3-02 Cáv hetiszakasz felolvasva

3-02 Cáv hetiszakasz felolvasva

a hallgaTora.hu zenei logója (Domján Gábor)

Cikk a zsido.com -on ITT OLVASHATÓ.

Héberül felolvasva

“Cáv” – Magyarul felolvassa a Hertz Bibliából: Kun István

Különösen örülök, hogy ezt, a papok tennivalóiról szóló szakaszt egy kohén olvassa fel nekünk. Köszönet, István! És az oldal alján még egy személyes ismerőst láthattunk, az angolul tudóknak ajánlom.

Kun István (kohén)
Kun István (kohén)

Vájikrá (Leviticus), Mózes 3. könyve (Hertz-féle fordítás)

Cáv (3Mózes 6:1–8:36.)

II. Cáv.
Lev VI.
Lev 6,1
És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:
Lev 6,2
Parancsold meg Áronnak és fiainak, mondván: Ez a törvény az égőáldozatról: az
égőáldozat a tűzhelyen, az oltáron legyen egész éjjel reggelig és az oltár tüze égjen rajta.
Lev 6,3
És a pap öltse fel lenruháját és lennadrágot húzzon testére és vegye el a hamut, amivé a tűz
megemésztette az égőáldozatot az oltáron és tegye az oltár mellé.
Lev 6,4
És vesse le ruháját és öltsön más ruhát és vigye ki a hamut a táboron kívülre, tiszta helyre.
Lev 6,5
És az oltáron a tűz égjen folytonosan, ki ne aludjon; égessen rajta a pap fát minden reggel
és rendezze el rajta az égőáldozatot és füstölögtesse el rajta a békeáldozat zsírját.
Lev 6,6
Örök tűz égjen az oltáron, ki ne aludjon soha.
Lev 6,7
És ez a törvény a lisztáldozatról: Áron fiai vigyék oda az Örökkévaló színe előtt az oltár
elé.
Lev 6,8
És vegyen el egy maroknyit a lisztáldozat lánglisztjéből meg olajából és mind a tömjént,
amely a lisztáldozaton van, füstölögtesse el az oltáron kellemes illatú illatrészül az
Örökkévalónak.
Lev 6,9
És ami marad belőle, azt egyék meg Áron és fiai; kovásztalanul egyék meg, szent helyen,
a találkozás sátrának udvarában egyék.
Lev 6,10
Ne süssék kovásszal; osztályrészükül adtam a tűzáldozataimból. Legszentebb ez éppúgy,
mint a vétekáldozat és mint a bűnáldozat.
Lev 6,11
Minden férfi Áron fiai közül egyék belőle, örök járandóság ez nemzedékeiteken át az
Örökkévaló tűzáldozataiból; bármi ér hozzájuk, szentté válik.
Lev 6,12
És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:
Lev 6,13Ez Áronnak és fiainak áldozata, amelyet áldozzanak az Örökkévalónak, amely napon
felkenik őt: egy tized éfa lánglisztet lisztáldozatul állandóan, felét reggel és felét este.
Lev 6,14
Lábasban olajjal készíttessék el, lágyan főzve hozzad azt, sült lisztáldozatként darabokban
mutasd be kellemes illatul az Örökkévalónak.
Lev 6,15
Az a pap, aki fölkenetik helyette fiai közül, készítse el örök törvény szerint az
Örökkévalónak, egészen füstölögtessék el.
Lev 6,16
És a papnak minden lisztáldozata egészen égjen el, ne egyenek belőle.
Lev 6,17
És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:
Lev 6,18
Szólj Áronhoz és fiaihoz, mondván: Ez a törvény a vétekáldozatról. Amely helyen
levágják az égőáldozatot, ott vágják le a vétekáldozatot az Örökkévaló színe előtt, legszentebb
ez.
Lev 6,19
A pap, aki vétekáldozatnak bemutatja, egye meg; szent helyen egyék meg, a találkozás
sátrának udvarában.
Lev 6,20
Bármi ér a húsához, szentté válik, és ha véréből valami ruhára fröccsen, azt amire
fröccsen, szent helyen mossad meg.
Lev 6,21
De a cserépedényt, amelyben főzik, törjék el; ha pedig rézedényben főzték, akkor súrolják
meg és öblítsék ki vízzel.
Lev 6,22
Minden férfi a papok közül eheti azt; legszentebb ez.
Lev 6,23
És semmiféle vétekáldozatból, melynek véréből bevittek a találkozás sátrába, hogy
engesztelést szerezzenek a szentélyben, ne egyenek; tűzben égettessék el.
Lev VII.
Lev 7,1
És ez a törvény a bűnáldozatról; legszentebb az.
Lev 7,2
Azon a helyen, ahol levágják az égőáldozatot, vágják le a bűnáldozatot és vérét hintse az
oltárra köröskörül.
Lev 7,3
És egész zsírját áldozza belőle: a farkot és a zsírt, ami befödi a beleket;
Lev 7,4
és a két vesét és a zsírt, ami rajtuk van, ami a vékonyán van, meg a májon levő hártyát a
vesékkel együtt távolítsa el.
Lev 7,5
És füstölögtesse el azokat a pap az oltáron, tűzáldozatul az Örökkévalónak; bűnáldozat ez.
Lev 7,6
Minden férfi a papok közül eheti; szent helyen egyék meg, legszentebb ez.
Lev 7,7
Amilyen a vétekáldozat, olyan a bűnáldozat is; egy törvény van róluk: a papé, aki
engesztelést szerez vele, azé legyen.
Lev 7,8És aki bemutatja valakinek égőáldozatát, azé a papé legyen az égőáldozatnak bőre, melyet
bemutatott.
Lev 7,9
És minden lisztáldozat, melyet kemencében sütnek, és mind, ami serpenyőben vagy
lábasban készül, a papé legyen, aki bemutatja.
Lev 7,10
És minden lisztáldozat, akár olajjal kevert vagy száraz, Áron fiaié legyen, egyiké éppúgy,
mint a másiké.
Lev 7,11
És ez a törvény a békeáldozatról, amelyet valaki áldoz az Örökkévalónak:
Lev 7,12
Ha hálaadásul áldozza, akkor áldozzon a hálaáldozattal kovásztalan kalácsokat olajjal
keverve és kovásztalan lepényeket olajjal megkenve és lánglisztből készített kalácsot, olajjal
keverve.
Lev 7,13
Kovászos kenyérből való kalácsokkal együtt mutassa be áldozatát, hálaadó
békeáldozatával együtt.
Lev 7,14
És mutasson be mindegyik áldozatából egyet, adományul az Örökkévalónak; azé a papé
legyen, aki hinti a békeáldozat vérét.
Lev 7,15
És hálaadó békeáldozatának húsát az áldozás napján egyék meg, ne hagyjon belőle
reggelig.
Lev 7,16
De ha fogadalom vagy felajánlás az ő vágóáldozata, azon a napon egyék meg, amelyen
bemutatja áldozatát; és másnap egyék meg, ami megmarad belőle.
Lev 7,17
Ami még megmarad az áldozat húsából, harmadnapon tűzön égettessék el.
Lev 7,18
Ha pedig ennének békeáldozatának húsából harmadnapon, nem részesül kegyben az, aki
bemutatja és nem lesz beszámítva annak javára, megvetés tárgya lesz és aki eszik belőle, viselje
bűnét.
Lev 7,19
És a húst, amely hozzáér bármi tisztátalanhoz, ne egyék, tűzben égessék el. Ami a húst
illeti, minden tiszta ehetik húst.
Lev 7,20
Az olyan személy, aki eszik húst a békeáldozatból, amely az Örökkévalóé, amíg
tisztátalanság van rajta, irtassék ki az a személy népe közül.
Lev 7,21
És ha valamely személy megérint bármi tisztátalant, ember tisztátalanságát vagy tisztátalan
barmot vagy bármi tisztátalan undok állatot és eszik a békeáldozat húsából, amely az
Örökkévalóé, irtassék ki a személy népe közül.
Lev 7,22
És szólt az Örökkévaló Mózeshez; mondván:
Lev 7,23
Szólj Izráel fiaihoz, mondván: Ne egyétek a zsírját se ökörnek, se juhnak, se kecskének.
Lev 7,24
Elhullott állatnak zsírja és széttépett állatnak zsírja földolgozható bármilyen munkára, de
semmi esetre se egyetek belőle.
Lev 7,25
Mert bárki eszik oly barom zsírjából, amelyből tűzáldozatot áldoznak az Örökkévalónak,
az a személy, aki eszi, irtassék ki népe közül.
Lev 7,26
Semmi vért ne egyetek a ti lakhelyeiteken, sem madárét, sem baromét.
Lev 7,27
Az a személy, aki vért eszik, irtassék ki népe közül.
Lev 7,28
És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:
Lev 7,29
Szólj Izráel fiaihoz, mondván: Aki békeáldozatait áldozza az Örökkévalónak, maga vigye
el áldozatát az Örökkévalónak békeáldozataiból.
Lev 7,30
Saját kezével vigye az Örökkévaló tűzáldozatait; a zsírt a szeggyel együtt vigye be; a
szegyet, hogy lengesse azt lengetéssel az Örökkévaló színe előtt.
Lev 7,31
És füstölögtesse el a pap a zsírt az oltáron; a szegy pedig legyen Ároné és fiaié.
Lev 7,32
És a jobb combot adjátok adományul a papnak békeáldozataitokból.
Lev 7,33
Aki Áron fiai közül bemutatja a békeáldozatok vérét és a zsírt, azé legyen a jobb comb
osztályrészül.
Lev 7,34
Mert a lengetett szegyet és az adomány combot kivettem Izráel fiaitól békeáldozataikból
és odaadtam Áronnak, a papnak és fiainak örök törvényül Izráel fiaitól.
Lev 7,35
Ez Áronnak része és fiainak része az Örökkévaló tűzáldozataiból, azon a napon, amelyen
bevezeti őket, hogy papokká legyenek az Örökkévalónak;
Lev 7,36
amit megparancsolt az Örökkévaló, hogy adják meg nekik, amely napon felkente őket
Izráel fiai részéről; örök törvényül nemzedékeiken át.
Lev 7,37
Ez a törvény az égőáldozatról, a lisztáldozatról, a vétekáldozatról, a bűnáldozatról, a
fölavatásról és a békeáldozatról,
Lev 7,38
melyet megparancsolt az Örökkévaló Mózesnek a Szinaj hegyén, amely napon
megparancsolta Izráel fiainak, hogy áldozzák áldozataikat az Örökkévalónak Szinaj
pusztájában.
Lev VIII.
Lev 8,1
És Szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:
Lev 8,2
Vedd Áront és vele fiait és a ruhákat és a kenőolajat és a vétekáldozat tulkát és a két kost
és a kosarat a kovásztalan kenyérrel.
Lev 8,3
És gyüjtsd egybe az egész községet a találkozás sátrának bejáratánál.
Lev 8,4
És úgy cselekedett Mózes, amint megparancsolta neki az Örökkévaló; és egybegyült a
község a találkozás sátrának bejáratánál.Lev 8,5
És mondta Mózes a községnek: Ez az, amit parancsolt az Örökkévaló, hogy tegyétek.
Lev 8,6
És odavezette Mózes Áront és fiait és megmosdatta őket vízzel.
Lev 8,7
Ráadta a köntöst, körülövezte őt az övvel, felöltöztette a köpenybe, rátette az éfodot,
körülövezte őt az éfod szalagjával és ráerősítette vele az éfodot.
Lev 8,8
Rátette a melldíszt és betette a melldíszbe az Úrim-ot és Tummim-ot.
Lev 8,9
Föltette fejére a süveget és rátette a süvegre előrésze felől az arany lemezt, mint szent
koronát, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek.
Lev 8,10
Ekkor vette Mózes a kenőolajat és felkente a hajlékot és mindazt, ami benne volt és
megszentelte azokat;
Lev 8,11
és hintett belőle az oltárra hétszer, fölkente az oltárt és mind az edényeit, a medencét és
talapzatát, hogy megszentelje azokat.
Lev 8,12
És öntött a kenőolajból Áron fejére és felkente őt, hogy megszentelje.
Lev 8,13
És Mózes odavezette Áron fiait, felöltöztette őket köntösökbe, körülövezte őket övvel,
felkötötte nekik a magas süvegeket, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek.
Lev 8,14
És odavezette a vétekáldozat tulkát és Áron és fiai rátették kezüket a vétekáldozat tulkának
fejére.
Lev 8,15
És levágta; és Mózes vette a vért és tett belőle az oltár szarvaira köröskörül az ujjával és
megtisztította az oltárt; és kiöntötte a vért az oltár talapzatára és megszentelte, hogy
engesztelést szerezzen neki.
Lev 8,16
És vette az egész zsírt, ami a beleken volt és a májnak a hártyáját, a két vesét és zsírjukat;
és elfüstölögtette Mózes az oltáron.
Lev 8,17
De a tulkot és bőrét, húsát és ganéját elégette a tűzben a táboron kívül, amint parancsolta
az Örökkévaló Mózesnek.
Lev 8,18
És odavezette az égőáldozat kosát és Áron fiai rátették kezüket a kos fejére.
Lev 8,19
Levágta és Mózes ráhintette a vért az oltárra köröskörül.
Lev 8,20
És a kost feldarabolta darabjaira és Mózes elfüstölögtette a fejét és a darabokat és a hájat.
Lev 8,21
És a beleket és a lábszárakat megmosta a vízben és Mózes elfüstölögtette az egész kost az
oltáron, égőáldozat volt ez, kellemes illatul; tűzáldozat az Örökkévalónak, amint parancsolta az
Örökkévaló Mózesnek.
Lev 8,22
És odavezette a másik kost, a felavatás kosát és Áron meg fiai rátették kezüket a kos
fejére.
Lev 8,23
És levágta; és Mózes vett a véréből és tett belőle Áron jobb fülének cimpájára, jobb
kezének hüvelykujjára és jobb lábának hüvelykujjára.
Lev 8,24
És odavezette Áron fiait és Mózes a vérből tett jobb fülük cimpájára, jobb kezük
hüvelykujjára és jobb lábuk hüvelykujjára; és ráhintette Mózes a vért az oltárra köröskörül.
Lev 8,25
És vette a zsírt és a farkot és az egész zsírt, ami a beleken van és a májnak hártyáját, a két
vesét és a zsírjukat és a jobb combot.
Lev 8,26
És a kovásztalan kenyér kosarából, amely az Örökkévaló színe előtt volt, vett egy
kovásztalan kalácsot és egy olajos kenyérből való kalácsot és egy lepényt, és rátette a zsírra és a
jobb combra.
Lev 8,27
És rátette az egészet Áron tenyereire és fiainak tenyereire és lengette azokat lengetéssel az
Örökkévaló színe előtt.
Lev 8,28
És Mózes levette azokat tenyereikről és elfüstölgette az oltáron az égőáldozattal együtt;
felavatásra valók kellemes illatul, tűzáldozat az Örökkévalónak.
Lev 8,29
És Mózes vette a szegyet és lengette azt lengetéssel az Örökkévaló színe előtt; ez Mózes
része volt a fölavatás kosából, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek.
Lev 8,30
És Mózes vett a kenőolajból és a vérből, amely az oltáron volt és hintette Áronra és ruháira
és fiaira és fiainak ruháira vele együtt; így megszentelte Áront és ruháit és fiait és fiainak ruháit
vele együtt.
Lev 8,31
És mondta Mózes Áronnak és fiainak: Főzzétek meg a húst a találkozás sátrának
bejáratánál és ott egyétek meg, és a kenyeret is, amely a fölavatás kosarában van, amint
parancsoltam, mondván: Áron és fiai egyék meg.
Lev 8,32
És ami megmarad a húsból és a kenyérből, azt tűzben égessétek el.
Lev 8,33
És ne menjetek ki a találkozás sátrának bejáratából hét napig, amíg be nem telnek
felavatástok napjai, mert hét napon át avat ő fel titeket.
Lev 8,34
Amint tették ezen a napon, úgy parancsolta az Örökkévaló, hogy tegyék, hogy engesztelést
szerezzenek számotokra.
Lev 8,35
És a találkozás sátrának bejáratánál maradjatok nappal és éjjel hét napig, és őrizzétek az
Örökkévaló őrizetét, hogy meg ne haljatok; mert így parancsolta nekem.
Lev 8,36
És Áron és fiai elvégezték mindazokat a dolgokat, amelyeket parancsolt az Örökkévaló
Mózes által.

Meglepetés

Egy kis meglepetés, ajándék az angolul tudóknak: Michael Chighel (Kigel) barátunk videója a cáv hetiszakaszról a chabad.org-ról.

1 thought on “3-02 Cáv hetiszakasz felolvasva

Comments are closed.