente 3 Tóra olvasás a zsinagógákban (fontos minden nap tanulni) 100
Hogy eszel a böjt után? (Hasszid történet, Támuz 17 kapcsán) 073
Hogy lesz teljes a nap? (Vájécé hetiszakasz, reggeli, napközbeni, esti ima) 180
Hogyan kell gyászolni? (a Rebbe levele egy izraeli özvegyasszonynak) 309
Hogyan keveredik össze a Sátán? (nincs Sófár-fújás az év utolsó napján) 130
Hogyan, mikor és kinek kell böjtölni (Tisá böáv, gyásznap) 088
Hol maradt Mózes és gyerekei jutalma? (spirituális és fizikai áldozat) 346
Hosszú az út a Szentföldig (Mászé hetiszakasz, 42 állomás a sivatagban) 075
Húsevés, megtérés (özönviz után fizikailag gyengébb, spirituálisan erősebb) 158
Ijár az egészség, gyógyulás hónapja (több tanulás: az Atyák bölcs tanításai) 292
Ijár, a gyógyítás hónapja (mozaikszó, 2Mózes 15:26) 037
Ima: személyes találkozás Istennel. Vasvári működik, ima az udvaron maszkban 099
Imádkozni héberül a legjobb (2 éves a Héber Olvasókör, oho.tfilin.hu) 206
Imádkozzunk spirituális és anyagi jólétért (Ros Hásáná és Jom Kipur között) 133
Írásban terjeszteni a zsidóságot (Naftali Kraus halálozási évfordulója) 232
Isten az első (Ki Távó hetiszakasz, zsengék, első gondolat, első hála) 116
Isten az emberen keresztül adja áldását (Nászo hetiszakasz, duchenolás) 321
Isten csókja a micváért (Bo hetiszakasz, a körülmetélés fontossága) 229
Isten elvár Téged is a zsinagógában Ros Hásánákor! (fontos a biztonság is!) 128
Isten felé fordulunk (Ros Hásáná, Sofár, elköteleződés) 132
Isten nem pletykál (Toldot hetiszakasz, figyeljünk a beszédünkre!) 178
Isten nincs benne Eszter könyvében? (Purim, a természetbe épített csodák) 261
Istennek tetsző élet idegenben is (Vájchi hetisz., Jákob legjobb 17 éve) 209
Istennel együtt kerek a szám (Vájigás hetiszakasz, sikeres tervezés) 205
Izrael kapuinak őrzője (Ékev hetiszakasz, mezuza) 096
Jó és rossz is közelebb visz a Messiáshoz (Háázinu hetiszakasz) 134
Jól mondani és tudni elfogadni a kritikát (Debárim hetisz., Mózes szavai) 081
Jom Kipur erőt ad szabadulni a múlttól (ha kell, otthon is lehet Imádkozni) 138
Jom Kipur-i előírások (a böjt táplál is) 137
Jót kell tenni, nem szabad bosszút állni (Vájchi hetisz., József példája) 210
Kemény anyagba lehet vésni (Sávuot előtt, Áron és Mózes fiai között) 040
Kétszobás lakás az Élet (Chájé Szárá hetiszakasz, a Máchpélá barlang neve) 174
Kevés érteni, vegyük a szívünkre (Váérá, jégeső: csak Jób cselekedett) 225
Ki ellenség és ki barát a zsidóságban? (Mispátim, harmónikus élet) 245
Ki olvasná visszafelé Eszter könyvét? (Purim, egynapos ünnep 3 napig) 262
Ki viszi ki? (Vájchi, áldás Dán-ra: “Segítségedet remélem, oh, Örökkévaló!) 214
Kicsit félretenni a dühöt (Mátot hetiszakasz, Hasszid történet, szelence) 076
Kis és nagy alef: tanulni, tanítani 001
Kit és mikor lehet megkérni munkára Szombaton? (Bölcseink tanításai) 272
Kivenni a jót a rosszból (Peszách séni, emelkedettebb szellemi szinten) 303
Korách nevének jelentése (Korách hetisz., a héber betűk formája is fontos) 061
Közelebb a Szentséghez, az élete árán is 021
Közösségi szombati ima egy szovjet gyárban (Sálom Dovber unoka brisze) 189
Kritika: jobbá tenni, nem lejáratni (Slách-Löchá hetiszakasz, a kémek bűne) 331
Lág BaOmer, Tóratanulás minden nap 030
Lásd meg a jót mindenkiben! 023
Látni és hinni (Jitro hetiszakasz, Isten erős jelenléte) 240
Látomások szombatja (9 gyásznap, a 3. Szentély) 085
Legyek olyan, amilyen csak lehetek! 064
Legyen erős a hitünk 031
Legyen szent hely, ahol jársz! (Röé hetiszakasz, Jeruzsálem, 3. Rebbe) 103
Legyünk büszke, vallásos zsidók mindenhol (Korách hetisz., a mezűze szerepe) 063
Legyünk büszkék gyerekeinkre, ne csak őseinkre (Bemidbár, átadni a Tórát) 316
Lehet a pénz az égig érő létra? (Vájislách hetisz., jóra fordított vagyon) 187
Lehet Istent rózsával is szolgálni (Lág BáOmer, az Omer-számlálás 33. napja) 307
Ma este jön a 9. gyertyagyújtás (Hánuka utána Sábát, 200. tanítás után) 202
Macesz törés, jó élet 010
Magasabb spirituális szintre jutni (Korách hetiszakasz, csak a Tóra szerint) 335
Maradjon friss a kenyér egész évben (az ünnep spirituális szintje, Mádról) 289
Még mindig hullik manna az égből (Bösálách, munka és bizalom Istenben) 233
Megfelelő nevelés, erős zsidó identitás (Smot, fizikai és spirituális élet) 218
Megtérés: az év utolsó 12 napja (hászid történet, felkészülés Ros Hásánára) 123
Melyik a kedvenc gyereked? (Vájésev hetiszakasz, gyűlölet, képmutatás) 193
Mértékkel! Ez a legszentebb dolog (Nászó hetisz., a nazír fogadalma) 046
Mi a “szombat-zsinór”? (Éruv Magyarországon csak Bodrogkeresztúron van) 290
Mi a béke alapja? (Korách, Rási: okos ember elismeri a másik oldalt is) 336
Mi a kútásás titka? (Toldot hetisz., a hit akadályainak eltisztítása) 176
Mi a szabadság célja? (Omer számlálás, a rossz ösztön légyőzése) 287
Mi a zsidó anya legnagyobb félelme? (a zsidóság megtartása a legfontosabb) 071
Mi állna az Örökkévaló névjegyén? (Peszách: fizikai és lelki felemelkedés) 285
Mi bajuk volt a görögöknek Isten Tórájával? (Hánuka 7. napja) 200
Mi fokozta Jákob szerelmét Ráhel iránt? (Vájécé, a jószívűség fontossága) 182
Mi is részt vehetünk a teremtésben (Tázriá hetiszakasz, körülmetélés) 294
Mi lesz ünnep után, a hétköznapokon? (Názir, tiltás: bor, hajvágás, temető) 324
Mi van a létra másik végén? (Vájécé, az ima egyre feljebb visz) 181
Miért baj, ha valaki a barátaival tesz jót? (kósersági szabályok) 291
Miért bét a Torá első betűje? (Álef, bét, gimel: Torá, tanulás, megváltás) 147
Miért fenyegette pusztulás a zsidókat? (Purim, a természetfeletti a lényeg) 260
Miért fizikai javakból áll a tórai jutalom? (Böchukotáj hetiszakasz) 311
Miért fontos a héber név? (Smot hetisz., Egyiptomban is megtartott nevek) 215
Miért jött le Isten a Hegyre? (Jitro, a micvákat fizikailag meg kell tenni) 242
Miért kért tőlem bocsánatot az idős Wosner rabbi? (Chaim Meir Wosner halála) 246
Miért lengetünk lulávot? (tanulás, ima közben mozgunk, “lengetjük” magunkat) 144
Miért marad el a “Ros Hodes bencsolás”? (Az isteni áldás, készülés újévre) 126
Miért nem sikerült csapdába ejteni a madarat? (“dimusz”, Simon bár Jocháj) 306
Miért nincs áldás a Hágádára? (jön Peszách, az egyiptomi kivonulás ünnepe) 280
Miért nincs nagy lakoma Hánuka alkalmából? (a spirituális szabadság ünnepe) 201
Miért nincs Sófár Ros Hásánán Sábeszkor? (a szombati hordás-tilalom súlya) 129
Miért pont a sátorra emlékezünk? (Szukkot, Isten gondoskodása, szeretete) 142
Miért rombolhatták le a Szentélyt? (oknélküli gyűlölet helyett szeretet) 083
Miért sírt a 4 éves leendő Rebbe? (Vájérá, A nevelést korán érdemes kezdeni) 168
Miért vált újra ketté a Tenger? (Pészach, Dátán és Ávirám megtérése) 288
Milyen a jó zsidó vezető? (Ki tiszá hetiszakasz, Mózes és az aranyborjú) 267
Milyen magasra juthat fel az ember? (Ki tiszá, Mózes szájából beszélt Isten) 264
Milyen út vezet a túlvilágba? (Toldot hetiszakasz, Zorándy Saul emlékére) 175
Minden áldozathoz kell só (nem egyszeri lelkesedés, tartósan végzett micvák) 278
Minden egyes ember fontos (Bámidbár hetiszakasz, népszámlálás) 314
Minden ember egy egésznek számít (minden micva érték, lsd tegnapi videó) 167
Minden gyereket másként kell nevelni (Hágádá, négy féle fiú, náchesz = öröm) 281
Minden hetedik év különleges (Böhár hetiszakasz, Smitá) 310
Minden hétköznap este online előadások Facebookon (tanulni tórai előírás) 057
Minden ima meghallgatásra kerül (Váetchánán hetiszakasz, Mózes 515 fohásza) 087
Minden kő szentségre vár (Vájchi hetiszakasz, Efráim neve, életfeladat) 212
Minden körülmények között a lehető legjobb zsidónak kell lenni (Noé hetisz.) 157
Minden mitzva egyformán fontos (Ékev hetiszakasz) 091
Minden nap szabadulni a korlátaink közül (Vájérá, kivonulás Egyiptomból) 222
Minden nappal egyre feljebb (Hánuka 2. napja, péntek este, szombatfogadás) 197
Minden szakmából meg lehet gazdagodni (Bösálách, a megélhetés Istentől jön) 234
Minden zsidó része a zsidóságnak (a luláv csokorban bármilyen fűzfa jó) 141
Minden zsidóban benne van az EGY (Hágádá, a négy kérdező fiú) 282
Minden zsidót közel a Tórához (Böháálotchá hetisz., Áron és a Menóra lángja) 052
Mindenért hála Istennek, Báruch Hasem 027
Mindenhol “úgy élni, mint hal a vízben” (Vájchi hetiszakasz, Jákob áldása) 213
Mindenki egy teljes egésznek számít 034
Mindenki építsen szentélyt a szívében (Trumá hetiszakasz, hasszid történet) 252
Mindenki fontos, megvan a maga feladata (Korách hetisz., lázadás, irigység) 059
Mindenki legyen ott, a csecsemők is (Bemidbár, Tóra adás, Tízparancsolat) 319
Mindenki tanulhasson Tórát! (Atyák bölcs tanításai) 293
Mindenki tanulhat Tórát (a főpapnak vagy a Tóra tudósnak van elsőbbsége?) 322
Mindent egy zsidó házasságért (A Rebbe apjának járcájtja, Áv 20.) 097
Mindent megtenni egy másik ember segítésére (Chukát hetisz., Vörös tehén) 340
Mindig égjen a tűz! (Hetiszakasz kapcsán) 003
Mindig emlékezzünk, hogy zsidók vagyunk! (Selach hetisz., a cicesz parancsa) 058
Mindig van lehetőség újrakezdeni, megtisztulni (Noé, özönvíz mint mikve) 156
Mindig, mindenben zsidónak lenni (Hászid tanítás: mondd el magadnak, lémor) 317
Minél több dolgot bevonni a zsidóságba, az Isten-szolgálatba (Brésit) 150
Mit lehet tanulni egy tolvajtól? 024
Mit tanítanak a fák? (Tu bisvát, a fák újéve, a Tóra az Élet forrása) 235
Mit taníthat a holokauszt? (a Bp-i gettó felszabadulásának 76. évfordulója) 226
Mit tehetünk mi ma a Szentélyért? (nyílt és zárt paragrafus a Tórában) 347
Mivel hozzuk közelebb a megváltást? (9 gyásznap: több Tóratanulás, adakozás) 084
Mondjunk jót másokról! 015
Mózes nem hitte el az Örökkévalónak sem a “pletykát” (Ki tiszá, aranyborjú) 266
Nagyapám, a Tanító (jahrzeit, halálozási évforduló) 119
Napi kapcsolat a távol élő szülőkkel (körültekintő utazás, Micva) 203
Napjainkban menedékváros helyett Elul hónap (Softim hetiszakasz) 108
Ne próbáljuk átvenni Isten helyét (tiszteld/féld szüleidet, tízparancsolat) 301
Ne sajnáljunk adni, több marad (Mózes 3. könyv befejezése, Hászid történet) 313
Nem adunk és nem fogadunk el kamatot (a zsidó nep ősszetartozása) 312
Nem elég a megszokott, mindig kicsit többet tenni a zsidóságban 101
Nem elég a szándék, tettekre van szükség! (Vájérá, Ábrahám és az angyalok) 163
Nem jó a dafke, a “csak azért is” (Zahor, Amalék támadása) 255
Nem másolás (Nászó hetisz., 12 önálló avató áldozat, saját zsidó identitás) 047
Nem mindenki vezető (Korach hetiszakasz, Mindnekinek megvan a maga helye) 334
Nem szabad kibékülni a helyzettel (Vájchi, József és fiai Egyiptomban) 211
Nincs időm találkozni az amerikai elnökkel (Hasszid születésnap ünneplése) 184
Nincs jobb, mint egy szerető testvér (Smot hetiszakasz, Áron és Mózes) 217
Noé felelőssége az özönvíz kapcsán (Noé hetisz., A tudást tovább kell adni) 153
Okos gyerek? Talált pénztárca üzenete 012
Omer számlálás: 49-ről 50-re? 026
Ön csodarabbi? (ha nehéz is, túl lehet lépni a saját természeteden) 139
Pészach utolsó két napja 014
Rebbe, Ön csodarabbi? (a Lubavitch-i Rebbe 26. halálozási évfordulója) 062
Saját zsidóságunkban találjuk a boldogságot (a krakkói rabbi a Vasváriban) 109
Sára halál utáni élete, Izsák (Chájé Szárá hetisz., továbbadni a zsidóságot) 171
Sávuot, Szimhát Torá: mi a különbség? (táncolunk a Torával) 146
Se többet, se kevesebbet 033
Soha nem is lesz olyan rossz (Ki Técé, bízzunk magunkban!) 114
Soha nem vagy egyedül (Jitro hetiszakasz, az idegen istenek nem ismernek) 239
Sohasem reménytelen a helyzet – Oberlabder Báruch (a hetedik Lubavicsi Rebbe jorcájtja) 338
Sötétben még jobban kell a fény (Hánuka első napja) 196
Spirituális ébresztő (a Sófár jelentősége, Ros Hásáná-ra készülünk) 113
Súlyos ítélet, mély szeretettel 016
Szembenézni a tudatalattival (Vájikrá, a biztos vétek ellen lehet kűzdeni) 277
Szentély helyett az asztalunk (Vájikrá, rendszeresen adni a szegényeknek) 279
Szentséget vigyünk a mindennapokba (Szukkot, élet a sátorban) 140
Szerénység vagy nagyképűség? (Vájislách hetisz., Jákob alábecsüli önmagát) 186
Szerénység? Használni a tudást, még többet elérni (Böháálotchá hetiszakasz) 051
Szeressük egymást! 017
Szeretet és félelem (vigyázás) egy kapcsolatban (Tízparancsolat, Tóra adás) 318
Szeretettel megújított szövetség (Nicávim hetisz., készülünk Ros Hásánára) 121
Sziván 20 (XVII század lengyel rabbik, később általános holokauszt gyásznap) 053
Szokások a temetőben, a Rebbe sírjánál (Ohel, Hábád Lubavics, New York) 342
Talált megélhetés (Toldot hetisz., munka után, az eredmény Istentől van) 177
Tanítani és elkülönülni (Lech löchá hetiszakasz, Ábrahám új neve) 162
Tanítsuk a tudatlan szívet! (az Alter Rebbe tanításai, Hászid újév) 192
Tanulás, változás, megtérés (300. napi tanítás, sin ש betű számértéke) 300
Tanuljuk a Tóra összes törvényét (3 év napi egy Maimonidesz magyarul online) 078
Tanulni és tanítani (Vájákhél hetiszakasz, Mózes “fel van mentve”) 270
Tedd meg az első kis lépést! (Pinchász, Mire kapunk jutalmat?) 348
Tejes ételek Sávuotkor (a Tóra célja: a fizikai világ átalakítása) 320
Természetesnek tűnő dolgokért is hálát adunk (reggeli ima, Yudi Dukes üzen) 079
Természeti és természet feletti újév (niszán az 1., Ros Hásáná a 7. hónap) 275
Tűzzel végzett cselekedet (Ki tiszá hetiszakasz, Mózes és a fél sékel) 265
Új gyerek, új név. Hogyan válasszunk? (szabályok, szokások) 216
Újra közös ima = öröm 044
Újra közös ima a zsinagógában a járvány miatti szünet után 050
Vájákhél hetiszakasz rabbi 002
Válás macesz miatt? (Hászid történet, vannak prioritások az életben) 286
Vállaljuk mindig büszkén a zsidóságot (Váetchánán hetisz., Mózes ≠ József) 086
Valódi szabadság 009
Vegye fel a saját ruháját 004
Vigyük magunkkal a zsidóságot mindenhová (Vájigás, József zsidó maradt) 208
Visszahozni a zsidósághoz (Emor hetiszakasz, kohének és a halottak) 305
Vita, megbeszélés, állásfoglalás (Omer számlálás, felkészülés a Tóra-adásra) 304