a Rebbe heti élményei 3., Lévi és Eli

Lévi és Eli, a Rebbe heti élményei 3.

Örömmel adok helyet és veszek részt ebben a most induló új projektben: “a Rebbe heti élményei“. Két fiatalember, Hurwitz Lévi és Nógrádi Eli (jesiva bóherek) mesél arról, ami őket érdekli, ami körül járnak a gondolataik. Mind a ketten Lubavicsi hászid családból származnak. Megosztják velünk tudásukat, hogy mi is hallgassuk, tanulhassunk velük, tőlük. A könyv: Royal Words, Dvar Malchus 5751-52.

Ennek a résznek talán a lényege: “a magas (szent) és az alacsony (világ) összekapcsolása“. Az aktuális dupla hetiszakasz: Böhár – Böchukotáj.

Készítettem jegyzeteket, miközben hallgattam a srácok beszélgetését. Íme:

Az első és a második rész közötti kapcsolat.

BöhárBöchukotáj פָּרָשׁוֹת בְּהַר-בְּחֻקֹּתַי

A magas (szent) és az alacsony (világ) összekapcsolása. Felépítés, összerakás

Egymást “kizáró” két dolog, nem lehet együtt: a világ a fontos – Isten a fontos.

A Tóra-adás

Szináj: sivatag – hegy

A sivatag a “senki földje”, a Tóra mindenkié, a közösségé

Az átkok a Tóra-adás előtt, de nem közvetlenül előtte

10 (vagy 1) “mondás”, szó, amivel Isten a világot teremtette
(Mi az a 10 szó? És mi az az egy szó?)

A 10 parancsolat tartja fent a világot, ami 10 mondás által lett teremtve

Két dimenzió: 1 és 10 szavas teremtés

Valamit semmiből teremtett Isten

A Tóra EGY: Isten bölcsessége és ugyanakkor minden parancs más

Bitul: self-nullification, önmagunk jelentéktelensége, ego-nélküliség (önfeladás)

Metziut: valóság, létezés
Reality, existence
מציאות

Azért jelentéktelen valami, mert Isten annyira nagy

A világ dolgai felől nézve egy olyan Istent látok, aki alkot, mint egy építész, kertész.

Összekötni a kettőt: a Tóra-adás koncepciója.

Tóra-adás előtt a lent nem mehetett fel és a fent nem jöhetett le. A spirituális és a materiális világ külön volt.

Nem egyszerű a kapcsolás. A magas magas kell, hogy maradjon, az alacsony maradjon az alacsony.

Ezt készíti elő az Omer-számlálás.
Kezdete az egyiptomi kivonulás.
49 nap, 7 szféra (tulajdonság, érzelem) x 7, mindegyik párban mindegyikkel. Minden kombinációra “kapunk egy-egy napot”).
A hét érzelmi attribútum:
Cheszed: szívjóság; jóindulat.
Gvurá: igazság; fegyelmezettség; visszafogottság; áhítat.
Tiferet: szépség és harmónia; könyörület.
Necách: állhatatosság; bátorság; ambíció.
Hod: alázatosság; ragyogás.
Jöszod: kötődés, alap.
Málchut: nemesség; önállóság; vezetés.
(Az első 3 a fő érzelem)


Istent szeretni kell. Kevés látni, hogy Ő nagy, hogy Ő teremtette a világot. Azzal, hogy szeretjük, fontossá válunk mi is, mert mi is tehetünk valamit, részünk van a teremtésben.

Tóra-adás: 50. napon. Ez nem 49+1! Ez magasabb. Ez csoda.

Hetedik hét 3. napja, újhold. MMindenújhold a jelentéktelenség “jele”.

Lág baOmer, az ötödik hét ötödik napja, már elértünk valamit

Rebbe, érdekes számok:
44. nap gemmátria: dám (דם) = vér, eljut minden testrészhez. Részletek.
Szoptatás: vérből tej

45. nap, újhold, ádám (אדם) = ember. Magasabb szint, nem a részletek.
Sávuot-kor már kenyér

Újhold előtti hetiszakaszok: Böhár = hegy, az élettelen kinövése (mintha növény lenne), a legkevésbé fontos (ásvány) legfontosabb, legmagasabb szintje

Böchukotáj vésett szabályok ==> chakitáj = vésni
A vésés a kő részévé válik (egység), nem lehet letörölni, lemosni
A vésett, nem érthető törvények: hukot (hukojsz), hukim

A két hetiszakasz együtt mutatja a kapcsolatot.

Szináj számértéke szulám = létra, le és fel: Tóra (le), ima (fel)

Megáldjuk Sziván hónapot, a két hetiszakasz együtt arról szól:
összekapcsolni a két ellentétet: semmi (kicsi) és minden

Bámidbár, következő hetiszakasz, sávuot előtt
Bámidbár: dibur szó, beszéd, + m = mödaber, a beszélő

Kb 600 ezer zsidó és a Tórában kb 600 ezer betű
(304,800 betű: miért 600 ezer? Két magyarázat:
1. Magánhangzókat is számolva kb 600e
2. A “láthatatlan” betűk, az égi, nem-fizikai-világ-beli betűkkel együtt)


Szináj hegy vagy sivatag

A zsidó nép, mint egy, egység

Rebbe: “a tett a lényeg!”