Jitró hetiszakasz, Tíz parancsolat

Jitró hetiszakasz rímekben

Jöttek a hírek Midján papjához,
Igen, úgy van, Cippóra apjához:
Távozott Egyiptomból Izrael népe
Rájuk fért bizony Isten segítsége
Óriási csodákról beszélt mindenki
Hogy tudott a nép csak úgy elmenni?!?!

Vette Jitró Cippórát, ki Mózes felesége,
Pakolt, hogy az úton legyen elesége.
Gérsóm és Eliezer, Mózes két gyermeke.
Nem volt az kérdés, hogy vajh ők is mennek-e
Megüzente Mózesnek, jövök hozzád fiam
Szeretném tudni, hogy veletek mi van!
És Mózes kiment az apósa elé
Ölelte, csókolta, így fordult felé.

Áldassék Isten, ki megmentett titeket
Hogy lássuk mi mind, Ő nem csak hiteget.
Nagyobb ám Ő minden ál-istennél
Különben itt most te hogyan is lennél?!?!

Mózes törvényt tett reggeltől estig
Egyedül ült Mózes, na jó, de meddig?
Micsoda dolog ez, amit te teszel
Egész nap dolgozol, tán nem is eszel!
Látta Jitró, hogy mit tesz a néppel,
Szóla hozzá: nézzük ezt józan ésszel!
Túl nehéz ügy ez, egyedül te nem bírod,
Legyen ezért neked megannyi bíród!
Ők tegyenek törvényt a népek között
Nevezd ki őket, fogj velük kezet.

És Mózes hallgatott apósa szavára
Hogy váljon mindez mindenek javára.

Elvonultak Refidimből a Szináj pusztába
És ott volt a nép, Mózesre várva,
Mert Mózes felment Istenhez a hegyre
Számított akkor is az isteni kegyre.

Így szólj Jákob házához, és add tudtára:
Emlékezzenek ám a sok nagy csodára,
Mit velük, Én, az Egy Isten tettem
Őket mindeddig gondosan vezettem.
Azért most, ha hallgattok szavamra
Nem hagylak téged többé magadra!
(“Benneteket magatokra”, így lenne helyesen,
Sebaj, én itt is a rímeket keresem.)
Ha, mint szeretném, ez szövetségre vezet
Szent népem lesztek, rázzunk rá kezet!
(Na persze, ezt csak jelképesen írom,
Csavarom a szót, ahogy csak bírom)
Legyetek hát a választott népem
Méghozzá csak ti, a földkerekségen.

Felelt a nép és mondá: megtesszük!
Ha Isten így szólt hát magunkra vesszük!

Menj el a néphez és szenteld meg őket
Öregeket, ifjakat és csecsemőket.
Harmadnapra legyetek mindnyájan készen,
Férfi az asszonyra addig ne nézzen!

Mennydörgés, villámlás harsogó harsona
Ilyen nem volt még ezelőtt soha!
A Mindenható leszállt a Szináj hegyére,
Füstölgő tűzben a hegy tetejére.
Eredj, menj le, azután jöjj fel te, meg Áron!
A papság, és a nép odalent várjon!

És jött tíz parancs, MA is szól TENEKED:
Vagyok az Örökkévaló, te Istened,
ki kivezettelek Egyiptom országból,
Őrült nagy csodákkal a rabszolgák sorából.

Más istenekre ne legyen igényed
Faragott képük ne legyen szentséged
Ne borulj le előttük, ne szolgálj nekik!
Parancsolatból ez volt a kettedik.
(E szó tréfásan nyelvünkben létezik
Nézzen utána, ki ebben kétkedik!)

Ne ejtsd ki Istened nevét hiába!
Ne essél te ilyen szemét hibába.
(Számszerint ez volt a harmadik
Figyelj! Még hét parancs hallatik.)

Emlékezz meg mindig a szombat napjáról
(Tanulja ezt meg jól mindenki apjától)
Hat napon át dolgozz, munkádat jól végezd
Szombaton nyugodjál, pihenj és ezt élvezd!

Tiszteljed atyádat és édes anyádat
(Hallgass, ha rád szólnak! Fogjad be a szádat!)
hogy hosszú életű legyél a földön…
(Ne menj át piroson, csakis a zöldön!
Ez csak egy tanács. Kapsz még öt parancsot,
Addig egyél meg egy almát vagy narancsot…)

Ne ölj! Így kezdődik a második tábla!
(Hallgatni kell ám az Isten szavára!
Kapcsolat az emberekkel
Ez a tábla erre ment el.)

Házasságot ne törj! (Hetedik parancs.
Elfogyott már az alma, a narancs?)

Ne lopj! (Azaz ne vedd el, azt, ami másé,
Főleg ne azt, ami Haim-Tamásé!)

Ne vallj felebarátod ellen!
(Legyél őszinte, igaz jellem!)
Hamis tanúként ne beszélj!
(Őszintén szólni sose félj!)

Ne kívánd meg felebarátod házát!
Se feleségét, se szamarát, se mását!
(A felebarát, az a többi ember,
Akkor is ha kedves, vagy éppen megver.)

A tíz parancsolatnak itt vége,
De várj még, azt kérem, az ég szerelmére!
A heti szakaszból van még egy kevés,
Utána jöhet a játék, és éves…

A mennydörgés, a lángok, a harsona
Sokk volt a népnek, megállt a tétova.
Mózes, beszélj velünk te, hogy halljuk,
Ne Isten, beszéljen, nehogy meghaljunk.

Az égből beszéltem veletek,
Ne csináljatok arany isteneket!
Földből való oltárt csinálj nekem
És rajta égőáldozat legyen.

(Nem ciki, ne égjen a képed,
Ha itt a végét nem érted!
Ezek a parancsok a szentélyről szólnak,
Ami volt régen, és lesz majd holnap.
A “holnap” alatt azt értem,
A Messiás jön hamar, remélem!)

1 thought on “Jitró hetiszakasz rímekben

Comments are closed.