4-01 Bámidbár hetiszakasz felolvasva

4-01 Bámidbár hetiszakasz felolvasva

a hallgaTora.hu zenei logója (Domján Gábor)

Cikk a zsido.com -on ITT OLVASHATÓ.

Héberül felolvasva

“Bámidbár” – Magyarul felolvassa a Bernsetin-féle Bibliából: Yael Herzog (Saul lánya)

Bámidbár hetiszakasz felolvasva
Yael Herzog

Yael Herzog (Saul lánya)

Bemidbár, Mózes 4. könyve. (Bernstein-féle fordítás)

Bámidbár (4Mózes 1:1–4:20.)

1. fejezet

A hadköteles férfiak összeszámlálása

1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez Szináj pusztájában; a gyülekezés sátorában, a második hónap elsején, a második évben, hogy kivonultak Egyiptom országából, mondván:

2. Vegyétek föl Izrael fiai egész községének összegét családjaik szerint, atyáik háza szerint, a nevek száma szerint, minden férfiszemélyt, fejenként.

3. Húsz évestől fogva fölfelé, mindazt, aki hadba vonul Izraelben, számláljátok meg őket seregeik szerint, te és Áron. 

4. És veletek legyen egy-egy férfiú törzsenként, mindegyik az ő atyái házának feje legyen.

5. Ezek pedig a férfiak nevei, kik mellettetek álljanak: Rúbentől Elicúr, Sedéúr fia;

6. Simontól Selúmiél, Cúrisáddoj fia;

7. Júdától Náchsón, Ámminodov fia;

8. Isszáchártól Neszánél, Cúor fia;

9. Zebúluntól Eliov, Chélón fia;

10. József fiai közül: Efráimtól Elisomo, Ámmihúd fia, Menássétől Gámliél, Pedocúr fia;

11. Benjámintól Ávidon, Gideóni fia;

12. Dántól Áchiezer, Ámmisáddoj fia;

13. Ásértől Págiél, Ochron fia;

14. Gádtól Eljoszof, Deúél fia;

15. Náftálitól Áchirá, Énon fia.

16. Ezek a község hivatottjai, atyáik törzseinek fejedelmei, Izrael ezreinek fejei ők.

17. És vette Mózes meg Áron ezeket a férfiakat, akik megneveztettek név szerint.

18. Az egész községet pedig összegyűjtötték a második hónap elsején, és bejelentették születéseiket családjaik szerint, atyáik háza szerint, a nevek száma szerint, húsz évestől fölfelé, fejenként.

19. Amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek, úgy számlálta meg őket Szináj pusztájában.

 
A népszámlálás részletei

20. És voltak Rúbénnek, Izrael első szülöttének fiai, nemzetségeik, családjaik szerint, atyáik háza szerint, a nevek száma szerint, fejenként, minden férfiszemély, húsz évestől fölfelé, mindaz, aki hadba vonul,

21. megszámláltjaik Rúbén törzséből: negyvenhatezer és ötszáz. 

22. Simon fiaiból, nemzetségeik, családjaik szerint, atyáik háza szerint, megszámláltjai a nevek száma szerint, fejenként, minden férfiszemély húsz évestől fölfelé; mindaz, aki hadba vonul,

23. megszámláltjaik Simon törzséből: ötvenkilencezer és háromszáz.

24. Gád fiaiból, nemzetségeik, családjaik szerint, atyáik háza szerint, a nevek száma szerint, húsz évestől fölfelé, mindaz, aki hadba vonul,

25.megszámláltjaik Gád törzséből: negyvenötezer és hatszázötven.

26. Júda fiaiból, nemzetségeik, családjaik szerint, atyáik háza szerint, a nevek száma szerint, húsz évestől fölfelé, mindaz, aki hadba vonul,

27. megszámláltjaik Júda törzséből:hetvennégyezer és hatszáz.

28. Isszáchár fiaiból, nemzetségeik, családjaik szerint, atyáik háza szerint, a nevek száma szerint, húsz évestől fölfelé, mindaz, aki hadba vonul,

29. megszámláltjaik Isszáchár törzséből: ötvennégyezer és négyszáz.

30. Zebúlun fiaiból, nemzetségeik, családjaik szerint, atyáik háza szerint, a nevek száma szerint, húsz évestől fölfelé, mindaz, aki hadba vonul,

31. megszámláltjaik Zebúlun törzséből: ötvenhétezer és négyszáz.

32. József fiai közül: Efráim fiaiból, nemzetségeik, családjaik szerint, atyáik háza szerint, a nevek száma szerint, húsz évestől fölfelé, mindaz, aki hadba vonul,

33. megszámláltjaik Efráim törzséből: negyvenezer és ötszáz.

34. Menásse fiaiból, nemzetségeik, családjaik szerint, atyáik háza szerint, a nevek száma szerint, húsz évestől fölfelé mindaz, aki hadba vonul.

35. megszámláltjaik Menásse törzséből: harminckétezer és kétszáz.

36. Benjámin fiaiból, nemzetségeik, családjaik szerint, atyáik háza szerint, a nevek száma szerint, húsz évestől fölfelé, mindaz, aki hadba vonul,

37. megszámláltjaik Benjámin törzséből: harmincötezer és négyszáz.

38. Dán fiaiból, nemzetségeik, családjaik szerint, atyáik háza szerint, a nevek száma szerint, húsz évestől fölfelé, mindaz, aki hadba vonul,

39. megszámláltjaik Dán törzséből: hatvankétezer és hétszáz.

40. Ásér fiaiból, nemzetségeik, családjaik szerint, atyáik háza szerint, a nevek száma szerint, húsz évestől fölfelé, mindaz, aki hadba vonul,

41. megszámláltjaik Ásér fiaiból: negyvenegyezer és ötszáz.

42. Náftáli fiaiból, nemzetségeik, családjaik szerint, atyáik háza szerint, a nevek száma szerint húsz évestől fölfelé, mindaz, aki hadba vonul,

43.megszámláltjaik Náftáli törzséből: ötvenháromezer és négyszáz.

44. Ezek a megszámláltak, akiket megszámlált Mózes meg Áron és Izrael fejedelmei, tizenkét férfiú; egy-egy férfiú volt atyáik háza szerint.

45. És voltak Izrael fiainak minden megszámláltjai atyáik háza szerint, húsz évestől fölfelé, mindaz, aki hadba vonul Izraelben,

46. és voltak mind a megszámláltak: hatszázháromezer és ötszázötven.

47. De a leviták, atyáik törzse szerint, nem számláltattak meg közöttük.

48. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

49. Csak a Lévi törzsét ne számláld meg és öszszegüket ne vedd föl Izrael fiai között.

50. Hanem rendeld te a levitákat a bizonyság hajlékához és minden edényeihez és mind ahhoz, ami hozzávaló; ők vigyék a hajlékot és minden edényeit és ők szolgáljanak benne, és a hajlék körül táborozzanak.

51. És mikor a hajlék elvonul, bontsák le azt, a leviták, mikor pedig táborozik a hajlék, állítsák föl azt a leviták; az idegen pedig, aki odalép, ölessék meg.

52. És táborozzanak Izrael fiai, ki-ki az ő táboránál, és ki-ki az ő zászlajánál, seregeik szerint.

53. A leviták pedig táborozzanak a bizonyság hajléka körül, hogy ne legyen harag Izrael fiainak községére; őrizzék meg a leviták a bizonyság hajlékának őrizetét.

54.És cselekedtek Izrael fiai mind aszerint, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek, úgy cselekedtek.

2. fejezet

A tábor elhelyezése és a vonulás rendje

1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez. meg Áronhoz, mondván:

2. Ki-ki zászlajánál, atyáik háza jelvényeivel táborozzanak Izrael fiai; távolról, a gyülekezés sátora körül táborozzanak.

3. Akik elől táboroznak, kelet felől: Júda táborának zászlaja, seregeik szerint; Júda fiainak fejedelme pedig: Náchsón, Amminodov fia.

4. Serege és megszámláltjaik: hetvennégyezer és hatszáz.

5. Akik mellette táboroznak: Issszáchár törzse; Isszáchár fiainak fejedelme pedig: Neszánél, Cúor fiai:

6. Serege és megszámláltjaik: ötvennégyezer és négyszáz.

7. Zebúlun törzse; Zebúlun fiainak fejedelme pedig: Eliov, Chélón fia.

8. Serege és megszámláltjaik: ötvenhétezer és négyszáz.

9. Mind a megszámláltak Júda táborában száznyolcvanhatezer és négyszáz; seregeik szerint; elsőnek vonuljanak.

10. Rúbén táborának zászlaja délre, seregeik szerint; Rúbén fiainak fejedelme pedig: Elicúr, Sedéúr fia.

11. Serege és megszámláltjaik: negyvenhatezer és ötszáz.

12. Akik mellette táboroznak: Simon törzse; Simon fiainak fejedelme pedig: Selúmiél, Cúrisáddoj fia.

13. Serege és megszámláltjaik: ötvenkilencezer és háromszáz.

14. És Gád törzse; Gád fiainak fejedelme pedig: Eljoszof, Reúél fia.

15. Serege és megszámláltjaik: negyvenötezer és hatszázötven.

16. Mind a megszámláltak Rúbén táborában százötvenezer meg négyszázötven, seregeik szerint; másodiknak vonuljanak.

17. Azután vonuljon a gyülekezés sátora, a leviták tábora a táborok között; amint táboroznak, úgy vonuljanak, ki-ki a helyén, zászlaiknál.

18. Efráim táborának zászlaja, seregeik szerint, nyugatra; Efráim fiainak fejedelme pedig: Elisomo, Ámmihúd fia.

19. Serege és megszámláltjaik: negyvenezer és ötszáz.

20. Mellette Menásse törzse; Menásse fiainak fejedelme pedig: Gámliél, Pedocúr fia.

21. Serege és megszámláltjaik: harminckétezer és kétszáz.

22. És Benjámin törzse; Benjámin fiainak fejedelme pedig: Ávidon, Gideóni fia.

23. Serege és megszámláltjaik: harmincötezer és négyszáz.

24. Mind a megszámláltak Efráim táborában száznyolcezer és száz, seregeik szerint; harmadiknak vonuljanak.

25. Dán táborának zászlaja északra, seregeik szerint; Dán fiainak fejedelme pedig: Áchiezer, Ámmisáddoj fia.

26. Serege és megszámláltjaik: hatvankétezer és hétszáz.

27. Akik mellette táboroznak: Ásér törzse; Ásér fiainak fejedelme pedig: Págiél, Ochron fia.

28. Serege és megszámláltjaik: negyvenezer és ötszáz.

29. És Náftáli törzse: Náftáli fiainak fejedelme pedig: Áchirá, Énon fia.

30. Serege és megszámláltjaik: ötvenháromezer és négyszáz.

31. Mind a megszámláltak Dán táborában százötvenhétezer és hatszáz; utolsónak vonuljanak zászlaik szerint.

32. Ezek Izrael fiainak megszámláltjai, atyáik háza szerint; a táborok minden megszámláltjai, seregeik szerint: hatszázháromezer és ötszázötven.

33. A leviták pedig nem számláltattak meg Izrael fiai között, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek.

34. Izrael fiai cselekedtek mind aszerint, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek, úgy táboroztak zászlaik szerint és úgy vonultak, mindegyik családjaival, atyáik háza szerint.

3. fejezet

A leviták és kötelességeik

1. Ezek pedig Áron és Mózes nemzetségei, amely napon szólt az Örökkévaló Mózeshez, a Szináj hegyén.

2. Ezek Áron fiainak nevei: az elsőszülött Nádáb, azután Ábihú, Eleázár és Itámár.

3. Ezek Áron fiainak nevei, a fölkent papoknak, akiket fölavattak papi szolgálatra.

4. És meghalt Nádáb meg Ábihú az Örökkévaló színe előtt, mikor odavittek idegen tüzet az Örökkévaló elé, Szináj pusztájában, fiaik pedig nem voltak; és szolgált mint pap Eleázár és Itámár, atyjuk, Áron előtt.

5. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

6. Vezesd elő Lévi törzsét és állítsd Áron, a pap elé, hogy szolgálják őt.

7. Őrizzék meg őrizetét és az egész község őrizetét, a gyülekezés sátra előtt, hogy végezzék a hajlék szolgálatát.

8. Őrizzék meg a gyülekezés sátorának minden edényeit és Izrael fiainak őrizetét, hogy végezzék a hajlék szolgálatát.

9. Add a levitákat Áronnak és fiainak, neki adattak ők Izrael fiai részéről.

10. Áront és fiait pedig rendeld, hogy őrizzék meg papságukat; az idegen pedig; aki odalép, ölessék meg.

11. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

12. Én pedig, íme elvettem a levitákat Izrael fiai közül, minden elsőszülöttért, mely megnyitja az anyaméhet Izrael fiai között hogy az enyéim legyenek a leviták.

13. Mert enyém minden elsőszülött; amely napon megvertem minden elsőszülöttet Egyiptom országában, megszenteltem magamnak minden elsőszülöttet Izraelben, embertől baromig; enyéim legyenek, én vagyok az Örökkévaló.

14. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, Szináj pusztájában, mondván:

15. Számláld meg Lévi fiait, atyáik háza szerint, családjaik szerint, minden férfiszemélyt, egy hónapostól fölfelé számláld meg őket.

16. És megszámlálta őket Mózes az Örökkévaló szavára, amint parancsoltatott neki.

17. Ezek voltak Lévi fiai, neveik szerint: Gérsón, Kehosz és Merori.

18.Ezek Gérsón fiainak nevei családjaik szerint: Livni és Símei.

19. Kehosz fiai, családjaik szerint: Ámrom és Jichor, Chevrón és Uzziél.

20. Merori fiai családjai; szerint: Máchli és Músi; ezek Lévi családjai, atyáik háza szerint.

21. Gérsóntól a Livni család és a Síméi család, ezek a gérsuniták családjai.

22. Megszámláltjaik, minden férfiszemély száma szerint, egy hónapostól fölfelé, megszámláltjaik: hétezer és ötszáz.

23. A gérsuniták családjai a hajlék mögött táborozzanak nyugatra.

24. A gérsuniták atyai házának fejedelme pedig: Eljoszof, Loél fia.

25. Gérsón fiainak őrizete a gyülekezés sátorában: a hajlék és a sátor, ennek takarója és a gyülekezés sátora bejáratának takarója;

26. az udvar függönyei, meg az udvar bejáratának takarója, mely a hajlék és az oltár körül van, és kötelei, minden szolgálata számára.

27. Kehósztól az Ámromi család, a Jichori család, a Chevróni család és az Uzziéli család; ezek a kehosziták családjai.

28. Minden férfiszemély száma szerint, egy hónapostól fölfelé: nyolcezer és hatszáz, a szentség őrizetének őrzői.

29. Kehosz fiainak családjai táborozzanak a hajlék oldalain délre.

30. A kehosziták családjai atyjuk házának fejedelme pedig: Elicofon, Uzziél fia.

31. Őrizetük pedig: a láda, az asztal, a lámpa, az oltárok és a szent edények, amelyekkel szolgálnak, a takaró és minden szolgálata.

32. A Lévi fejedelmeinek fejedelme pedig, Eleázár, Áron, a papnak fia, a szentély őrizete fölött őrködőknek felügyeletére.

33. A Meroritól a Máchli család és a Músi család; ezek a Merori családjai.

34. Megszámláltjaik, minden férfiszemély száma szerint, egy hónapostól fölfelé: hatezer és kétszáz.

35. A Merori családjai atyjuk házának fejedelme pedig: Cúriél, Ávicháil fia; a hajlék oldalán táborozzanak északra.

36. A Merori fiainak őrizeti felügyelete: a hajlék deszkái, tolózárai, oszlopai és lábai, minden edényei és egész szolgálata;

37. az udvar oszlopai köröskörül és azok lábai, szögeik és köteleik.

38. Akik pedig a hajlék előtt, keletre táboroznak, a gyülekezés sátra előtt keletre, azok: Mózes meg Áron és fiai, akik őrzik a szentély őrizetét, Izrael fiainak őrizete gyanánt; az idegen pedig, aki odalép, ölessék meg.

39. A leviták minden megszámláltjai, akiket megszámlált Mózes és Áron az Örökkévaló parancsára, családjaik szerint, minden férfiszemély, egy hónapostól fölfelé: huszonkétezer.

40. És mondta az Örökkévaló Mózesnek: Számlálj meg minden elsőszülött férfiszemélyt Izrael fiai közül, egy hónapostól fölfelé és vedd föl neveik számát.

41. És vedd el a levitákat nekem – én vagyok az Örökkévaló – minden elsőszülött helyett Izrael fiai között: a leviták barmát pedig minden elsőszülött helyett Izrael fiainak barma között.

42. És megszámlált Mózes amint parancsolta neki az Örökkévaló, minden elsőszülöttet Izrael fiai között.

43. És volt mind az elsőszülött férfiszemély a nevek száma szerint, egy hónapostól fölfelé, megszámláltjaik szerint: huszonkétezer és kétszázhetvenhárom.

44. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

45. Vedd a levitákat minden elsőszülött helyett Izrael fiai között, és a leviták barmát az ő barmuk helyett, hogy az enyéim legyenek a leviták; én vagyok az Örökkévaló.

46. És megváltásáért a kétszázhetvenháromnak, akik fölös számmal vannak a leviták fölött Izrael fiainak elsőszülöttei között,

47. vegyél öt-öt sékelt fejenként, a szentség sékelével vedd; húsz géra a sékel.

48. És add a pénzt Áronnak és fiainak, megváltaisáért azoknak, kik fölös számmal vannak közöttük.

49. És elvette Mózes a megváltás pénzét azoktól, akik fölös számmal voltak a leviták által megváltottak fölött.

50. Izrael fiainak elsőszülötteitől vette a pénzt; háromszázhatvanöt meg ezer (sékelt) a szentség sékelje szerint.

51. És odaadta Mózes a megváltottak pénzét Áronnak és fiainak, az Örökkévaló parancsa szerint, amint parancsolta az  Örökkévaló Mózesnek.

 
A szolgálatra alkalmas leviták számbavetése és a szolgálat szabályai

4. fejezet

A kehátiak és kötelességeik

1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez meg Áronhoz, mondván;

2. Vedd föl Kehosz fiainak összegét Lévi fiai közül, családjaik szerint, atyáik háza szerint,

3. harminc évestől fölfelé egész ötven évesig, mindazt, aki hadba jön, hogy végezzen munkát a gyülekezés sátorában.

4. Ez Kehosz fiainak szolgálata a gyülekezés sátorában: A szentek szentje.

5. Jöjjön pedig Áron és fiai, midőn indul a tábor, és vegyék le a takaró függönyt és takarják be vele a bizonyság ládáját.

6. Tegyenek rá táchásbőrtakarót és terítsenek rá egészen kék bíbor ruhát felülről és tegyék bele rúdjait.

7. És az asztalra, melyen az Isten színe elé való kenyér van, terítsenek kék bíbor ruhát és tegyék rá a tálakat, a csészéket, a kancsókat és az italáldozathoz való kannákat; az örök kenyér pedig rajta legyen.

8. És terítsenek azokra karmazsin ruhát, takarják be azt táchásbőrtakaróval és tegyék bele rúdjait.

9. Azután vegyenek kék bíbor ruhát és takarják be a világításra való lámpát, mécseit, hamvvevőit és serpenyőit, meg minden olajos edényeit, amelyekkel szolgálatát végzik.

10. Tegyék azt és minden edényeit a táchásbőrtakaróba és tegyék a póznára.

11. És az arany oltárra terítselek kék bíbor ruhát és födjék be táchásbőrtakaróval, azután tegyék bele rúdjait.

12. Vegyék mind a szolgálati edényeket, melyekkel szolgálatot végeznek a szentélyben, tegyék kék bíbor ruhába és takarják be azokat táchásbőrtakaróval, azután tegyék a póznára.

13. Tisztítsák meg az oltárt a hamutól és terítsenek rá piros bíbor ruhát.

14. És tegyék rá minden edényeit, amelyekkel szolgálatot végeznek rajta: a serpenyőket, a villákat, a lapátokat és a medencéket, az oltár minden edényeit, és terítsenek rá táchásbőrtakarót, azután tegyék bele rúdjait.

15. Midőn végzett Áron és fiai azzal, hogy betakarják a szentélyt és a szentély minden edényeit a tábor indulásakor, akkor azután jöjjenek Kehosz fiai, hogy vigyék, de ne nyúljanak a szentélyhez, hogy meg ne haljanak. Ez Kehosz fiainak vinnivalója a gyülekezés sátorában.

16. Eleázárnak, Áron fiának felügyelete pedig, a világító olaj, a fűszeres füstölőszer, az állandó ételáldozat és a kenetolaj; az egész hajlék felügyelete és mindené, ami benne van, mind a szentély, mind az edényei.

17. És szólt az Örökkévaló Mózeshez meg Áronhoz, mondván:

18. Ne engedjétek kipusztulni Kehosz családjainak törzsét a leviták közül.

19. Ezt tegyétek velük, hogy életben maradjanak és meg ne haljanak, midőn odalépnek a szentek szentjéhez: Áron és fiai menjenek be és helyezzék el őket, mindegyiket a maga szolgálatához és vinnivalójához.

20. De be ne menjenek, hogy lássák, mikor befedik a szentélyt és meghalnának.

 

1 thought on “4-01 Bámidbár hetiszakasz felolvasva

Comments are closed.