3-05 Mecora hetiszakasz magyarul hangosan audió felolvasva

3-05 Mecora hetiszakasz felolvasva

a hallgaTora.hu zenei logója (Domján Gábor)

Cikk a zsido.com -on ITT OLVASHATÓ.

Héberül felolvasva

“Mecóra” – Magyarul felolvassa a Hertz Bibliából: Handó István

Mecóra hetiszakasz felolvasva
Handó István
Handó István

Vájikrá (Leviticus), Mózes 3. könyve (Hertz-féle fordítás)

Möcorá (3Mózes 14:1–15:33.)

V. Mecóra.
Lev XIV. fejezet
1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:
2. Ez legyen a törvény a poklosról megtisztulása napján: vezessék a paphoz,
3. és a pap menjen ki a táboron kívül és nézze meg a pap és íme, meggyógyult a poklosság sebéből a poklos,
4. akkor parancsolja meg a pap, hogy vegyenek annak, akinek meg kell tisztulnia, két eleven tiszta madarat és cédrusfát, karmazsint és izsópot.
5. És parancsolja meg a pap, hogy vágja le az egyik madarat cserépedényben forrásvíz fölött.
6. Ami az élő madarat illeti, vegye azt és a cédrusfát, a karmazsint és az izsópot és mártsa ezeket és az élő madarat a levágott madár vérébe, a forrásvíz fölött.
7. És hintsen hétszer arra, akinek a poklosságtól meg kell tisztulnia és jelentse ki tisztának és bocsássa el az
élő madarat a mező felé.
8. És mossa meg a ruháit az, akinek meg kell tisztulnia, borotválja le minden szőrét és mosakodjék meg vízben és tiszta lesz; azután bemehet a táborba; de maradjon sátrán kívül hét napig.
9. És lesz a hetedik napon, borotválja le minden szőrét, fejének haját, szakállát, szemöldökét, minden szőrét borotválja le; mossa meg ruháit és fürössze testét vízben és tiszta lesz.
10. A nyolcadik napon vegyen két ép juhot és egy nőstényjuhot, egyéveset, hibátlant, három tized lánglisztet lisztáldozatul, olajjal keverve és egy lóg olajat.
Lev 14,11
És a tisztítást végző pap állítsa az Örökkévaló színe elé a férfit, akinek meg kell tisztulnia
és ezeket a dolgokat a találkozás sátrának bejáratánál.
Lev 14,12
És vegye a pap az egyik juhot és mutassa be bűnáldozatul és a lóg olajat és lengesse azokat
lengetéssel az Örökkévaló színe előtt.
Lev 14,13
És vágja le a juhot azon a helyen, ahol levágják a vétekáldozatot és az égőáldozatot, a
szent helyen; mert éppúgy, mint a vétekáldozat, a bűnáldozat is a papé, legszentebb ez.
Lev 14,14
És vegyen a pap a bűnáldozat véréből és tegye azt a pap annak, akinek meg kell tisztulnia,
jobb füle cimpájára és jobb keze hüvelykujjára és jobb lába hüvelykujjára.
Lev 14,15
És vegyen a pap a lóg olajból és öntse a saját bal tenyerére
Lev 14,16
és mártsa a pap jobb ujját az olajba, amely a bal tenyerén van és hintsen olajat ujjával
hétszer az Örökkévaló színe előtt.
Lev 14,17
És az olaj maradékából, amely tenyerén van, tegyen a pap annak, akinek meg kell
tisztulnia, jobb füle cimpájára, jobb kezének hüvelykujjára és jobb lábának hüvelykujjára, a
bűnáldozat vére fölött.
Lev 14,18
És ami megmaradt az olajból, amely a pap tenyerén van, tegye azt annak fejére, akinek
meg kell tisztulnia és engesztelést szerez számára a pap az Örökkévaló színe előtt.
Lev 14,19És a pap készítse el a vétekáldozatot és szerezzen engesztelést annak a számára, akinek
meg kell tisztulnia tisztátalansága miatt és azután vágja le az égőáldozatot.
Lev 14,20
És áldozza a pap az égőáldozatot és lisztáldozatot az oltáron; és engesztelést szerez
számára a pap és ő tiszta lesz.
Lev 14,21
De ha szegény és nem telik vagyonából annyi, akkor vegyen egy juhot bűnáldozatul
lengetésre, hogy engesztelést szerezzenek számára és egy tized lánglisztet, olajjal keverve
lisztáldozatnak és egy lóg olajat;
Lev 14,22
és két gerlicét vagy két galambfiat, amennyi telik vagyonából; és legyen az egyik
vétekáldozat és a másik égőáldozat.
Lev 14,23
És vigye el azokat a nyolcadik napon, megtisztulása után a paphoz, a találkozás sátrának
bejáratához, az Örökkévaló színe elé.
Lev 14,24
És vegye a pap a bűnáldozat juhát és a lóg olajat és lengesse azokat a pap lengetéssel az
Örökkévaló színe előtt.
Lev 14,25
És vágja le a bűnáldozat juhát és a pap vegyen a bűnáldozat véréből és tegyen annak,
akinek meg kell tisztulnia, a jobb füle cimpájára, jobb kezének hüvelykujjára és jobb lábának
hüvelykujjára.
Lev 14,26
És öntsön a pap az olajból saját bal tenyerére;
Lev 14,27
és hintsen a pap jobb ujjával az olajból, amely bal tenyerén van, hétszer az Örökkévaló
színe előtt.
Lev 14,28
És tegyen a pap az olajból, amely tenyerén van, annak, akinek meg kell tisztulnia, jobb
füle cimpájára, jobb keze hüvelykujjára és jobb lába hüvelykujjára, a bűnáldozat vérének
helyén.
Lev 14,29
Ami pedig megmaradt az olajból, amely a pap tenyerén van, azt tegye annak a fejére,
akinek meg kell tisztulnia, hogy engesztelést szerezzen számára az Örökkévaló színe előtt.
Lev 14,30
És készítse el az egyiket a gerlicék közül vagy a galambfiak közül, abból, ami telik
vagyonából;
Lev 14,31
azt, ami telik vagyonából, az egyiket vétekáldozatul, a másikat égőáldozatul a
lisztáldozattal együtt; és a pap szerezzen engesztelést annak, akinek meg kell tisztulnia az
Örökkévaló színe előtt.
Lev 14,32
Ez a törvény arról, akin poklosság sebe van, akinek nem telik vagyonából,
megtisztulásakor.
Lev 14,33
És szólt az Örökkévaló Mózeshez és Áronhoz mondván:
Lev 14,34
Ha bementek Kanaán országába, amelyet nektek adok birtokul és én a poklosság baját
teszem a ti országotoknak valamelyik házára,
Lev 14,35
akkor jöjjön az, akié a ház és jelentse a papnak, mondván: Úgy látszik, hogy poklosság
van a házon.
Lev 14,36
És parancsolja meg a pap, hogy ürítsék ki a házat, mielőtt odajön a pap megnézni a bajt,
hogy ne legyen tisztátalan minden, ami a házban van; azután pedig menjen be a pap, megnézni
a házat.
Lev 14,37
És nézze meg a bajt, és íme, a baj a ház falaiban van, zöldes vagy vöröses mélyedésekben
és színük alacsonyabb a falnál,
Lev 14,38
akkor menjen ki a pap a házból a ház bejáratához és zárja el a házat hét napig.
Lev 14,39
És jöjjön vissza a pap a hetedik napon és nézze meg íme, terjeszkedett a baj a ház falain,
Lev 14,40
akkor parancsolja meg a pap, hogy húzzák ki a köveket, melyeken a baj van és dobják ki
azokat a városon kívül tisztátalan helyre.
Lev 14,41
És vakarja le a házat belül köröskörül és szórják ki a vakolatot, amit levakartak, a városon
kívül tisztátalan helyre.
Lev 14,42
És vegyenek más köveket és rakják be a kövek helyébe és vegyen más vakolatot és vakolja
be a házat.
Lev 14,43
És ha újra kifakad a baj a házon, miután kihúzták a köveket és levakarták a házat és
miután bevakolták,
Lev 14,44
jöjjön oda a pap és nézze meg; íme, terjeszkedett a baj a házban, pusztító poklosság az a
házon, tisztátalan az.
Lev 14,45
Rontsa le a házat, köveit és gerendáit és a ház minden vakolatát és vigyék ki a városon
kívül tisztátalan helyre.
Lev 14,46
És az, aki bemegy a házba az alatt, amíg elzárták, tisztátalan legyen estig;
Lev 14,47
és aki a házban hál, mossa meg ruháit és aki eszik a házban, mossa meg ruháit.
Lev 14,48
És ha odajön a pap és látja, íme nem terjeszkedett a baj a házban, miután bevakolták a
házat, akkor tisztának jelentse ki a pap a házat, mert meggyógyult a baj.
Lev 14,49
És vegyen a ház megtisztítására két madarat és cédrusfát, karmazsint és izsópot.
Lev 14,50
És vágja le az egyik madarat cserépedényben forrásvíz fölött.
Lev 14,51
És vegye a cédrusfát, az izsópot és a karmazsint és az élő madarat és mártsa ezeket a
levágott madárnak vérébe és a forrásvízbe és hintse a házra hétszer;
Lev 14,52
és tisztítsa meg a házat a madárnak vérével és forrásvízzel és az élő madárral, a
cédrusfával, az izsóppal és a karmazsinnal.
Lev 14,53
És bocsássa szabadon az élő madarat a városon kívül a mező felé; így szerez engesztelést a
ház számára és az tiszta lesz.
Lev 14,54
Ez a törvény a poklosság minden bajáról és az ótvarról,
Lev 14,55
és a ruhának poklosságáról és a házéról,
Lev 14,56
és a daganatról és a varról és a fehér foltról,
Lev 14,57
hogy megtanítsák, mikor tisztátalan valami és mikor tiszta; ez a törvény a poklosságról.
3Mózes 15.
1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez és Áronhoz, mondván:
2. Szóljatok Izráel fiaihoz és mondjátok nékik: Ha egy férfi testéből magva folyik, folyása miatt tisztátalan.
3. És ez legyen az ő tisztátalansága a folyása alatt: akár nyálkásan választja ki teste a folyását, akár elzárult
teste a folyástól, tisztátalansága az.
4. Minden fekvőhely, amelyre fekszik, akinek folyása van, tisztátalan legyen, és minden tárgy, amelyen ül, tisztátalan legyen.
5. Aki megérinti fekvőhelyét, mossa meg ruháit, fürödjék meg vízben és tisztátalan lesz estig.
6. És aki ráül a tárgyra, amelyen ült, akinek folyása van, mossa meg ruháit, fürödjék meg vízben és tisztátalan
lesz estig.
7. És aki megérinti annak a testét, akinek folyása van, mossa meg ruháit, fürödjék meg vízben és tisztátalan lesz estig.
8. És ha az, akinek folyása van, köp arra, aki tiszta, ez mossa meg ruháit, fürödjék meg vízben és tisztátalan lesz estig.
9. És minden ülőhely, amelyen rajta ül, tisztátalan legyen.
10. És bárki megérint bármit, ami alatta volt, tisztátalan legyen estig; aki hordja azokat, mossa meg ruháit, fürödjék meg vízben és tisztátalan lesz estig.
11. És mindenki, akit megérint az, akinek folyása van, anélkül, hogy kezét megmosná vízben, mossa
meg ruháit, fürödjék meg vízben és tisztátalan lesz estig.
12. És a cserépedényt, amelyet megérint az, akinek folyása van, törjék össze, minden faedényt pedig öblítsenek ki vízzel.
13. És midőn az, akinek folyása van, megtisztul a folyásától, akkor számláljon hét napot
megtisztulása számára, mossa meg ruháit és fürössze meg testét forrásvízben és tiszta lesz.
14. És a nyolcadik napon vegyen magához két gerlicét vagy két galambfiat és menjen az
Örökkévaló színe elé, a találkozás sátrának bejáratához és adja oda azokat a papnak.
15. És készítse el azokat a pap; az egyiket vétekáldozatnak és a másikat égőáldozatnak és szerezzen
engesztelést az ő számára a pap az Örökkévaló színe előtt folyása miatt.
16. És ha valamely férfiúból kiömlik a mag, fürössze meg vízben egész testét és tisztátalan
lesz estig.
Lev 15,17
Minden ruhát és minden bőrt, amelyen van magömlés, mossanak meg vízben és tisztátalan
lesz estig.
Lev 15,18
És az asszony is, akivel hál egy magömléses férfi; fürödjenek meg mind a ketten vízben és
tisztátalanok legyenek estig.
Lev 15,19
És ha egy asszonynak folyása van, még pedig vér a folyása a testén: hét napig legyen
elkülönítve és bárki megérinti, tisztátalan legyen estig.
Lev 15,20
Minden, amin fekszik tisztulásában, tisztátalan legyen, és minden, amin ül, tisztátalan
legyen.
Lev 15,21És bárki megérinti fekvőhelyét, mossa meg ruháit, fürödjék meg vízben és tisztátalan lesz
estig.
Lev 15,22
És bárki megérint bármely tárgyat, amelyen ül, mossa meg ruháit, fürödjék meg vízben és
tisztátalan lesz estig.
Lev 15,23
És ha a fekvőhelyen van vagy a tárgyon, amelyen a nő ül, midőn megérinti, tisztátalan
legyen estig.
Lev 15,24
És ha hál vele egy férfi és tisztulása reá száll, akkor tisztátalan legyen hét napig és minden
fekvőhely, amelyen fekszik, tisztátalan legyen.
Lev 15,25
Ha egy asszonynak folyik a vérfolyása több napon át tisztulásának idején kívül, vagy ha
folyós lesz tisztulásán túl, éppúgy legyen tisztátalansága folyásának minden napjában, mint
tisztulásának napjaiban; tisztátalan ő.
Lev 15,26
Minden fekvőhely, amelyen fekszik folyásának minden napjában, úgy legyen, mint
tisztulásának fekvőhelye és minden tárgy, amelyen ül, tisztátalan legyen, tisztulásának
tisztátalansága szerint.
Lev 15,27
És bárki megérinti azokat a tárgyakat, tisztátalan legyen; mossa meg ruháit, fürödjék meg
vízben és tisztátalan lesz estig.
Lev 15,28
De ha megtisztult folyásától, számláljon hét napot és azután tiszta lesz.
Lev 15,29
És a nyolcadik napon vegyen magához két gerlicét vagy két galambfiat és vigye el azokat
a paphoz, a találkozás sátrának bejáratához.
Lev 15,30
És készítse el a pap az egyiket vétekáldozatnak és a másikat égőáldozatnak és szerezzen
engesztelést a pap az ő számára az Örökkévaló színe előtt tisztátalanságának folyása miatt.
Lev 15,31
És óvjátok Izráel fiait tisztátalanságuktól, hogy meg ne haljanak tisztátalanságukban,
amidőn megtisztátalanítják hajlékomat, amely közöttük van.
Lev 15,32
Ez a törvény arról, akinek folyása van és arról, akinek magömlése van, úgyhogy tisztátalan
legyen általa;
Lev 15,33
és a tisztulásban szenvedő nőről és akinek folyása van, akár férfi, akár nő, és a férfiúról,
aki tisztátalan nővel hál.

1 thought on “3-05 Mecora hetiszakasz felolvasva

Comments are closed.