Zsidó temető

Gyászolók kádisa, Mourner’s Kaddish

Egy barátom megkért, hogy ma mondjak helyette kádist eltávozott nagymamájaért, aki kicsit nekem olyan, mintha nekem is ősöm lenne. Ott lehettem a zártkörű temetésén is. Nagyon megtisztelő feladat, lehetőség. Szeretettel fogom olvasni.

Egész nap olvasgattam, gyakoroltam. Találtam az interneten nagyszerű anyagot. Íme.

A Kádis normál tempóban (Brian Shamash)
Az ima héber szövege
Az ima lassan, szavanként tagolva (Lawrence Hajioff)
Kavicsok egy zsidó temető sírjain,a látogatók “virágai”

A kádis mondás szabályai. Hogy, mikor, hányszor, ki mondja ezt az imát?

Magyarul:

Dicsérjük és magasztaljuk az Ö nagy nevét, ámen, az Általa teremtett világban, s teljesedjék be uralma a mi életünkben és napjainkban, s Izrael egész háza életében, mielőbb, s mondjátok együtt: úgy legyen.
Legyen az Ő neve áldott mindörökké.
Legyen áldott, tiszteletteljes, fenséges, dicsőséges és magasztos az Ő szent neve, aki áldásra méltó.

Áldott Ő!

Minden valaha elmondott áldásmondásnál, ódánál, himnusznál és vigasztaló éneknél emelkedettebben (a megtérés szombatján: és magasztosabban), s mondjátok együtt: úgy legyen.

Legyen nagy békesség és élet számunkra és egész Izrael számára, s mondjátok együtt: úgy legyen.

Aki békét szerez a magasságban, Ő teremtsen békét számunkra és egész Izrael számára, s mondjátok együtt: úgy legyen

Yitgadal v’yitkadash sh’mei raba b’alma di-v’ra
chirutei, v’yamlich malchutei b’chayeichon
uvyomeichon uvchayei d’chol beit yisrael, ba’agala
uvizman kariv, v’im’ru: amen.
Y’hei sh’mei raba m’varach l’alam ul’almei almaya.
Yitbarach v’yishtabach, v’yitpa’ar v’yitromam
v’yitnaseh, v’yithadar v’yit’aleh v’yit’halal sh’mei
d’kud’sha, b’rich hu,
l’eila min-kol-birchata v’shirata, tushb’chata
v’nechemata da’amiran b’alma, v’im’ru: amen.
Y’hei shlama raba min-sh’maya v’chayim aleinu
v’al-kol-yisrael, v’im’ru: amen.
Oseh shalom bimromav, hu ya’aseh shalom aleinu
v’al kol-yisrael, v’imru: amen.

Angolul:
Glorified and sanctified be God’s great name throughout the world
which He has created according to His will.
May He establish His kingdom in your lifetime and during your days,
and within the life of the entire House of Israel, speedily and soon;
and say, Amen.
May His great name be blessed forever and to all eternity.
Blessed and praised, glorified and exalted, extolled and honored,
adored and lauded be the name of the Holy One, blessed be He,
beyond all the blessings and hymns, praises and consolations that are ever spoken in the world; and say, Amen.
May there be abundant peace from heaven, and life, for us
and for all Israel; and say, Amen.
He who creates peace in His celestial heights,
may He create peace for us and for all Israel;
and say, Amen.