A NAGY TALMUD HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON, Oberlander Báruch

Oberlander Báruch: A nagy Talmud hamisítás Magyarországon

ugrás a könyvbemutatón készült videóra >>> vagy hangfelvételre >>>

Néhány héttel tizenharmadik születésnapom, bár-micvóm után, 1978. december elején a városnegyedünkben, Brooklynban megjelenő havilap, az Olát háchodes kiadta Dov Beer Schwartz írását „Sálom Jerusálájim – A Jeruzsálemi talmud Kodásim rendjéről” címmel. A cikket nagy érdeklődéssel olvastam. Itt szereztem először tudomást a titokzatos emberről, „a szefárd bölcsről”, „Slomó Jehudá Álgáziról, a SZáT-ról, akit Friedländernek neveznek”, és aki akkor valamivel több, mint hetven évvel korábban élt Szatmár városában, Erdélyben. A történet szerint kezébe jutott a Jeruzsálemi talmud elveszett Kodásim rendje, amiből 1907-ben kinyomtattatta a Chulin és a Böchorot, 1909-ben pedig a Zváchim és Éráchin traktátust. Nem sokkal az első kötet megjelenése után óriási vita tört ki e Talmud-részletek hitelessége körül. Magyarország, Galícia és Lengyelország legnagyobb rabbijai éppúgy megszólaltak, mint a tudományos élet szereplői: kutatók, tudósok, kritikusok. Néhány éven keresztül folyt a vita; egyfelől nagyon sok cikk és tanulmány jelent meg különböző nyelveken, különböző folyóiratokban, annak bizonyítására, hogy ez a Jeruzsálemi –hamisítvány. Velük szemben viszont megjelentek Friedländernek és támogatóinak cikkei, melyek igyekeztek válaszolni a felvetett kérdésekre.
A téma az első pillanattól kezdve megfogott, hisz kilenc éves korom óta a chéderben tanult anyag fontos része volt – napi két-három órában – a Talmud (a Babilóniai).

Így kezdődik Oberlander Báruch rabbi 2022-ben (5782) könyvének előszava. A teljes könyv olvasható itt online vagy akár le is lehet tölteni pdf formátumban.

A pdf olvasó használata

dr. Bányai Viktória, dr. Prepuk Anikó, dr. Haraszti György, Köves Slomó Rabbi és a szerző, Oberlander Báruch Rabbi

A könyvbemutatón készült hangfelvétel