Zeév brisz mila Kidus

Dróse Körülmetélésem ünnepére (2021-07-24, Vasvári zsinagóga)

Előttem egy bölcs ember már tartott tanítást ebben a témában, hozzá csatlakoznék.

Mint többen tudjátok, 2 hete (2021 július 7-én) megtörtént a brisz milám, vagyis felvétettem Ábrahám szövetségébe. Fogalmazzunk úgy, hogy megértem most már Ábrahám atyánk mit érzett utána.

A következő Tórai idézet adja meg a kötelezettséget, amit minden zsidó férfinak kötelessége betartani:

1Mózes 17: „10 Ez az én szövetségem, amelyet veled és utódaiddal kötöttem, s amelyet meg kell tartanotok: minden fiút és férfit metéljetek körül! 11 Ez legyen a jele szövetségemnek, melyet veled kötöttem, hogy körülmetélitek a férfi testének előbőrét! 12 Az újszülött fiúknál ezt nyolcnapos korukban végezzétek el, nemzedékről-nemzedékre! Minden fiúgyermekre vonatkozik ez, akár a családod tagja, akár nem — még a pénzen vett rabszolgára is. 13 Igen, körül kell metélnetek minden fiúgyermeket, akár a saját fiad, akár a rabszolgád gyermeke. Hordozzátok örök szövetségem jelét a testeteken! 14 Aki pedig közöttetek férfi létére nincs körülmetélve, az megtörte szövetségemet, ezért ki fogják irtani népe közül.””

Egy számomra érdekes kérdést kezdtünk el Asherrel kibogozni mind halaikusan mind emberi tekintetben. Melyik a szentebb a Mindenható elött: a gyermek, amelyiket 8 naposan körülmetélik vagy a felnőtt / gyerek, aki később már saját döntése alapján lép be a szövetségbe?

Ennek a kérdésnek az eldöntésére (vagy legalábbis egyik érvként) felhoznám Maimonidész egy magyarázatát:

„Az apa kötelessége, hogy körülmetélje fiát, a gazdáé, hogy körülmetélje szolgáit. Ez érvényes azokra is, akik házánál születtek, és azokra is, akiket pénzen vásárolt. Ha az apa vagy a gazda áthágja ezt a parancsolatot, és nem végzi el a körülmetélést, egy tevőleges parancsolatot szegett meg tudatosan. Mindazáltal nem lesz büntetése kárét (égi halál), mert az csak annak jár, aki maga körülmetéletlen. A bíróság feladata, hogy azt a fiút vagy szolgát időben körülmetéltesse, és ne hagyjon a zsidó népben vagy szolgái között körülmetéletlen férfit.”

Mint fentebb idéztem a Tóra szavait: az időben, az 8 napos korában van a csecsemőnek. Ez alól vannak kivételek természetesen, ha az egészség úgy kívánja például. És ez a micva megtartása, hogy a 8 napos gyermeket metéljék körül még a szombatnál is szentebb törvény. De az eredeti kérdésre egy egyszerű összegzést adjak: szentebb a 8 napos gyermek az Úr elött, mint a felnőtt, aki saját döntéséből metélteti körül magát. Míg a gyermeket a szülei metéltetik körül (mert ez a kötelességük) így tudatlanul hajol meg a Mindenható parancsolata elött a gyermek , addig a felnőtt a döntése révén már elvesztegetett sok napot a mitcva teljesítéséből, így habár szent, amiért belépett és magára vette a szövetség jelét, de mégis alacsonyabb szinten van mint a gyermek.

Egy kis érdekesség: A körülmetélést akárki elvégezheti és akármilyen vágó eszközzel, kivétel a kihegyezett nád. De a szokás szerint az apa megkér egy ebben járatos mohelt (orvost), aki elvégzi a körülmetélést vas szikével.

Áldások a körülmetélés során, a magyar fordításokat használom:

A körülmetélés előtt az, aki a körülmetélést végzi, áldást mond: „Áldott vagy Te, Örök Istenünk, Vilag Ura, ki megszentelt minket parancsolataival, és meghagyta nekünk a körülmetélést.” [Ezt akkor mondja], ha más gyermekét metéli körül. Ha a sajátját, akkor így mondja: „…hogy körülmetéljük fiainkat.

[A körülmetéléskor] a gyermek apja újabb áldást mond: „Áldott vagy te, Örök Istenünk, Vilag Ura, ki megszentelt minket parancsolataival, és meghagyta nekünk, hogy fogadjuk be őt Ábrahám apánk szövetségébe.

[Ez az áldás azért rendeltetett, mert] nagyobb micva az apának körülmetélnie fiát, mint a zsidó nép egészének körülmetélnie a köztük [lakó] körülmetéletlent. Tehát ha a gyermek apja nincs jelen, ezt az áldást nem kell elmondani. Van olyan [tekintély], aki szerint a bíróságnak vagy a [jelenlévők közül] valakinek [kell elmondania ilyenkor az áldást az apa távollétében]. [Ez a vélekedés azonban] nem követendő.

2. §. Ha mások is vannak jelen, ezt mondják: „Ahogy behoztad őt a szövetségbe, úgy hozd őt a Tórához, úgy lépjen házasságra, és cselekedjen jót.

3. §. Ezután a gyermek apja, vagy aki elvégezte a körülmetélést, vagy valaki a jelenlévők közül mondja a következő áldást: „Áldott vagy Te, Örök Istenünk, Világ Ura, aki magának szentelte kedveltje szülöttét (Izsákot), és jelt adatott testére, hogy ivadékait is megpecsételje a szent szövetség jelével! Ennek fejében adja az élő Isten, osztályrészünk és sziklavárunk, hogy szeretett vérrokonunk megmeneküljön a veszélytől. Áldott vagy Te, Örökkévaló, Szövetségkötő.

A fiú apja [ezután] a Sehechejánu áldást mondja.

Köszönöm a megtisztelő figyelmeteket és találkozzunk legközelebb a hupánál is, amikor megházasodok egy zsidó nővel.

Hüpe – zsidó eskövői sátor