Escher: Önarckép gömb-tükörben

Nem rólam szól!

Láttam egy videót, rabbi Manis Friedman beszélt. Mi van akkor, ha úgy tekintek a világra, az életre, mindenre, ami van körülöttem és bennem, hogy ez nem rólam, nem csak és kizárólag rólam szól?

Úgy gondoltam, hogy elég érdekes, amiket mond. Én értem, hiszen tudok angolul. És ez a tudás nem lehet csak az enyém! Úgy éreztem, hogy dolgom, feladatom és lehetőségem, hogy megosszam mindezt másokkal is. Leírtam hát angolul először, amit mond, amit hallottam. Aztán lefordítottam magyarra. Bizonyára vannak benne fordítási hibák, bizonyára nem tökéletes, bizonyára más jobban le tudná fordítani. Hát, mégis átadom, úgy, ahogy tudom.

Az eredeti videó (amerikai angol)

Az eredeti, angol nyelvi előadás:

Magyarul

Képzeld el, hogy holnap reggel a világon mindenki amikor felébred, azt mondja: “Nem rólam szól! Én ezt nem kértem!”.
A világ azonnal tökéletes lesz.

Mert nem rólam szól, hirtelen észreveszlek téged!
Ha nem rólam szól, az összes parancsolatnak értelme lesz. De csak akkor, ha nem rólam szól!

Még annak is, hogy: “Ne ölj!”.
De hiszen, ez nem praktikus.
Mert a szomszédomat meg kell ölnöm!
Tényleg! Már legalább háromszor mondtam neki, hogy szálljon le a pázsitomról, de nem száll le! Meg kell ölnöm.

Nem logikus nem ölni!

Csak akkor van értelme, ha nem rólam szól!

Tiszteld apádat és anyádat!
Nem is ismered az apámat és az anyámat!

Hogyan lehet ilyen általános kijelentést tenni?
Mindenkinek tisztelnie kell a szüleit?
Minden szülő megérdemli a tiszteletet?
Nem rólam szól!
Miféle parancs ez, hogy tiszteljem őket?

Ha rólam szól, akkor nem érzem így!
Nem akarom!

Itt egy lenyűgöző történet. A Rebbi, aki Amerikában alapította ezt a közösséget, aki mindannyiunkat ösztönözött ezzel a gondolkodásmóddal … Kiderült, hogy amikor meglátogatja az anyját … Meglátogatja az anyját … Ott nőttem fel mellettük, ahol az anyja lakott, a President utcában … És láttuk, hogy a Rebbe minden nap jött az anyját meglátogatni … Tiszteld a szüleidet … Azok az emberek, akik az anyjához jöttek, amikor a Rebbi megérkezett, azonnal távoztak, hogy adjanak nekik egy kis időt kettesben.
Volt egy srác, aki meglátogatta a Rebbi édesanyját, és amikor a Rebbi megérkezett, úgy döntött, hogy ott marad, ha nem küldik el.
Látni akarom, mit jelent a szülők tisztelete!

Így észrevette, hogy a Rebbi teát készített az anyjának. Készített egy csésze teát neki. Amikor felkelt, hogy távozzon, olyan 25 perc múlva … felállt, hogy elmenjen, az asztalnál ültem, amit székek vettek körül. Ahogy a Rebbe ment kifelé, minden széket megigazított, ahogy elhaladt mellettük … Ez elég furcsa volt, hiszen a székek nagyjából egyenesek voltak … Tehát, amikor elment, a srác kissé zavartan ült. A Rebbe édesanyja észrevette és elmondta: 13 éves korától kezdve, a bár mitzvah óta, amikor elmegy tőlem, ügyel arra, hogy ne fordítson hátat nekem … tiszteletből.
De nem akarja, hogy tudjam, ezért úgy csinál, mintha a székeket rakná helyre, és így megy ki. Azt hiszi, hogy nem tudom, kérem, ne mondd el neki!

Itt egy ember, aki egy nemzetközi szervezetet működtet, aminek 4000 helyen van jelen a világban és nem fordít hátat az anyjának!

Ez csak úgy lehetséges, ha nem rólam szól! Ha rólam szól, elfoglalt ember lévén, mennem kell!
Szóval, simán kisétálsz.

Tehát, ha nem rólam szól, akkor itt az anyám. Hogyan tisztelhetem őt? Soha nem fordított neki hátát. Ez … ez egy igazán inspiráló érzékenység. És csak akkor történhet meg, ha nem rólam szól!

Annyira nyitottnak kell lennem, mint ez a közösség, és hamarosan megtudjuk, mennyire nyitott … Ez csak akkor történhet meg, ha igazán elfogadod, hogy az élet nem rólam szól.
És, hogy könnyebben érthető legyen…, manapság van egy jelenség, ami még soha nem volt. Vannak olyanok, akik 100 milliárd dollárt érnek. Nos, elvesztettek egy csomó pénzt … Most már csak 75 milliárd dollárjuk van. Az egyetlen különbség a könyvelésben van. Mert gyakorlati célból mi a különbség, ha 100 milliárd vagy 75 milliárd dollárod van?
Tehát, akinek a tulajdonában van 100 milliárd dollár, hisz abban, hogy ez mind az övé? Lehetséges ez? Igen, én tudom használni ezt a pénzt, de te nem tudod!
Ha ezer évet élnél, akkor sem!

Szóval, tudja, hogy ez az én pénzem, de nem értem van!
Ez nem vallásos érzés. Ez az élet ténye. Ez nem lehet mind csak nekem! Nem tudom, mit tegyek vele!
Tehát, képzeld el, hogy egy fickónak 100 milliárd dollárja van, és ő ezt a matrac alatt tartja. Nagy ágy. Nagyon nagyon nagy ágy, és az összes pénzt a matrac alatt tartja.
Megkérdezed tőle, mit csinálsz vele? Azt mondja, ez az én pénzem! És mit csinálsz vele?
Megtartom, az enyém!
Hogy hívnánk ezt az embert?

Most így sokkal könnyebb elképzelni vagy elfogadni: szeretet van benned. Gondolod, hogy ez neked van? Gondolod, hogy azért van szereteted, hogy magad szeresd?

Na, ez így őrület! Van tudásod, csak a tiéd?
Nem, nem az nem lehet csak a tiéd!
Van energiád, van tehetséged, van időd, de ez mind neked? Nem!
Semmi sem a tiéd! Bármit is kapsz, azt használnod kell, felhasználni, befektetni, növelni.
Semmi nem csak nekem szól!
És ez ismét nem vallási koncepció!
Ez egyszerűen az élet ténye, mert nem kértem, hogy szüléssek, tehát nem lehet csak értem.

Énmiattam?
Ne teremts meg! Jól leszek!
Ha meg sem születnék, soha nem panaszkodnék.
Soha senki nem panaszkodott még, ha meg se született.

Tehát, ha igaz akarsz lenni az életben, tiszteld szüleidet! Ez nem egy vallás! Te és a szüleid vagytok! Mit fogsz csinálni? Ők nem mennek el. Nem válhatsz el tőlük. Mit fogsz csinálni?
Hogy élsz a szülőkkel? Ez egy egyszerű életkérdés.
Csak egy módon lehet. Tekints fel rájuk, és tiszteld őket! Akár tetszik nekik, akár nem.
Nem ölhetsz meg valakit! Miért? Mert nem rólad szól! Tehát, akármilyen bosszantó is, és bármennyire meg is akarnád tenni, nem rólad szól!

Magritte -végtelen
Magritte

In English, angolul

Imagine if tomorrow morning everyone in the world wakes up and says, you know, “It’s not about me! I didn’t ask for this!”.
The world would become perfect instantly.

Because of it is not about me, all of a sudden I notice you!
If it’s not about me, all the Commandments start to make sense. But only if it’s not about me!

Even like that “You shalt not murder”.
You know, that’s not practical.
Because my neighbour, I gotta kill him!
No, really! I told him three times, at least to stay off my lawn, and he won’t stay off, I gotta kill him.

It’s not practical not to kill!

The only way it makes sense is if it’s not about me!

Honor your father and mother!
You don’t know my father and mother!

How can you make such a blank statement?
Everyone should honour their parents?
All parents deserve honor?
It’s not about me!
What a commandmend that I honour them?

If it’s about Me I don’t feel like!

I don’t want to!

I get that fascinating story. The Rebbi, who started this community in America, who inspired us all with this way of thinking… We found out when he would visit his mother… He would visit his mother… I grew up right next door to his mother on president Street … And we would see the Rebbe come every single day to visit his mum… Honoring your parents… People who were visiting with his mother when the Rebbi would arrive would immediately leave, give them some time alone.
There was one guy who was visiting the Rebbi’s mother and the Rebbi came in for his visit and he decided that if they don’t ask me to leave, I’m staying.
I wanna see what it means to honour your parents!
So, he noticed that the Rebbi made tea for his mother. He prepared a cup of tea for her. When he get up to leave, after 25 minutes or so… he got up to leave and I was sitting at the table with chairs all around… As the Rebbe was walking away he straitened each chair as he walked… Which is strange because the chairs were pretty much straight… So, when he left the man sat there a little puzzled, than the Rebbe’s mother noticed and said: since he turned 13, since his bar mitzvah, whenever he leaves my presence he makes sure not to turn his back on me…out of respect.
But he doesn’t want me to notes, so he makes believe he’s straightening the chairs and he walks outside with this. But he thinks I don’t know, so don’t tell him!

Here is a man, who is running an international organization with branches in 4000 places and he wouldn’t turn his back on his mother!

The only way that’s possible if it’s not about me! If it’s about me, I’m a busy man I got to go!
So, you walk out.
So, if it’s not about me this is my mother. How do I honour her? Never turned his back on her. That’s… that is a sensitivity that is inspiring. And it could only happen if it’s not about me!
I have to be as open as this community is and you’ll soon find out how open it is… That can only happen if you’re really really comfortable with the idea, that life is not about me.
And to make it easier, we have today a phenomenon, we never had before. There are individuals who are worth a 100 billion dollars. Well, they were, they have lost a bunch of money… Now it’s only 75 billion dollars. The only difference is in the bookkeeping. Because for all practical purposes what the difference if you own 100 billion or 75 billion?
So, the guy who owns is worth a 100 billion dollars, does he believe, that it’s all ment for him? Is it even possible? Yeah, well, I can use the money, but you can’t!
If you lived a thousand years, you can’t!

So, he knows, it’s my money, but it’s not for me!
It’s not a religious feeling. That’s a fact of life. It can’t all be for me! I don’t know what to do with it!
So, imagine a guy has a 100 billion dollars and he keeps it under his mattress. Big bed. Very very big bed and keeps all the money under his mattress.
Than you ask him what you’re doing? He says, this is my money! And what you are doing with it?
I’m keeping it, that’s mine!
What would we called this man?

Now it’s much easier to imagine or to agree: you have love. You think it’s for you? You think you have love to love yourself with?

Come on, that’s crazy! You have knowledge, it’s for you?
No, it can’t be for you!
You have energy, you have talent, you have time, but it’s all for you? No!
Nothing is for you! Whatever you have is meant to be given, to be used, to be invested, to be increased.
Nothing is just for me!
And that again, not a religious concept!
It’s simply an experience of life because I didn’t ask to be born, so it can’t be for me.

For me?
Don’t create me! I’ll be fine!
If I was never born I would never complain.
No one ever complained that they weren’t born.

So, if you wanna be true to life honor your parents! It’s not a religion! It’s you and your parents! What you gonna do? They’re not going away. You can’t divorce them. What are you gonna do?
How do you live with parents? It’s a simple life issue.
There’s only one way. Put them up on a pedestal and honour them! Whether they like it or not. You cannot murder someone! Why? Because it’s not about you! So, as irritating as they may be and as much as you want to do it, it’s not about you.