Vajigás hetiszakasz, megismertette magát József

Vájigás hetiszakasz-teszt

Vájigás (1Mózes 44:18–47:27.)

Results

Szép eredmény!

Érdemes újra elolvasni a hetiszakaszt!

#1. Ki beszélt Józsefnek idős apjáról?

1 Mózes 44:18. Akkor odalépett hozzá Júda és mondta: Kérlek, uram, hadd szóljon csak szolgád egy szót uram fülei hallatára és ne gerjedjen föl haragod szolgád ellen, mert te olyan vagy, mint Fáraó.

#2. Mi volt József első kérdése, miután felfedte magát?

1 Mózes 45:3. És mondta József az ő testvéreinek: Én vagyok József! Él-e még atyám? De testvérei nem bírtak felelni neki, mert megrémültek tőle.

#3. Mit mondott József, amikor testvérei megrémültek a hírtől, hogy ő József?

45:5. Most pedig ne bánkódjatok és ne keltsen haragot szemeitekben, hogy eladtatok engem ide, mert életfenntartásra küldött engem Isten előttetek.

#4. Milyen tanáccsal küldte el testvéreit?

1 Mózes 45:24. És elbocsátott testvéreit és elmentek; és mondta nekik: Ne vesszetek össze az úton! 

#5. Hol lakott Izrael Egyiptom országában?

1 Mózes 47:27. És lakott Izrael Egyiptom országában, Gósan földjén; birtokot szereztek abban, szaporodtak és megsokasodtak nagyon.

#6. Mennyi idős volt Jákob, amikor megérkezett Egyiptomba?

Kész

Minden teszt (kvíz)

A hetiszakaszról a zsido.com -on >>