Dr. Thomas Charon Erdős (Moise ben Freida) gyógyulásáért, 72. zsoltár, Handó István, Vasvári zsinagóga

Moishe professor
Moishe

Baleset. Moishe barátunkat műtik. A hírt hallván páran gyorsan összegyűltünk (Báruch rabbi áldásával) a Vasvári zsinagógában, hogy együtt kérjük a gyógyulást. Handó István elénekelte (helyettünk is) egy motívumra, saját rögtönzésében a 72. zsoltárt. Moishe ezt kérte még a műtét előtt. Aki tudta, követte Zoom-on is. Sokan külön elmondták otthon is – a gyors és teljes gyógyulást kérve – ezt a zsoltárt.

Imádkozunk érted és várunk vissza, Moishe!

72. zsoltár héberül

Héber és angol szöveg a Chabad.org -on

A 72. zsoltár magyarul

 1. Salamontól. Isten, itéleteidet add a királynak és igazságodat a király fiának;
 2. itélje népedet igazsággal és szegényeidet jog szerint.
 3. Teremjenek a hegyek békét a népnek és a halmok igazságot.
 4. Jogot szerezzen a nép szegényeinek, segítsen a szükölködő fiainak és zúzza szét a fosztogatót.
 5. Féljenek téged, a meddig nap van, s a míg hold lesz, nemzedéken, nemzedékeken át.
 6. Szálljon le, mint eső a kaszáló rétre, mint zápor, mely áztatja a földet.
 7. Viruljon napjaiban az igaz, és bőviben legyen béke a hold enyésztéig.
 8. És uralkodjék tengertől tengerig s a folyamtól a föld végéig.
 9. Előtte térdeljenek a pusztalakók, és ellenségei port nyaldossanak.
 10. Tarsís és a szigetek királyai ajándékkal adózzanak, Sebá és Szebá királyai adót mutatnak be.
 11. És leborúlnak előtte mind a királyok, mind a nemzetek szolgálják őt.
 12. Mert megmenti a szűkölködőt, ki esedezik és a szegényt, meg azt, kinek nincsen segítője;
 13. szánakozik ügyefogyottan és szűkölködőn és a szűkölködők lelkeit megsegíti;
 14. elnyomástól és erőszaktól megváltja lelküket, és drága az ő vérük szemeiben.
 15. Majd föléled s ad neki Sebá aranyából; imádkozik érte mindig, egész nap áldja őt.
 16. Legyen gabonának bősége az országban a hegyek esúcsán, rengjen mint a Libánon a termése és virágozzanak ki a városból, mint a földnek füve.
 17. Legyen neve örökre, a míg nap lesz, aarjadozzék never és áldják magukat vele, mind a nemzetek boldognak mondják!
 18. Áldva legyen az Örökkévaló, az Isten, lzraél Istene, ki egyedül müvel csodás tetteket!
 19. És áldva legyen dicsőséges neve örökre és teljék meg dicsőségével az egész föld! Ámen és Ámen!
 20. Vége Dávid, Jísaj fia imáinak.
Moishe professzor