Googolplex, nagy számok és a végtelen

Érdekességek a 100 szám kapcsán

Báruch rabbi a koronavírus kezdete óta küld ki napi rövid tanításokat videón. (Az összes egyben: baruch.tfilin.hu). Most volt a 101. előadása, ahol a 100 és a 101 számról beszélt.

Nekem is jutottak eszembe gondolatok ezekről a számokról és kicsit kutattam is…

Zsidóság

Két zsidó százas “egyértelmű”:
Naponta legalább 100 áldást illik mondani. Hamar össze tud jönni: Tfilin, Amidák, evés, ivás, kézmosás…
És most jön Rosh Hasana! 100 sofár hang! (Hogy ezt hogyan lehet idén megoldani, majd meglátjuk…)

Oberlander Báruch, Sofár

És, persze, a héber betű, aminek száz az értéke, az a kuf, így néz ki: ק

És itt van 1Mózes 21:5. (Vájérá hetiszakasz) “Ábrahám pedig száz éves volt, midőn született neki Izsák, az ő fia.” (Sára ekkor 90 éves volt.)

Még egy száz éves apuka, Noé egyik fia, Sém: 1Mózes 11:10 (Noé hetiszakasz): “Ezek nemzetségei Sémnek; Sém száz éves volt, midőn nemzette Árpáchsodot, két évvel az özönvíz után.” (Sém 600 évet élt.)

Nézzük a 100. zsoltárt:
Zsoltár hálaáldozatnál. Riadjatok az Örökkévalónak mind a földön levők!
Szolgáljátok az Örökkévalót örömmel, jöjjetek eléje ujjongással.?
Tudjátok meg, hogy az Örökkévaló az Isten, ő teremtett minket s övéi vagyunk, népe és legelésének nyája.
Jöjjetek kapuiba hálaszóval, udvaraiba dicsérettel; mondjatok hálát neki, áldjátok nevét!
Mert jóságos az Örökkévaló, örökké tart a kegyelme, s nemzedékig meg nemzedékig a hűsége.

Az élet más dolgai:

A tiszta víz (tengerszinten) 100°C forr.

A forintban (régen) 100 fillér volt. 1$ pedig 100 cent. Római számmal C = 100.

Egy évszázad az (persze) száz év.

Valaminek a század része, az centi, centiméter (cm) az 0,01 méter (m). Száz egység az hekto, pl. hektoliter. (ami 0,1 köbméter)

“Nem százas!” = Valami baj van vele, nem jó, ütődött, bolond

Magyar népdal: “Száz forintnak ötven a fele…” (Van még a “Száz liba egy sorban” is, ezt csak női hangon találtam, ezért nem teszek hozzá linket…)

A százados egy katonai rang, aki egy század katonát vezet. (Ehhez igazán nem értek! Csak így gondolom.) Viccesen szokták mondani, hogy a százados az, akinek minden századik szava igaz…

És van ez a százlábú nevű izé is, aminek sok lába van ugyan, de biztosan nem 100!

Matematika

A száz százalék, 100% = 1, teljes, egész, tökéletes

Az első négy pozitív egész szám köbeinek összege: 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 =1+8+27+64=100

Az első négy pozitív egész szám összegének négyzete: 1+2+3+4=10, 10^2=100

Felírható két négyzeteszám összegeként is: 6^2+8^2=36+64=100.

Az első kilenc prím szám összege is pontosan száz: 2+3+5+7+11+13+17+19+23=100. Érdekes, 2^6 = 64 plusz 6^2 = 36 is száz.

Pontosan 100 olyan prím szám van, amiben a a számjegyek mindegyike nagyobb, mint az előző (pl. 79, 137, 5689). (Természetesen tízes számrendszerben.)

A tízes számrendszerben ez egy igazán kerek szám.

Valami “sok“: pl. már százszor elmondtam neked!, Százával mentek az emberek… Amikor valamiből elég, kész, be akarjuk fejezni, össze akarjuk foglalni, azt mondjuk: “száz szónak is egy a vége…”

Nagyon sok, googol és azon is túl

Google! Mindenki ismeri, tudja, hogy az egy böngésző. Vagy A Böngésző. (És még sok minden más ezen kívül, de ebbe most nem megyek bele itt.) Tudtad? A név egy számból jön, ami googol, ami egy “elképzelhetetlenül nagy” számot akart jelölni (1930-ban született szó!) És ez a 10 100-dik hatványa, vagyis 10^100. Ez egy akkora szám, hogy az egyes után 100 darab nulla áll. Azóta van neve egy sokkal nagyobb számnak is, ez a Googolplex, tíz a googolodikon. Hogy ez mekkora? Itt az 1-es után nem “csupán” száz darab nulla áll, hanem googol darab nulla! Azaz a nullák száma googol, tehát a nullák száma googolnyi. (A Googolplexian-ről nem is akarok beszélni! Tudtommal ez a legnagyobb olyan szám, aminek neve van…) Magyarul nem találtam igazán jó magyarázatot erre a számra. Angolul a legjobb, talán Carl Sagan rövid videója.

Becslések szerint a megfigyelhető univerzumban kb 10^80 darab részecske van. Tehát a googol olyan sok, hogy jóval több, mint az univerzum összes részecskéje! A googolplex pedig akkora, hogy a nullák száma az 1 után több, mint az összes részecske.

Hatalmas számokról beszélünk. És ez a szám éppen olyan közel van a végtelenhez, mint az 1! Ez szinte semmi a végtelenhez képest!

Térjünk vissza a zsidósághoz!

A végtelennek tűnő univerzum semmi a valódi végtelenhez. A végtelen az Isten. Minden, ami véges, bármekkora is, semmi Hozzá képest. Nem tudod elképzelni? Az jó! Én sem. Szerintem más sem. Valami olyasmi kép van bennem, hogy felállok egy székre, hogy közelebb legyek a naphoz… Azt gondolom, az én, a mi, az emberiség képzelete lehet hatalmas – magunkhoz képest, ám semmi a végtelenhez képest. És mindennek a sok nullának az elején az EGY áll. És ez mind EGY. Mindegy? (Régóta csodálom a magyar nyelvet, ahol a mindegy, arra utal, hogy mind EGY!)

Mit mondott a századik zsoltár? “Örökkévaló az Isten, ő teremtett minketörökké tart a kegyelme…” És az örökké, az még csak idő, hol van a végtelentől, ami túl van téren és időn és… mindenen, ami “van”…

Nem értem! De, értem! Értem is és érted is, és mindenkiért…

A cseresznye dala (régen írtam)

A fán sokáig értem,
a páromhoz gyöngéden értem.
És most már értem:
mennyi minden történt értem!

Cseresznye