Egy betű a Tórában

A Tóra betűzve – The Torah by letters

A Tóra betűzveThe Torah by letters
Miről szól az élet?
   “Ki vagyok én?” –  kérdem.
Minden átalakul,
   attól, ahogy nézem.
 
Elképzelem, ahogy
   Bál Sém Tov gondolta:
Hogy az életem egy
   héber betű volna.
 
Egy betű magában?
   Fölösleges, semmi!
Más betűkkel együtt,
   szavakká kezd lenni.
 
Szavak közössége
   mondatokat formál…
Sok mondatunk együtt,
   egy fejezet most már.
 
Fejezetek sora
   olyan, mint egy ének.
Egy színes történet,
   hívhatjuk mesének.
 
Minden zsidó élet
   Tóránkban egy betű.
Családjával együtt
   már olyan szó-szerű.
 
Minden korszakban a
   zsidó nép egésze,
közösen, együtt egy
   új fejezet része.
 
Korszakok megannyi,
   színes fejezete:
a zsidóság csodás,
   élő története.
 
A Tórában mi is
   fontos nyomot hagyunk,
hiszen te, én s mi mind:
   élő betűk vagyunk!
What is life all about? –
I ask myself the question.
The answer is different,
Just change the perception.
 
Baal Shem Tov’s thoughts
Might help to see better
If I see myself
As a Hebrew letter
 
One letter alone?
Useless, it does not work!
But united with others
We become a word.
 
Words make sentences
Together they do matter
They trust each other
And they form a chapter
 
See many chapters
In a larger scale
And it becomes a story
A wonderful tale
 
Every Jewish life
A sound first time heard
Together with their family,
They become a word.
 
In every given era
All Jew – a unique actor,
Collectively, together,
They write a new chapter.
 
God created the world
And through our history
Judaism is a marvelous,
Colorful living story.
 
In the Torah, we, too
Are important actors,
As you, me and all of us:
Are unique living letters!
Rabbi Jonathan Sacks : A letter in the Scroll – Ezt a könyvet olvasom. Joseph, az egyik amerikai tanulótársam (chevruta) küldte és Báruch rabbi elhozta nekem. (Köszönöm!) Amit a 40-41. oldalon ír megmozgatta a fantáziámat. Tetszik a kép, a hasonlat. Megírtam hát versben.
Tegnap felolvastam Hurwitz Lévi 21. születésnapján. Mazel Tov!
Rabbi Jonathan Sacks: A letter in the Scroll – I’m just reading this book. Joseph, one of my American study buddies (chevruta), selected and offered it to me, and Rabbi Báruch delivered it to my hands. (Big thanks!) What he writes on pages 40-41 really tickled my fantasy. I love the image and the analogy. So, I decided to write a poem about it in Hungarian. And now, there is a first draft in English…