Tóra, Tfilin, Mezuza, Cicit

Dróse: Tóra, Tfilin, Mezuza, Cicit (2022-02-02)

Tóra, Tfilin, Mezuza, Cicit

Egy elég nehéz micva-összehozásba kezdtem. 
Mi a hasonlóság a Tóra, a Tfilin, a Mezuza és a Cicit micvájában? 

Az első háromnál még egyszerű találni hasonlóságot, például, hogy precízen és pontosan kell írni a sorokat, idézeteket a Tóratekercsre, a Tfilinbe és a Mezuzába, ugyanúgy szerepel mindegyikben a „Smá” és a „Vöhájá im sámoa…” tórai szakasz. De a cicit mitcvája kicsit más, lévén, hogy olyan ruhára vonatkozik, aminek 4 sarka van és nem írni kell, de mégis, ez is egy tevőleges micva, mint a másik három.

Egy érdekesség, ami hasonlóság a Mezuza és a Cicit törvénye között: mind a kettőre él a 30 napos szabály, vagyis, ha egy zsidó egy lakásban él 30 napig, akkor köteles mezuzát feltenni minden ajtófélfára, míg a kölcsönkapott négyszögletű ruhánál is érvényes, hogy ha 30 napig a zsidónál van, akkor már köteles rá felkötni a rojtokat és még az oka is hasonló a kettőnek. A kölcsönkapott ruhára azért csak 30 nap után kötelező felrakni, mivel Mózes 5. könyvében a következőt olvassuk: „Rojtokat készíts magadnak ruhádnak négy szögletére”. Ez arra utal, hogy „ne a felebarátod ruhájára” tedd. A kölcsönkapott ruhadarab 30 napig nem számítható sajátnak, ahogy a kibérelt ház is más tulajdona, de 30 napot számol Rási, arra hivatkozva, hogy annyi idő kell a berendezkedéshez.

Annyi csavar azért van a dologban, hogy aki Izrael földjén bérel házat, annak az első nap már kötelező felrakni a mezuzákat, ezzel is elősegítve a letelepedést, mivel a Sulchán Áruch szerint, egy felrakott mezuzát nem szabad levenni, mivel felrakáskor áldást mondtunk rá és ezzel áldást, szentséget adtunk a fedélnek, aminek ajtajait őrzi a Mezuza. Ezt a szentséget szüntetné meg az, aki leveszi a mezuzát. De ha nem zsidó, vagy olyan ember fogja birtokba venni a lakást, aki számára nem szent a mezuza, akkor inkább a lakás őrzőjét vegyük le, minthogy még jobban megszégyenítsék a Tóratekercset.

Na, de elkalandoztam kicsit. Illetve zárónak egy nagyon nagy hasonlóságot találtam a 4 fentebbi szent tárgy használatában… vagyis nem-használatában. Ráv Sémet szeint, aki nem köt tfilint, az 8 mitcvát szeg meg, aki nem hord ciceszt a négysarkú ruháján, az 5 tevőleges parancsolatot hág át, aki mezuzát nem tesz fel a lakásában, az 2 parancsolatot szeg meg, és a legsúlyosabb vétség, aki nem tanulja a Tórát, az egyrészt a fentebbi parancsokat nem fogja ismerni, másrészről a Tórai tövény ellen vét: „Gyűjtsd egybe a népet: a férfiakat, a nőket, a gyermekeket és idegenedet, aki kapuidban van, hogy hallják és hogy megtanulják, és féljék az Örökkévalót, a ti Isteneteket és őrizzék meg, hogy megtegyék a tannak minden szavait.” (5Mózes 31:12.)

És ezzel a gondolattal zárnám is az összehasonlítást. Sok hasonlóság van az egyes törvények között, de e négy között nem nagyon találtam, mint látszik is.