Zeév egy betűt ír a Tórába, Újbudai zsinagóga, Köves-Slomó

Dróse: Írd meg a Tórádat (2021-09-03)

Most, hogy két Tóra is elkészült (egyikben segédkeztem én is) és két zsinagóga is felavatásra került, kicsit utánanéztem a Tóra jelentőségének, készítésének és törvényeinek.

Íme: a Tóra vagy másnéven Pentateuchus (5 tekercs). Mózes 5 könyvét tartalmazza, ami a Zsidóság Eredet / Ős történetét írja le, valamint a betartandó törvényeket. Kb 305 ezer betűt tartalmaz, magánhangzók nélkül. Az egyes könyvek elnevezései: Genesis (teremtés), Exodus (kivonulás), Leviticus (papság), Numeri (megszámlálás), Deuteronomium (Törvények).

Maga a Tóra tekercs 1 tekercsé kapcsolt (varrással és ragasztással), kóser állat bőrére, természetes tintával, lúdtollal írt mű, amit egy írnok (Sofer) ír meg. A varráshoz szintén kóser állat ereiből készült cérnát használnak. Egy lapra, 42-60 sor kerül. A két rudat, amire fel van tekerve a Tóra, a zsidó hagyomány az élet fájának (éc chájim -nak) nevezi.

Mindenkinek kötelessége írni vagy íratni egy Tórát magának, még akkor is, ha örökölt egyet. Eme kijelentést Mózes 5. kötetének 31. énekének 9. verséből lehet levezetni, ahol ez van írva: „És most írjátok föl magatoknak ezt az éneket és tanítsd meg rá Izrael fiait, tedd azt a szájukba, hogy legyen számomra ez ének tanúnak Izrael fiai ellen.” Ez a mitcva teljesíthető azzal is, hogy egy betűt a sofer segítségével ír valaki egy már elkészülőben lévő Tórába.

A Tóra a Talmudi bölcsek levezetései alapján javítható. Ennek a szabálya Ráv véleménye alapján minden hasábban 2 hiba van, akkor még javítható, ezzel ellentétesen egy másik bölcs azt mondja, hogy 3 hiba még elfogadható minden hasábban. De abban egyetértenek, hogy amennyiben van 1 hibátlan hasáb, az még javíthatóvá teszi a teljes Tórát, de itt is van egy kitétel Ráv Jichák bár Smuél bár Mártá által (Ráv nevében) mondott vélemény mely szerint, ha csak az az 1 a tökéletes hasáb, de a többiben több mint 6-7 hiba van hasábonként, akkor nem menthető már. De itt egy újabb vita alakult ki Ábájé véleménye alapján, ha a „hibátlan” hasáb 3 hibát tartalmaz, akkor nem lehet alapja a Tóra megmentésének, mivel maga se hibátlan, míg Ráv Joszéf azt mondja, hogy mivel a 3 hiba még javítható, így kijavítás után már lehet az a hasáb a megmentés alapja. De ez a javítás csak a betűhiányokra vonatkozik, mivel ha 4 vagy többet kéne javítani, akkor már pettyezettnek tűnne a lap és csúf lesz. Míg ha többlet betű van, akkor azt minden további nélkül törölni lehet, akármennyit.

Zárásnak még egy érdekességet írnék a Tóra szabályairól: az utolsó 8 versét egy embernek kell felolvasnia (ami után, ugye, újra kezdjük az első könyvvel) és ennek a szokásnak az az eredete, hogy egyes Talmudi bölcsek 2 magyarázatot is adnak erre a szokásra: egyik, hogy nem Mózes írta az utolsó 8 verset, hanem Josué jegyezte le. De ennek ellent mond az a parancsolata Mózesnek, miszerint „Vigyétek a törvénynek e könyvét és helyezzétek el [az Örökkévaló, a ti Istenetek szövetsége ládájának oldalára, hogy ott legyen tanúul…]” , vagyis, ha nem lett volna életében készen, akkor miért hívta a Törvények könyvének? Erre ad egy magyarázatot a másik tézis, miszerint Mózes írta ezt a 8 verset is, csak míg a Tóra többi részét a mindenható diktálta és Mózes fennhangon ismételte amikor lejegyezte, addig ezt a részt könnyezve, nem ismételve jegyezte le.