Tázriá hetiszakasz felolvasva magyarul audió

Tázria hetiszakasz felolvasva

Van, hogy nincs időm elolvasni a hetiszakaszt. Ilyenkor angolul meg tudom hallgatni a Chabad.org-on. Talán másnak is jó lenne? Magyarul? Igen, legyen magyar nyelven is hangosan felolvasva! Így indult. Egy gépi hang volt az első. Aztán mások is bekapcsolódtak (mindenkinek köszönöm!) és lett valódi, emberi hangon audio felvétel. Szándékom szerint valamennyi hetiszakasz elkészül majd folyamatosan, sőt, egyéb szövegek is… Talán jól jön ez akadálymentesítésként gyöngénlátóknak is… Van javaslatod, ötleted, kérdésed, esetleg te is szívesen olvasnál fel? Küldj üzenetet!

Héberül felolvasva

“Tazria” – Magyarul felolvassa a Hertz Bibliából: Rózsa Nathan

Tázriá hetiszakasz felolvasva
Rózsa Nathan
Rózsa Nathan

Tázriá, Mózes 3. könyve. (Bernstein-féle fordítás)

Tázriá (3Mózes 12:1–13:59.)

12. fejezet

Tisztulás a szülés után

1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 

2. Szólj Izrael fiaihoz, mondván: midőn egy nő magzatot hoz világra és szül fiúgyermeket, tisztátalan legyen hét napig, tisztulása szenvedésének napjai szerint legyen tisztátalan. 

3. A nyolcadik napon pedig metéltessék körül előbőrének húsa.

4. S harminchárom napig maradjon meg tisztulásának vérében; semmi szenthez ne nyúljon és a szentélybe be ne menjen, míg le nem teltek megtisztulásának napjai. 

5. Ha pedig leánygyermeket szül, tisztátalan legyen két hétig mint tisztulásakor; hatvan napig pedig maradjon megtisztulásának vérében. 

6. S midőn leteltek megtisztulásának napjai fiúnál vagy leánynál, hozzon egyéves juhot égőáldozatnak és galambfiat vagy gerlicét vétekáldozatnak a találkozás sátorának bejáratához, a paphoz. 

7. És mutassa be az Örökkévaló színe előtt és szerezzen engesztelést számára, és megtisztul vére folyásától. Ez a tan a szülő nőről, fiúgyermeknél és leánygyermeknél. 

8. Ha pedig nem jut vagyonából amennyi elég a bárányra, akkor vegyen két gerlicét vagy két galambfiat, egyet égőáldozatnak és egyet vétekáldozatnak, hogy engesztelést szerezzen számára a pap, és tiszta lesz.


A poklosságról szóló törvény (13–14. fejezet)

13. fejezet

A poklosság első jelei

1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez meg Áronhoz mondván: 

2. Ha lesz valamely ember testének bőrén daganat, vagy var, vagy világos folt és lehet testének bőrén poklos sérelemmé, akkor vitessék Áronhoz, a paphoz vagy fiai egyikéhez a papok közül. 

3. És nézze meg a pap a sérelmét a test bőrén, ha a szőr a sérelemben átváltozott fehérré, a sérelem színe pedig mélyebb a test bőrénél, poklos sérelem az; amint megnézi a pap, tisztátalannak jelentse ki azt. 

4. Ha pedig fehér volt az testének bőrén és színe nem mélyebb a bőrnél és szőre sem változott át fehérré, akkor zárja el a pap a sérelmet hét napra. 

5. És nézze meg a pap a hetedik napon és íme a sérelem megmaradt a maga színében, nem terjedt a sérelem a bőrön, akkor zárja el a pap hét napra másodszor. 

6. És megnézi azt a pap a hetedik napon másodszor és íme homályosodott a sérelem, de nem terjedt a sérelem a bőrön, akkor tisztának jelentse ki a pap, var az; mossa meg a ruháit és tiszta lesz. 

7. Ha azonban terjed a var a bőrön, miután megmutatta magát a papnak tisztulás végett, akkor mutassa meg magát másodszor a papnak. 

8. És nézze meg a pap és íme, terjedt a var a bőrön, akkor tisztátalannak jelentse ki a pap, poklosság az.

1 thought on “Tázria hetiszakasz felolvasva

Comments are closed.